НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(Продължение)

ПЕТЪР МАНЕВ ТОМ 18
Алтернативен линк

(Продължение)


Житно зърно, Г. XIII (1939), кн. 7 ÷ 8, с, 181 ÷ 183

рубрика Астрологични комбинации
ХІ - Множество добри приятели, благородни желания и надежди.

ХІІ   - Тайни любовни отношения, които водят към ревност и вражда от женска страна. Любов към животни. Някакво затваряне от мирно естество по личен вкус.


Марс в 12-тях домове


І - Успехи благодарение на енергия и предприемчивост. Опасности от необмисленост и импулсивност.

ІІ   -  Способности  за  придобиване  на  дебри  доходи,  но  склонност  към  разпиляване  и опасност от загуби.

ІІІ - Интелектуална енергия. Борби и загуби от писмена деятелност. Опасности при къси пътувания. Много спорове с роднини.

ІV - Неприятен, дисхармоничен домашен живот. Спорове с родители, борби и затруднения на старост.

V   -  Импулсивност  в  чувствата  и  при  спекулативна  дейност.  Много  опитности  в чувствения живот.

VІ -  Спорове  при  служенето  и  много  опитности  с  прислугата.  Склонност  към  остри заболявания от трескаво и възпалително естество.

VІІ   -  Нещастен  брак,  борби  и  процеси. Открити  вражди.  Разни  пречки  в  обществения живот.

VІІІ  - Опасност от насилствена смърт. Трудности с наследства и зестра.

ІХ - Опасности при дълги пътешествия и в отношенията с чужбина. Борби и спорове в работи от религиозен и философски характер.

Х   - Успехи във военни работи.  Професия, изпълнена с борби. Опасност от скандали, спечелване врагове и клевети.

ХІ - Незадоволителни социални отношения. Спорове с приятели и познати.

ХІІ   - Много грижи, разочарования и вражди. Опасност от едно наложено затваряне.Юпитер в 12-тях домове


І - Много щастие, напредък и издигане.

ІІ   - Добре за благоденствие и финансов успех.

ІІІ - Успех при къси пътувания и в умствена деятелност. Приятни отношения с роднини,

ІV - Печалба от наследство. Щастлив домашен живот. Много успехи на старост.

V   - Успехи в спекулации. Приятни опитности с деца.

VI - Голям комфорт и добра прислуга. Добро здраве, което обаче, е изложено на опасност да пострада от прекаляване и невъздържаност в наслаждаването.

VІІ   -  Щастлив,  брак.  Признание  на  обществената  дейност.  Печалби  от  сдружавания  и правни дела.

VІІІ  - Финансови печалби от завещания и брак. Спокойна смърт.

ІХ -  Успехи  при  дълги  пътешествия  и  пребивавания  в  чужбина,  във  философски, религиозни и правни дела.

Х   - Издигане до голямо положение, почести и признаване. ХІ - Множество добри приятели и връзки с високопоставени.

ХІІ   - Превъзмогване на тайните врагове, които често биват спечелени за приятели.Сатурн в 12-тях домове


І - Много затруднения и спънки в живота. Само голямо постоянство и търпение дават възможност за издигане.

ІІ   -   Финансови   затруднения,   бедност.   Възможности   за   успех   само   при   крайна пестеливост,

ІІІ - Затруднения с роднини. Спънки в интелектуалната дейност.

ІV - Много затруднения в собствения дом. Опасност от бедност и самота на старост.

V   - Скръб и разочарования в чувствените работи. Загуби при спекулации.

VІ - Малко удобства в живота. Лошо здраве. Лоша прислуга и загуби чрез нея.

VІІ   - Много врагове, пречки и борби. Разочарования в брака.

VІІІ  - Затруднения със завещания и зестра. Смърт след дълго боледуване.

ІХ - Затруднения и опасности при дълги пътувания и отношения с чужбина. Склонност към религия и философия, но и тук затруднения.

Х - Възможност за издигане, свързани с най-голяма издръжливост и постоянство и обикновено завършващи с падане от спечеленото положение. Липса на признание в професията. Непопулярност.

ХІ - Неблагоприятни, вредящи приятелства, най-често с по-стари хора. ХІІ   - Много тайни вражди, грижи и изпитания. Усамотяване изатваряне.Уран в 12-тях домове


І    - Неочаквани събития, развитие на скокове. Забележителни, неочаквани опитности.

ІІ   - Финансови обрати. Внезапни печалби и загуби.

Ш - Разделяне с роднини. Ексцентрична интелектуална дейност и съответни затруднения. Опасности при пътувания.

IV - Прекъснатост в домашния живот. Преврати в него. Отчуждаване от дом и семейство.

V   -  Непостоянство   в  чувствените   работи.  Романтични,  импулсивни,   ексцентрични влечения.

VІ - Мъчно изцерими болести най-често от нервно естество.

VІІ   - Импулсивни връзки. Прибързан брак, след който идва отчуждаване и развод, често и загуба на съпруга или съпругата.

VІІІ  - Внезапни, неочаквани загуби във връзка с наследства, зестра или поверени пари.

ІХ - Склонност към окултни занимания; успехи във философско или метафизично отношение. Затруднения в правни дела. Опасности при пътувания в странство и неприятности в отношенията с чужбина.

Х   - Неочаквани социални промени в положението и професията. Един живот богат с неочаквани събития и обрати.

ХІ - Ексцентрични, несигурни приятелства. Импулсивни влечения, които свършват зле.

ХІІ   - Своеобразни, неочаквани вражди. Отчуждаване от отечество и семейство. Затваряне в чужда страна.Нептун в 12-тях домове


І  - Непостоянство, свръхчувствителност,  възприемчивост,  често  достигаща  до медиумизъм. Ясновидски манталитет. Необикновени психични опитности.

ІІ  - Загуби поради измама и мошеничество. Хаотично състояние на финансите.

ІІІ - Плодовито въображение. Психични способности. Находчив дух. Загуби или измамничества от страна на роднини.

ІV - Опасност от съзаклятия и разочарования в собствения дом. Наследствена болезненост. Краят на живота при някакво затваряне. Загуба на недвижим имот поради измама и мошеничество.

V - Морални слабости. Чувственост. Извратености. Необикновени любовни отношения. Преобладаваща страст към удоволствия и стремеж към сензации. Разочарования в любовния живот.

VІ - Изтощаващи тайни болести вследствие на болезнени състояния. Предателска, невярна прислуга. Интриги и загуби чрез нея.

VІІ - Своеобразни опитности в брачния живот. Ревност, скандали и прелюбодейство или пък напротив, платонични съюзи.

VІІІ - Финансови загуби във връзка със завещания и поверени пари. Своеобразно линеене. Опасност човек да бъде погребан привидно умрял.

ІХ - Своеобразни опитности при пътувания и в чужди страни. Странни сънища, видения и предчувствия. Опасност от умопомрачение и загуби поради религиозни или правни дела. Често религиозни халюцинации.

Х - Странен, богат със събития живот. Често положение,  спечелено  и  поддържано  с измама. Често и някаква тайна във връзка с раждането.

ХІ - Своеобразни,  най-често  недостойни  за  доверие,  несигурни  приятели  и  познати  и загуби чрез тях.

ХІІ - Много тайни неприятели; предателства, опити за надхитряне, съзаклятия и засади от тяхна страна. Прекален страх от непознати опасности. Опасност от някакво затваряне против собствената воля”. (Бейли).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ