НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗВЕЗДНО, МЕСТНО, УСЛОВНО И СВЕТОВНО ИЛИ УНИВЕРСАЛНО (ГРИНУИЧКО) ВРЕМЕ

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗВЕЗДНО, МЕСТНО, УСЛОВНО И СВЕТОВНО ИЛИ УНИВЕРСАЛНО (ГРИНУИЧКО) ВРЕМЕЗа да можем да съставим хороскоп, или да се изчисли хороскопа на рождения момент на дадено лице, или пък за раждането на някаква идея, или някакво събитие, необходимо е да се знаят следните данни: годината, числото на месеца, часът и минутата през денонощието, а също така и мястото, където е ставало раждането.

За да станат правилни изчисленията трябва да се знаят още, че АСТРОЛОГИЯТА работи с различни времена, които трябва да се преизчислят и превръщат едно в друго.

АСТРОЛОГИЯТА работи с тъй нареченото звездно време, което се получава вследствие въртенето на Земята около Слънцето.

Цялото завъртване на Земята около Слънцето се равнява на 24 часа звездно време.

Четири минути звездно време се равнява на 24 часа земно.

АСТРОЛОГИЯТА работи с тъй нареченото местно време, което е най-важно да се знае, защото всички други времена, с които работи астрологията, трябва да се приведат към местното време и да се съгласуват с него. Местното време се получава за дадено място, по тъй наречен слънчев часовник, т. е. съобразно изгревите на Слънцето за дадено място.

АСТРОЛОГИЯТА работи с тъй нареченото условно време. Условното време се е получило от съгласието на разните народи да се счита за голяма област едно и също слънчево време.

Условното време е създадено от човеците за удобство на съобщенията. Специално за Европа условното време се подразделя на източноевропейско, средноевропейско и западноевропейско.

АСТРОЛОГИЯТА работи още с тъй нареченото световно или универсално време. Световното време се е получило от съгласието на всички народи да се счита ГРИНУИЧКОТО време (меридиан) като начало, за започване на деня и нощта, на месеца, годината и пр.

Източноевропейското време, в което спада и България, за да се приведе към местно Софийско време, всякога от даденото източноевропейско време трябва да се извадят 28 минути и тогава се получава МЕСТНОТО или СЛЪНЧЕВО СОФИЙСКО време.

Местното време ни е необходимо главно за правилното изчисление и правилното поставяне на зодиакалните знаци по домовете на хороскопа.

За правилното изчисление и точното намиране местата на Слънцето, Луната и другите планети в знаците в момента на раждането на някой човек, необходимо е да се вземе предвид СВЕТОВНОТО или ГРИНУИЧКО време, защото всички изчисления за небесните светила са направени спрямо ГРИНУИЧКО време.

За построяване на хороскопа си служим с два вида таблици:

І. ТАБЛИЦА за ДОМОВЕТЕ, по която намираме разположението на зодиакалните съзвездия по върховете на домовете в момента на раждането.

II ТАБЛИЦА за разположението на светилата от Слънчевата система в зодиакалните знаци.

Таблиците за светилата са изчислени за всеки 24 часа по отношение на гринуичкия меридиан. Следователно, ако дадено лице е родено на изток от гринуичкия меридиан, ще трябва да изваждаме часовете и минутите, колкото не достигат до гринуичкия меридиан.

Ако лицето е родено на запад от гринуичкия меридиан, ще притуряме толкова часове и минути, с колкото лицето е родено по-късно.

За това изчисление е необходимо да се знае, че разстоянието от един меридиан до друг се изминава от Слънцето за 4 минути време. Така лицето, ако е родено с 30° по на изток от гринуичкия меридиан, разликата на времето ще бъде равна на 2 часа.

Таблиците за светилата са два вида. Едните са изчислени по гринуичкия меридиан за 12 часа в полунощ, а другите по гринуичкия меридиан за 12 часа на обед.

Когато работим с таблиците, които са изчислени за 12 часа по полунощ, всякога имаме само събиране.

Когато работим с таблиците за 12 часа по обед, събираме, когато лицето е родено след обед, а вадим, когато е родено преди обед. Пример: лице, родено на 15 септември 1920 год. в София, в 9.20 часа вечерта. Всяко лице, родено в България и главно в София вадим от условното време 28 минути, за да го превърнем в местно време.Условно време 9h 20'


вадим корекция 28 минути


Получаваме 8h 52' местно Соф.


Когато съставяме хороскопа, най-напред в таблиците за светилата намираме звездното време за датата на раждането и го отбелязваме:Звездно време 11h 36'


+ 8h 52'


20h 28'


Като извадим от условното време 28 минути, получаваме местното време за София. По местното време след това намираме разположението на зодиакалните знаци.

От условното време вадим 2 часа и намираме гринуичкото време, по което изчисляваме положението на светилата.Условно време 9h 20'


вадим 2 часа 2h


7h 20'


Това е Грйнуичко време за часа на раждането и по това време изчисляваме положението на светилата:

Слънцето е в ДЕВА на 22°19'28". За една минута време то изминава 2" и половина градусови. За 7 часа и 20 минути то ще измине 18 минути и 20 секунди. Положението на Слънцето за мястото на раждането ще бъде:

22°19'28" + 18'20" = 22°37'48".

Луната има неравномерно движение и затова, за да знаем точното и движение на час през съответното денонощие на раждането, потребно е преди всичко да намерим изминатия от нея път през това денонощие и да го разделим на 24 часа, колкото има денонощието.

В нашия случай Луната на 15 септември е във ВЕЗНИ на 29°18'. На 16 септември е в Публикувано изображение на 12°00'. За 24 часа Луната е изминала 12°42', следователно на час Луната е изминала 31'40", за 7.20 часа тя ще измине 3°41'50". Точното положение на Луната в мига на раждането е:


29°18' + 3°41'50" = 32°59'50” - 30° = 2°59'50".

И така. Луната се е намирала в СКОРПИОН на 2°59'50".

По същия начин изчисляваме положението и на останалите светила.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ