НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Житно зърно, Г. XIV (1940), бр. 1, с. 17 ÷ 19

рубрика Елементарни астрологични комбинацииНякои автори - К. Брандлер Прахт, Пикар и др. - работят не само с планетите и лунните възли, но и с така наречените чувствителни точки в хороскопа. Ето мнението на Синдбад и д-р Вайс и по тоя въпрос:

„Често пренебрегваният пункт на щастието в по-ново време се взима пак под внимание”.

Обикновено тоя пункт се получава като се прибави разстоянието между Слънцето и Луната в хороскопа към градусите, минутите и секундите на асцендента.

Според Синдбад и д-р Вайс тоя пункт ще подобри или влоши работите на дома, в който се намира, според неговите аспекти и според положението на планетата, управляваща неговия знак, т. е. неговия диспозитор. Както се знае, това положение на диспозитора се определя от знака и дома, в които той се намира, както и от аспектите, които получава.

„Ако, например, пунктът на щастието би бил в знака Телец, управляван от Венера, и последната - диспозиторка на пункта на щастието - се намира в 10. дом в знака Скорпион, то би трябвало тая позиция на диспозиторката Венера по знак, дом и аспекти да се вземе под съображение при оценката на пункта на щастието.

Чувствителните точки не заслужават според нашия опит внимание нито отстрана на начеващия, нито от напредналия” (Синдбад - д-р Вайс).

„Чувствителните точки за даден хороскоп се получават обикновено, като се прибави към асцендента на хороскопа разстоянието, на което се намират в същия хороскоп две планети, които имат аналогия към дадено значение. Например, разстоянието между Сатурн и Марс, прибавено към асцендента, давало точката на смъртта, разстоянието между Меркурий и Луната - пункта на пътуванията и пр.

Ако качествата и съдбините на родения са познати, то при големия брой чувствителни точки е твърде просто за астролога, който не може да извлече нищо от другите фактори, да каже това, което тъкмо му подхожда. Ако, обаче, трябва да се преценяват непознати лица и съдбини, то изобилието на чувствителните точки само забърква и спъва интуитивната синтеза на тълкувателя, който с малко, но изпитани опорни точки ще отиде много по-далеч. Хвалебствията за чувствителните точки са често пъти само маскиране на липсата на положително астрологическо знание” (Синдбад - д-р Вайс).

Ако пунктът на щастието има някакво значение, то би могло да се допуска, че и останалите чувствителни пунктове, които се получават по същия принцип, не са лишени от смисъл. Трудността идва от обстоятелството, че астролозите не са на чисто нито по отношение броя на чувствителните точки, нито по методите за тяхното определяне. Ясно е, че в случая имаме една непроучена материя, с която засега не може да се работи, още по-малко в един елементарен курс, като настоящия.

*

„В даденото по-горе изложение, дето бидоха преценени планетите в различните домове само според тяхното естество, не се касаеше за това, да дадем на начеващия изчерпателни сведения върху всички възможни въздействия, които могат да се установят по-точно само като се вземат предвид положенията на планетите по знаци и аспекти. Такива данни не са за начеващия; те могат да бъдат за него едва тогава от полза, когато той асимилира дадения тук материал; поради това ние можехме да дадем, естествено, само твърде общи опорни точки, съвсем не, обаче, една синтеза, която трябва да се вземе буквално.

По-дълбоките познания, с които може да се постигне тая цел, учащият се ще намери по-късно в астрологичната синтеза” (Синдбад - д-р Вайс).

*

Сега, нека се върнем към нашия пример - Сатурн в хороскопа, даден в бр. 7 ÷ 8, год. ХІІ на "Ж. Зърно" (Изгревът, том 18, с. 192 в оригинала, а тук стр. 158 - ГСК).

Трябва да се прецени неговото положение съгласно гореизложеното, значи, с оглед на домовете, обаче, без да се държи сметка за другите два астрологични фактора, т. е. нито за знака, в който се намира - едно отношение, което е вече разгледано, нито за аспектите, които той получава.

Във въпросния хороскоп Сатурн се намира в 12. дом. Но понеже знаците, които той владее - Козирог и Водолей — заемат в тоя случай 1. и 2. дом, то трябва да го считаме като показалец на значенията и на трите дома, макар и в различна степен.

По начало, Сатурн би трябвало да се вземе тук като най-меродавен за дома, който заема и след това за домовете, в които владее, ако там няма някаква планета.

В нашия случай, обаче, във 2. дом се намира Марс (неозначен във фигурата), който ще бъде меродавен на първо място за значенията на тоя дом, ето защо Сатурн остава като показалец за 12. дом, в който се намира, и за 1. дом, който е зает от сатурнов знак и в който няма друга планета.

По изключение, понеже се касае за господаря на хороскопа, в тоя хороскоп Сатурн ще бъде по-меродавен за дома, в който владее, значи 1. дом, и едва след това за дома, в който се намира -12, дом.

Това ще каже, че Сатурн по своето естество и космично положение ще характеризува преди всичко личността и живота на родения - 1. дом - и на второ място неговите тайни неприятели, указани от 12. дом.

В дадената таблица на Бейли, в която не се държи сметка за знака, в който планетата се намира, нито за аспектите, които получава, значението на Сатурна в 1. дом се характеризува накратко така:

„Много затруднения и спънки в живота. Само голямо постоянство и търпение дават възможност за издигане”.

А пък за влиянието на Сатурн в 12. дом, пак без оглед на знак и аспекти, там четем следното:

„Много тайни вражди, грижи и изпитания. Самотност и затваряне”.

От друга страна, обстоятелството, че господарят на хороскопа, т. е. господарят на знака, заемащ 1. дом - Сатурн, се намира в друг дом – 12 - показва, че той ще свърже предмета на 1. дом - живота на родения със значенията на 12. дом - тайни вражди, грижи и изпитания, усамотяване и затваряне.

Едва, обаче, след като вземем предвид космичното положение на Сатурн, т. е. неговото положение по знак и аспекти, ще можем да съдим, дали ще се смекчат или ще се засилят горните мрачни перспективи, както за бъдещите вражди, с които ще има да се справя индивидът, така и изобщо за живота на родения, неговите изпитания и усамотяване.

С други думи, само с оглед на космичното положение на показалеца ще може да се прецени, дали, например усамотяването ще бъде наложено отвън на индивида, или пък той ще си го наложи сам, дали неприятелите ще увредят значително интересите на родения, или техните усилия ще останат безплодни, дали най-после те ще бъдат спечелени за приятелите и т. н.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ