НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. СВЕТИЛАТА И ТЯХНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк


17. СВЕТИЛАТА И ТЯХНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА
Различните светила от Слънчевата система действат и се проявяват по различни начини върху природата и върху устройството и развитието на човека.

Всяко светило е свързано с определен миров принцип и отговаря на една от строящите живота сили, свързва се с определен музикален тон, определен ден от седмицата, определен свят или царство на живота, има отношение към дадена система или органи на човешкото тяло, управлява едни или други сили на човешката душа.

Всяка планета също така се свързва с едно от числата на естествения числов ред, които са мирови-принципи и лежат в основата на мирозданието.

Тук ще бъдат разгледани само отношенията на светилата към природата, а след това отношенията на управляваните от тях цветове към човека.

Останалите въздействия на светилата върху човека ще бъдат разкрити в очерка за природата и влиянието на планетите върху човека.17.1. СВЕТИЛАТА И ПРИРОДАТА


СЛЪНЦЕТО има отношение към ЕДИНИЦАТА. Колкото и Да е голямо дадено число, щом сборът от съставящите го цифри е единица, това число е слънчево. Например числото 19 или 91 са слънчеви, защото сборът им е единица (всъщност десетица, но нулата символизира безкрайните възможности, в които единицата, т. е. Бог, се проявява).

Слънцето има отношение към тона РЕ, към ОРАНЖЕВИЯ цвят и към ЗЛАТОТО. То има най-голямо отношение към портокалите, мандарините, гроздето, ориза и лещата. Измежду животните негов представител е ЛЪВЪТ. Негов ден е НЕДЕЛЯ.

ЛУНАТА проявява своите сили главно чрез числото ДВЕ, тона ФА, ЯСНОЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ, от елементите - СРЕБРОТО, от плодовете - зелето, краставиците, марулите, всички видове зелени салати, царевицата. Неин ден е ПОНЕДЕЛНИК.

МЕРКУРИЙ проявява своите сили главно чрез числото ПЕТ, тона МИ, ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ. Негов е металът ЖИВАК, предимно под негово влияние са крушите, морковите, изобщо плодовете, в които преобладава жълтия, цвят. Негово животно е ЛИСИЦАТА. Меркуриев ден е СРЯДА.

ВЕНЕРА проявява своите сили главно чрез числото ШЕСТ. Под нейно влияние са ТЪМНОСИНИЯТ ЦВЯТ, тонът ЛА, металът МЕД, житото, сините сливи, смокините, ябълките, черешите, вишните, ягодите, малините, грахът и всички цветя. Измежду животните нейни представители са СЪРНИТЕ, овцете, антилопите и кокошките - тя управлява деня ПЕТЪК.

МАРС проявява своите сили чрез числото ДЕВЕТ. Негови са ТЪМНОЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ и тонът ДО. С негово влияние са свързани желязото, чушките, чесънът, хрянът, репичките, копривата, спанакът, лободата, изобщо плодовете, които съдържат лютина и желязо. Марсови животни са КОНЯТ, кучето и вълкът. Марс управлява ВТОРНИК.

ЮПИТЕР проявява своите сили чрез числото ТРИ, ЯСНО-СИНИЯТ ЦВЯТ и тонът СОЛ. Негови са ЦИНКЪТ, калаят, растителните и животински масла, млякото, картофите, фъстъците, СЛОНЪТ, волът. Юпитер управлява ЧЕТВЪРТЪК.

САТУРН проявява своите сили чрез числото ОСЕМ, чрез ЧЕРНИЯ ЦВЯТ. Негови са ОЛОВОТО и плодовете с черупка и голяма концентрация - орехи, бадеми, лешници, кокосови орехи, кестени. Под негово влияние са КОЗАТА, биволът, магарето, камилата, змията. Сатурн управлява СЪБОТА.

УРАН е втора октава на Меркурий, следователно всичко, което има отношение към Меркурий, е свързано с Уран. Уранови са металите УРАН, радий, платина и ВИОЛЕТОВИЯТ ЦВЯТ.

НЕПТУН е no-висока октава на Венера и има отношение към всичко, което е свързано с Венера.

ПЛУТОН е октава на Земята. Човек може да придобива различните сили, качества и свойства на светилата било чрез металите, било чрез плодовете, цветята и тоновете, които са под тяхното влияния. Запример, слънчеви качества и сили човек придобива чрез слънчевите плодове, чрез музиката в ре-тоналност или като се облива мислено с оранжева светлина, също като носи дрехи с преобладаващ оранжев цвят.17.2 ЦВЕТОВЕТЕ И ЧОВЕКЪТ


Червеният цвят е свързан с принципа на Любовта, той снабдява човек предимно със сурова, неорганизирана енергия. Въздействието на червения цвят от цъфтящи цветя, кристали, багри в обстановката, цветовете на дрехите и пр. трябва да се използва за укрепване на жизнеността и при лекуване на анемия. Употребен обаче прекалено, той събужда у човека най-низшите страсти, прави го раздразнителен, несдържан и безсистемен, избухлив, свадлив и побойник.

Оранжевият или слънчевият цвят употребен умерено прави човека самостоятелен и самоуверен, индивидуалист, оригинален, системен, определен, постоянен, точен, работлив, плодовит, винаги стремящ се към творчество. Когато организмът е лишен от силите на този цвят, липсват тези качества. Чрезмерно натрупване на енергии от оранжевия цвят поражда отрицателни качества: надменност, гордост, безразличие, студ, студенина, липса на индивидуализъм, постоянство, творчески стремеж, самобитност и загуба на вяра в разумността.

Жълтият цвят е свързан с принципа на Мъдростта, следователно, когато силите на жълтия цвят са умерени в човешкия организъм, това прави главния мозък и човешкия ум активни, работоспособни, плодовити, дава добро здраве и равновесие на силите в нервно-мозъчната система. В такъв случай човек се интересува от науката и може да има успех в коя да е нейна област. Ако влиянието на жълтия цвят у човека е чрезмерно, главната нервна система е в напрежение, човек е нетърпелив, припрян и амбициозен, умът му е наклонен към отрицателното и дребнавото в живота. Липсата на сили от жълтия цвят дава на човека отпадналост на нервната система и вследствие на това по-голямо или по-малко безсилие за умствена дейност и безразличие към науката.

Ясно-зеленият цвят има отношение към Надеждата, когато неговите сили в организма са умерени, човек се чувства жизнерадостен, всякога обнадежден, жизнен и устойчив е, притежава силна воля и изпълнителни способности, похватен, сръчен и практичен е, има успех в материалните работи. Прекаленото натрупване на сили от зеления цвят дава алчност, грубост, егоизъм, скъперничество.

Когато у човека липсват силите на зеления цвят, човек губи надежда, лесно се обезсърчава, волята му отслабва, обърква материалните си работи.

Ясно-синият цвят се свързва с принципа на Истината и със свободата.

Умереното влияние на ясно-синия цвят у човека го прави истинолюбив, религиозен, благоразумен, идеалист, благороден, толерантен, независим, справедлив, свободолюбив, спокоен, добре разположен, доволен, благодарен, весел, благожелателен, благодетелен, покровителствен, изобилен. Прекаленото влияние на ясно-синия цвят прави човека тщеславен, празнодумец, показен, самодоволен, жаден за почести, слава, удоволствия и развлечения, студен, безразличен, неискрено доброжелателен. Слабото влияние на ясно-синия цвят показва загуба на любов към истината, свободата, загуба на благородство, съвестност, справедливост и т.н.

Тъмно-еиният цвят е свързан с Добродетелта, която е основа за развитието на всички дарби и способности. Умереното хармонично влияние на тъмносиния цвят дава на човека стремеж към добротворство, прави го тих, кротък, нежен, любезен, миролюбив, сговорчив, приспособяващ се, с добра обхода, с любов към реда, чистотата, почтеността, нравствеността, хармонията, красотата, прави го дружелюбен, общителен, любвеобилен, състрадателен, милосърден.

Когато силите на тъмносиния цвят преобладават, тогава се получава чрезмерна дейност на чувствата, разточителност в чувствените изживявания, разпуснатост, лекомислие, повърхностност, липса на съзнание за отговорност и дълг, пресита, отегчение, преумора, изобщо неразграничаване на доброто от злото. Недостатъчното влияние на тъмно-синия цвят прави човека нечист, безпорядъчен, лишен от естетичност, миловидност и любезност, недружелюбен, неотзивчив, несъстрадателен.

Виолетовият цвят е свързан с Правдата. Когато неговото влияние е умерено и хармонично, човек е смел, решителен, безстрашен, справедлив, има любов към обществения ред, към обществената дейност, към спазването на законите, прави го много оригинален, предприемчив, предвидлив, интуитивен, прозрителен в полето на истината, гениален, прометеевски благодетелен. Когато влиянието на виолетовия цвят е чрезмерно, това предразполага човека към диктаторство, насилие, към загуби на обществени влечения, към ограниченост, фанатизъм, студенина, безсърдечност, тираничност, омраза.

Слабото влияние на виолетовия цвят у човека го прави малодушен, безидеен, неопределен, непредприемчив, страхлив, нерешителен, безразличен към живота на околната среда.

Влиянието на черния цвят се проявява у човека тогава, когато отслабне у него влиянието на червения цвят, жълтия и ясносиният цвят, т. е., когато човек направи редица нарушения спрямо принципите на Любовта (червения цвят), Мъдростта (жълтия цвят) и Истината (синия цвят). В такъв случай човек се лишава от жизнедателните сили на червения цвят, от светлината на жълтия цвят и от благословението на ясно-синия цвят. Черният цвят е резултат на стремежа у човека да скрие своите погрешки.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ