НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЧАСТ IІ Съставяне и тълкуване на хороскопа

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

Иван Антонов


Част IІ


Съставяне и тълкуване


на хороскопа
1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗВЕЗДНО, МЕСТНО, УСЛОВНО И СВЕТОВНО ИЛИ УНИВЕРСАЛНО (ГРИНУИЧКО) ВРЕМЕ....................... ............ 461
2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЪЧЕТАНИЯТА (АСПЕКТИТЕ) МЕЖДУ СВЕТИЛАТА...................................................................................................... 463
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИМПАТИИТЕ И АНТИПАТИИТЕ МЕЖДУ ДВЕ ЛИЦА....................................................................................................... 463
4. СЪИЗМЕРВАНЕ НА СИМПАТИИТЕ И АНТИПАТИИТЕ...................................................................................................................................... 465
5. СЪЧЕТАНИЯ ИЛИ АСПЕКТИ МЕЖДУ СВЕТИЛАТА........................................................................................................................................... 466
6. НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОКАЗАЛЦИ В ХОРОСКОПА.................................................................................................................................................... 468
7. СЛЪНЦЕТО............................................................................................................................................................................................................. 472
7.1. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ЛУНАТА .............................................................................................................................................................. 472
7.2. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С МЕРКУРИЙ ........................................................................................................................................................ 474
7.3. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ВЕНЕРА............................................................................................................................................................... 475
7.4. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С МАРС ................................................................................................................................................................ 4780
7.5. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ЮПИТЕР ............................................................................................................................................................. 480
7.6. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО СЪС САТУРН .......................................................................................................................................................... 482
7.7. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С УРАН .................................................................................................................................................................... 484
7.8. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С НЕПТУН ............................................................................................................................................................... 486
7.9. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ПЛУТОН ............................................................................................................................................................. 4891
7.10. ОБОБЩЕНИЕ ЗА СЪЧЕТАНИЯТА НА СЛЪНЦЕТО С ВСИЧКИ СВЕТИЛА ................................................................................................... 490
8. ЛУНАТА..................................................................................................................................................................................................................... 496
8.1. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С МЕРКУРИЙ................................................................................................................................................................. 497
8.2. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ВЕНЕРА ...................................................................................................................................................................... 500
8.3. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С МАРС ........................................................................................................................................................................... 500
8.4. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ЮПИТЕР ...................................................................................................................................................................... 500
8.5. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА СЪС САТУРН .................................................................................................................................................................. 502
8.6. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С УРАН ............................................................................................................................................................................ 503
8.7. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С НЕПТУН ....................................................................................................................................................................... 506
8.8. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ПЛУТОН........................................................................................................................................................................ 507
8.9. ОБЩО ЗА ЛУНАТА И АСПЕКТИТЕ Й С ВСИЧКИ СВЕТИЛА.............................................................................................................................. 508
: 9. МЕРКУРИЙ.............................................................................................................................................................................................................. 511
9.1. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ВЕНЕРА .................................................................................................................................................................. 512
9.2. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С МАРС ...................................................................................................................................................................... 514
9.3. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР ................................................................................................................................................................ 515
9.4. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ СЪС САТУРН ............................................................................................................................................................. 518
9.5. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С УРАН ....................................................................................................................................................................... 521
9.6. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С НЕПТУН ................................................................................................................................................................. 523
9.7. АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ПЛУТОН .................................................................................................................................................................. 525
9.8. ОБЩО ЗА СЪЧЕТАНИЯТА НА МЕРКУРИЙ ......................................................................................................................................................... 526
: 10. ВЕНЕРА.................................................................................................................................................................................................................. 531
10.1. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С МАРС ......................................................................................................................................................................... 533
10.2. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С ЮПИТЕР .................................................................................................................................................................... 535
10.3. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА СЪС САТУРН .................................................................................................................................................................. 537
10.4. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С УРАН ............................................................................................................................................................................ 540
10.5. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С НЕПТУН ....................................................................................................................................................................... 542
10.6. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С ПЛУТОН ....................................................................................................................................................................... 544
10.7. ОБЩО ЗА ВЕНЕРА И СЪЧЕТАНИЯТА Й ............................................................................................................................................................. 545
: 11. МАРС........................................................................................................................................................................................................................ 552
11. 1. АСПЕКТИ НА МАРС С ЮПИТЕР.......................................................................................................................................................................... 552
11. 2. АСПЕКТИ НА МАРС СЪС САТУРН .................................................................................................................................................................... 553
11. 3. АСПЕКТИ НА МАРС С УРАН ............................................................................................................................................................................... 554
11. 4. АСПЕКТИ НА МАРС С НЕПТУН .......................................................................................................................................................................... 555
11. 5. АСПЕКТИ НА МАРС С ПЛУТОН .......................................................................................................................................................................... 556
11. 6. ОБЩО ЗА МАРС И СЪЧЕТАНИЯТА МУ С ДРУГИТЕ СВЕТИЛА ....................................................................................................................... 557
: 12. ЮПИТЕР................................................................................................................................................................................................................... 565
12.1. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР СЪС САТУРН ................................................................................................................................................................. 566
12.2. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С УРАН ........................................................................................................................................................................... 567
12.3. СПЕКТИ НА ЮПИТЕР С НЕПТУН ........................................................................................................................................................................ 569
12.4. АСПЕКТИ НА ЮПИТЕР С ПЛУТОН ...................................................................................................................................................................... 572
12.5. ОБЩО ЗА ЮПИТЕР И СЪЧЕТАНИЯТА МУ .......................................................................................................................................................... 574
: 13. САТУРН..................................................................................................................................................................................................................... 586
13.1. АСПЕКТИ НА САТУРН С УРАН.............................................................................................................................................................................. 586
13.2. АСПЕКТИ НА САТУРН С НЕПТУН......................................................................................................................................................................... 588
13.3. АСПЕКТИ НА САТУРН С ПЛУТОН ....................................................................................................................................................................... 5911
13.4. ОБЩО ЗА САТУРН И НЕГОВИТЕ СЪЧЕТАНИЯ ................................................................................................................................................. 5911
: 14. УРАН.......................................................................................................................................................................................................................... 598
14.1. АСПЕКТИ НА УРАН С НЕПТУН ............................................................................................................................................................................. 598
14.2. АСПЕКТИ НА УРАН С ПЛУТОН ............................................................................................................................................................................. 599
14.3. ОБЩО ЗА УРАН И СЪЧЕТАНИЯТА МУ С ДРУГИТЕ СВЕТИЛА........................................................................................................................... 600
15. НЕПТУН........................................................................................................................................................................................................................ 604
15.1. АСПЕКТИ НА НЕПТУН С ПЛУТОН ......................................................................................................................................................................... 604
15.2. ОБЩО ЗА НЕПТУН И СЪЧЕТАНИЯТА МУ ............................................................................................................................................................. 605
16. ПЛУТОН........................................................................................................................................................................................................................ 607
16.1. ОБЩО ЗА ПЛУТОН И СЪЧЕТАНИЯТА МУ ............................................................................................................................................................. 607
17. ОБЩО ЗА СВЕТИЛАТА И ТЕХНИТЕ СЪЧЕТАНИЯ.................................................................................................................................................... 609
18. ЗНАЧЕНИЕ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ..................................................................................................................................... 613
18.1. I ДОМ ......................................................................................................................................................................................................................... 614
18.2. II ДОМ ......................................................................................................................................................................................................................... 615
18.3. ІІІ ДОМ ........................................................................................................................................................................................................................ 616
18.4. ОБЩО КАЗАНО НА I, II, III ДОМОВЕ И ГРАДИНИ................................................................................................................................................... 617
18.5. IV ДОМ ........................................................................................................................................................................................................................ 618
18.6. V ДОМ ......................................................................................................................................................................................................................... 619
18.7. VI ДОМ ........................................................................................................................................................................................................................ 620
18.8. ОБЩО КАЗАНО ЗА IV, V И VI АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ ............................................................................................................... 621
18.9. VII ДОМ ....................................................................................................................................................................................................................... 622
18.10. VIII ДОМ .................................................................................................................................................................................................................... 623
18.11. IX ДОМ ...................................................................................................................................................................................................................... 624
18.12. ОБЩО КАЗАНО ЗА VII, VIІІ И IX АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ ......................................................................................................... 624
18.13. X ДОМ ....................................................................................................................................................................................................................... 625
18.14. XI ДОМ ...................................................................................................................................................................................................................... 626
18.15. XІІ ДОМ ..................................................................................................................................................................................................................... 628
18.16. ОБЩО КАЗАНО ЗА ВСИЧКИ ДОМОВЕ И ГРАДИНИ ............................................................................................................................................ 630


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ