НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИМПАТИИТЕ И АНТИПАТИИТЕ МЕЖДУ ДВЕ ЛИЦА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИМПАТИИТЕ И АНТИПАТИИТЕ МЕЖДУ ДВЕ ЛИЦА
I. СИМПАТИИ МЕЖДУ ДВЕ ЛИЦА ИМАМЕ:


Когато СЛЪНЦЕТО от хороскопа на едно лице се намира в съвпад с Луната от хороскопа на другото лице. В този случай симпатиите между тези лица са най-силни, най-дълготрайни и най-постоянни. Това е условие за хармонична и дълбока връзка между съпрузите.

Когато Слънцето от единия хороскоп се намира в тригон с Луната от другия хороскоп. Пример: Слънце на 15° от ЛЪВ в единия хороскоп и Луна на 15° от СТРЕЛЕЦ или ОВЕН в другия хороскоп.

В този случай симпатиите също са много силни, хармонични и дълготрайни.

Когато Слънцето от единият хороскоп образува секстил с Луната от другия.

В подобен случай симпатиите са по-слаби, но постоянни.

Когато Слънцето от единия хороскоп се намира до 5° от точката на изгрева в другия хороскоп, тогава симпатиите също биват много силни, дълго -  трайни и постоянни.

Когато Слънцето от единия хороскоп се намира в съвпад, тригон или секстил с Юпитер или Венера от другия хороскоп, тогава симпатиите са повече или по-малко силни и дълготрайни, в зависимост от аспекта.

Когато ЛУНАТА от единия хороскоп е на отстои до 5° от асцедента на другия хороскоп, симпатиите са също големи, но по-слаби от онези, които дава подобно положение на Слънцето.

Когато Луната от единия хороскоп образува съвпад, тригон или секстил с Венера или Юпитер от другия хороскоп, тогава симпатиите са също по-силни или по-слаби, в зависимост от силата на аспекта.

Когато Слънцето или Луната от единия хороскоп образуват повечко хармонични аспекти с добротворците от другия хороскоп, т. е. с Венера, Юпитер, Луната и Асцендента, тогава симпатиите са много силни, дълготрайни и постоянни.

Когато ВЕНЕРА от единия хороскоп е в съвпад, тригон или секстил с Юпитер от друг хороскоп, тогава симпатиите са също силни и дълготрайни и тяхната сила и трайност зависят от силата на аспекта.

Когато Венера или Юпитер от единия хороскоп са на отстой до 5° от Асцедента на другия хороскоп, тогава симпатиите са силни и дълготрайни.

Когато Слънцето, Луната, Юпитер или Венера се намират в един и същи знак в двата хороскопа, също имаме условия за постоянна симпатия между тези лица.

Когато Слънцето, Луната, Юпитер или Венера от единия хороскоп се намира в асцендентния знак на другия хороскоп, също е налице условие за симпатия между тези две лица.

Всички гореказани случаи свидетелстват, че връзката между такива лица е предимно умствена и духовна. Подобни лица в минали животи са имали роднински връзки помежду си и в продължение на хиляда години са работили задружно и в хармония, за да изработят тези хармонични резултати, т. е. вътрешна близост, която разкриват техните здездослови.

Горните определения важат при съпоставка на рождени хороскопи.

Когато такива връзки нарастват в прогресивния хороскоп, т. е. в развойния хороскоп на дадено лице за известна година спрямо рождения хороскоп на друго лице, възникващите в случая симпатии и връзки могат да бъдат също силни, но са временни и непостоянни.

Понякога такива именно връзки носят изпитания.

За силни симпатии и влечения между представителите на двата пола се съди по съчетанията между Марс и Венера в двата хороскопа. Когато Марс от единия рожден хороскоп е в съвпад с Венера от другия рожден хороскоп или обратно, влечението между такива същества е силно, бързоразвиващо и мъчнопреодолимо.

Когато Марс от единия хороскоп е в тригон или секстил с Венера от другия хороскоп, тогава влечението между двата пола също е много силно и дълготрайно, следователно, когато има силни връзки между добротворците на съпрузи и между Марс и Венера, в зависимост от количеството и силата на съчетанията между техните светила - любовта е повече или по-малко силна, дълбока и дълготрайна.

Когато Венера и Марс в хороскопи на лица от противоположен пол образуват опозиция или квадрат, тогава влеченията между двете лица също могат да бъдат силни и непреодолими, но имат временен характер. Такива същества започват сърдечната си връзка с голяма симпатия, а я завършват с голяма антипатия, особено ако между светилата и техните хороскопи няма никакви хармонични връзки.

Когато в прогресивния хороскоп на мъж или жена се получават опозиция или квадрат между Публикувано изображение от единия и Публикувано изображение от другия, тогава между такива съпрузи настава временно охлаждане.


II. АНТИПАТИИ МЕЖДУ ДВЕ ЛИЦА ИМАМЕ:


Когато СЛЪНЦЕТО от хороскопа на едно лице образува съвпад със Сатурн, Марс или Плутонот хороскопа на другото лице. В този случай между тези две лица има най-силна враждебност, която е дълготрайна и неизменна.

Когато Слънцето от единия хороскоп образува опозиция със Сатурн, Марс или Плутонот другия, тогава антипатиите са също силни, постоянни и дълготрайни, но по-слаби от тези при съвпад.

Когато Слънцето от единия хороскоп образува квадрат със Сатурн, Марс или Плутонот другия, антипатиите пак са дълготрайни и постоянни, но са пo-слаби от тези при опозицията на същите планети.

Ако Слънцето от единия хороскоп образува повече съвпади, опозиции или квадратури със Сатурн, Марс или Плутон от другия хороскоп, тогава враждебността между такива лица има пределна сила и дълготрайност.

Ако ЛУНАТА от единия хороскоп се намира в съвпад, опозиция или квадратура с Марс, Сатурн или Плутонот другия хороскоп, враждебността между тези две лица е по-слаба, отколкото враждебността при същите аспекти на Слънцето и нейната сила се определя от силата на аспектите.

Ако Луната образува повечко лоши аспекти с трите злосторника; силата на враждебността между тези две лица зависи от количеството и силата на аспектите между техните злосторни светила и техните луни.

Когато САТУРН, МАРС или ПЛУТОН от единия хороскоп образува съвпад с Асцвндента на друг хороскоп, тогава антипатиите междутези две лица са силни, дълготрайни и постоянни.

Когато Асцендента от един хороскоп получава едновременно съвпади, опозиции или квадратури от Марс, Сатурн или Плутон на друг хороскоп, тогава антипатията между двете лица е много силна, постоянна и дълготрайна.

Когато Марс или Плутон от един хороскоп са в съвпад или опозиция със Сатурн от друг хороскоп, също се получава голяма враждебност между тези лица.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ