НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Житно зърно, Г. XIV (1940), бр. 2 ÷ 3, с. 55 ÷ 57

рубрика Астрологични комбинации
Когато две планети са свързани с аспект, те действат задружно. При това те могат да си помагат или да си пречат една на друга. Естествено, в резултат се получават най-различни ефекти - от най-добри до най-неблагоприятни.

Трябва да предупредим, че сега засягаме една от най-трудните области на астрологията, мненията, върху която още не са напълно установени.

Наблюденията са показали, например, че хармоничните аспекти не всякога създават способностите, които обикновено се очакват от тях. И обратно, дисхармоничните аспекти не винаги съответствуват на недъзи в характера на индивида. Напротив, понякога те бележат някакво качество, което, обаче, се натъква на вътрешни или външни спънки при своето проявление.

Също така и постиженията при добрите аспекти не винаги са блестящи. От друга страна, успехът при лошите аспекти съвсем не е безусловно изключен, а само идва по-късно и след по-малки или по-големи затруднения.

Във всеки случай, много модерни автори, между които и председателят на дружеството на английските астролози - Картер - признават, че характеристиките, които традицията дава за разните аспекти между две дадени планети с така наречените астрологични афоризми, имат само относителна, а в много случаи - съмнителна стойност.

Ние ще се опитаме да дадем онова, което според мнението на меродавни автори може да се смята като по-сигурно или поне по-вероятно върху тая материя.

При преценката на един аспект трябва да се определят три момента: силата, качеството и посоката на влиянието му.

І. Сила на аспекта


Тя е резултанта от силите на елементите, които влизат в състава на аспекта. Тия елементи, както се знае, принадлежат към четири категории:

1. силата на планетите според тяхната природа или естествен ранг.

2. силата на аспекта, който ги свързва; освен това, трябва да се вземат под внимание още и аспектите, които Всяка от двете планети получава поотделно.

3. силата на планетите според тяхното положение по знак, и

4. силата на планетите според положението им по дом.

1. Сила на планетите.


При равни други условия, аспектите на бързите, долни или вътрешни планети, т. е. тия, орбитите, на които са включени в орбитата на Земята, значи, Меркурий и Венера, са по-слаби.

Аспектите на по-бавните, горни или външни планети, разположени вън от орбитата на Земята - Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - се смятат силни.

Силни са също и аспектите на светилата - Слънцето и Луната.

2. Сила на аспектната връзка.


Тя зависи от вида, точността и фазата на аспекта, т. е. от това, дали той се намира в период на образуване или разпадане.

а) Вид на аспекта.


Както е известно, разните аспектни форми имат различна мощ. Ние ще ги дадем наново в низходящ ред на тяхната сила:

Публикувано изображение


Освен гореспоменатите големи аспекти, традицията познава и по-малки, следователно, по-слаби аспекти. Най-важният от тях е:

- полуквадрат - 45°, който представлява страна на правилен, вписан в Зодиака осмоъгълник. Слабо дисхармоничен. Обсег 3°:

- полусекстил - 30°, страна на правилен, вписан в Зодиака дванадесетоъгълник. Действие слабо хармонично, орбис 2°;

- квадрат и половина - 135°, слабо дисхармонично влияние, орбис 2°;

- 150° - влияние слабо дисхармонично, орбис 2°.

Към тия традиционни аспекти Кеплер бе прибавил между друго и:

- хармоничния аспект от 72° - страна на правилен, вписан в Зодиака петоъгьлник, и

- аспекта от 36° - страна на правилен, вписан в Зодиака десетоъгълник.

Видни модерни астролози, следвайки примера на древността, работят само с първите пет големи аспекти, към които обикновено прибавят и паралела, когото разглеждат като един вид съвпад (виж главата за аспектите в „Астрологични елементи”).

За начеващия е не само достатъчно, но и във висша степен препоръчително да работи само с големите аспекти.

б) Точност на аспекта.


При равни други условия, най-силно действува, разбира се, точният аспект.

Като силен може да се смята един аспект, неточността, на който е по-малка от половината от допустимия орбис, а като слаб, когато неточността е по-голяма от тая мярка (виж главата за аспектите в „Астрологични елементи”).

в) Фаза на аспекта.


При равни други условия, както се знае, един аспект в приближаване е по-силен от един отдалечаващ се аспект.

II. Качество на аспекта.


То зависи от качеството на гореспоменатите негови четири компонента.

1. Естество на планетите.


Няма нужда да се доказва, че две добри планети (Слънце, Юпитер, Венера), две неутрални (Луна, Меркурий, Нептун), две дисхармонични (Сатурн, Марс, Уран) или две планети, принадлежащи на различни групи, ще наложат различен отпечатък върху качеството на аспекта, както и че този отпечатък ще бъде в духа на техния характер.

В тоя смисъл се казва, че влиянието на добрите аспекти между добри планети е добро, влиянието на лошите аспекти между лоши планети е лошо, а влиянието на добрите аспекти между лоши планети или на лошите аспекти между добри планети е средно.

Както се знае, при аспектите се взимат в сметка освен планетите още и някои математически точки, като например лунните възли, т. е. пресечните точки на орбитата на Луната с еклиптиката.

Интересно е, че статистичната астрология, която отхвърли някои приложения на традицията, потвърди значението на лунните възли, дори и това на възлите на някои други планети, с които традиционната астрология въобще не работи (К. Крафт).

Приема се, че лунните възли не могат да хвърлят, а само получават аспекти от планетите.

Това важи и за асцендента, т. е. пресечната точка на еклиптиката с източния хоризонт на дадено място в даден момент, а така също и за зенита - пресечната точка на еклиптиката с горния меридиан на дадено място в даден момент, които също са издържали проверката на статистичния метод.

Относно характера на тия астрономични места важат следните положения:

на горния лунен възел се приписва - юпитерово влияние,

на долния лунен възел - сатурново естество;

асцендентът има отношение към здравословното, морално и интелектуално състояние на индивида, а

зенитът - към социалното положение на същия.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ