НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. Планети в аспект

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

8. Планети в аспект


Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), бр. 9 ÷ 10, с. 237 ÷ 239;

Г. XIV (1940), бр. 1, с. 17 ÷ 19 ; бр. 1, с. 17 ÷ 19 ; бр. 2 ÷ 3, с. 55 ÷ 57; бр. 4 ÷ 5, с. 105 ÷ 107

рубрика Астрологични комбинации
В изложението на Бейли, дадено в последните броеве на списанието, остана неразгледан последният известен член на нашата слънчева система, именно планетата Плутон, която бе открита през последните години.

Макар че е още твърде рано да се говори за характера на нейното влияние, все пак много автори са наклонни да я смятат за октава на Марс. Както теоретически съображения, така и досегашните наблюдения говорели в полза на това схващане. Във всеки случай избухването на войната на 1.IX. т. г. би било доста необяснимо без предполагаемото марсово естество на новооткритата планета.

Ние няма да разглеждаме въпроса по методите на политическата астрология, а ще си позволим само няколко общи разсъждения.

На 1.IX.1939 г. е имало само два големи дисхармонични аспекта между планетите от старата серия - една квадратура между Уран и Меркурий и една непълноценна такава между Марс и Сатурн.

Въпреки експлозивния характер на Уран, неблагоприятният му аспект към Меркурий едва ли би създал нещо повече от едно нервно напрежение, прибързаност в решенията и склонност към криви заключения.

Истинската опасност идва от втората квадратура, която както поради присъствието на Марс, имащ явно отношение към войната, така и поради участието на Сатурн - между друго принципа на унищожението - има тясна връзка с интересуващия ни случай.

И действително, дисхармоничните аспекти между тия две планети, които се повтарят на всеки няколко месеца, бележат епохите на сериите нещастия - катастрофи, срутвания, минни злополуки, скандали, убийства, които често се хвърлят в очи със своята масова поява.

Неблагоприятните съчетания на „голямото и малко зло”, обаче, не са всякога еднакво трагични. Наистина, сегашната квадратура, по причини, върху които няма да се спираме сега, съвсем не е от доброкачествените. Все пак, обаче, тя не би била достатъчна да обясни избухването на един международен конфликт, толкоз повече, че на 1.IX. т. г. тя е била още в началото на своето образуване.

Едва като вземем предвид Плутона с неговия хипотетичен буен темперамент, намираме една планетна констелация, която значително по-добре подхожда на изключителното събитие.

На 1.IX. т. г. Сатурн е в доста точна квадратура с Плутона, а същевременно Марс е встъпил в орбиса на непълноценната опозиция с Плутона. Излиза, че квадратурата между Марс и Сатурн е всъщност един „Т”-аспект, т. е. опозиция с две квадратури, който, естествено, значително влошава влиянието на най-дисхармоничния аспект между двете най-неблаготворни планети.

Публикувано изображение


Сатурн в 1° от Телец


Тук се присъединява още един елемент, за който ще стане дума малко по-долу.*

Освен планетите, в астрологията се взимат под внимание и лунните възли. На тая тема Синдбад - д-р Вайс казват следното:

„Би трябвало да забележим още, че лунните възли - главата и опашката на дракона - съгласно по-нови възгледи и наблюдения на английски астролози дойдоха пак на почит като фактори с голямо значение според тяхното положение по дом. Горният възел - главата на дракона - подобрява работите на дома, в който той се намира, и при добри аспекти действува силно и към зенита и асцендента; той е особено силен в благоприятен смисъл, когато стои близко до асцендента. Долният възел - опашката на дракона - е неблаготворен и влошава работите на дома, в който се намира, като носи съответни затруднения и нещастия”.

Голямата роля на лунните възли напоследък се подчертава и другаде, особено във Франция. Започналите враждебни действия в Средна Европа като че ли идват да потвърдят и тоя възглед, който впрочем съвсем не е нов, но който в последно време бе изгубил донякъде своето значение.

На 1.IX. т. г. долният възел се е намирал в 2° от Телец, следователно, в тесен съвпад със Сатурна, в почти точна квадратура с Плутона и в обсега на влияние на една непълноценна квадратура с Марс. Значи, имаме едно ново засилване на квадрата между Сатурн и Марс, както изобщо едно удвояване на опасния „Т”-аспект от страна на силно дисхармоничната опашка на дракона.

Ако речем да вземем в сметка и хармоничния горен възел, намиращ се в 23 от Скорпион, който хвърля по една квадратура към Плутона и Марса, и една опозиция към Сатурна, получаваме една от най-фаталните астрологични конфигурации - кръста.

Два дни по-късно, когато Луната достига позицията на съвпада между Сатурн и долния лунен възел и с това възбужда и засилва от своя страна споменатите кръстосани дисхармонии, конфликтът се разширява значително - Англия и Франция се намесват във войната.

По всяка вероятност не е без значение, че отгоре на всичко тоя кръст засяга вторичните космични оси, едната, от които разделя знаците, които се управляват от Слънцето и Луната - Лъв и Рак, т. е. съединява 0° от Лъв с от 0° Водолей, а другата разделя знаците, в които светилата имат своя подем - Овен и Телец, т. е. свързва 0° от Телец с 0° от Скорпион.Публикувано изображение


1 септември 1939 г. - начало на враждебните действия между Германия и Полша.

По тоя начин, с привличането на споменатите два недобре изследвани астрологични фактори - Плутон и лунните възли - може да стане по-понятно настъпването на едно историческо събитие, за което не виждаме достатъчно предпоставки от гледна точка на астрологическата традиция.

При това положение би могло да се допусне, че взривните материали, символизирани от по- горе дадения кръст, на 1 септември са били възпла - менени от сприхавата квадратура между Уран и Меркурий.

Макар, че не може да има съмнение върху опасностите, които крият тия влияния, ние смятаме, че е мъчно да се установи, дали искрата е дошла от космичните течения или от реакцията на хората. Трудността иде от обстоятелството, че ние нямаме мярка, за да определим точната сила на един астраген импулс.

Така, неведнъж е имало критични планетни съчетания, които са създавали някое драматично положение, без да доведат до голям конфликт. При гореизложените напрежения в началото на септември т. г. би могло да се очаква, и то с доста голяма положителност, една криза, евентуално и едно ограничено стълкновение, но едва ли война в такъв мащаб.

Нашето впечатление, прочее, е, че тоя път много държавници са се поддали като че ли твърде лекомислено на нажежената космична атмосфера. И неохотността, с която поне до днес - три месеца след избухване на конфликта - се водят военните действия на Западния фронт, иде да покаже, че в случая имаме работа с една война, която е предизвикана или поне ускорена от съдействието на човешкия произвол.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ