НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪЧЕТАНИЯТА (АСПЕКТИТЕ) МЕЖДУ СВЕТИЛАТА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪЧЕТАНИЯТА (АСПЕКТИТЕ) МЕЖДУ СВЕТИЛАТА
Съчетанията или аспектите между светилата се изчисляват по следния начин: взема се по-малкия ъгъл между две светила и изчислението на градусите започва обратно на часовата стрелка.

За по-лесното изчисляване на главните аспекти всякога трябва да се помни, че:

1.Който и да е градус от даден огнен знак образува тригон със съответните градуси от другите два огнени знака. Същото се отнася и за земните, водните и въздушните знаци.

2.Който и да е градус от даден главен (кардинален) знак, образува опозиция със същия градус на срещуположния знак и квадрат със съответните градуси на другите два знака. Същото се отнася и за неподвижните и подвижните знаци.


Аспектите на светилата се изчисляват в следния ред:

Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

Силообсегът или орбисът на съвпада е 10°

Силообсегът на квадрата е до 9°

Силообсегът на тригона е до 9°

Силообсегът на опозицията е до 10°

Силообсегът на квинтила е до 3°

Силообсегът на секстила е до 6°


Силообсегът на полуквадрата е до 3°

Силообсегът на полусекстила е до 2°

Важно правило: Когато две светила взаимно разменят по положение знаците, на които са служители, тези светила са в СЪВПАД. Пример: Марс в ЛЪВ и Слънце в ОВЕН, Нептун във ВЕЗНИ и Венера в РИБИ.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ