НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Начало

ТОМ 18
Алтернативен линк

ИЗГРЕВЪТ

НА

БЯЛОТО БРАТСТВО

ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ Сборник


ТОМ 18


Спомени на съвременници и последователи на

Всемировия Учител БЕИНСА ДУНО


Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил

Вергилий Кръстев


Библиотека „Житен клас”

София 2003ПОСВЕЩЕНИЕ


1. Астрономията и астрологията са науки на обективния ум. Тия науки разширяват ума и сърцето и отварят път към идейния свят.
Вселената е сбор от разумни същества, между които отношенията са абсолютно хармонични. Тези живи, разумни същества дават цена на целия Космос.

2. Слънцето и планетите са населени с възвишени същества. Те живеят в по-възвишен и по- организиран свят от тоя на земята. Земните жители не са готови за възвишените светове, понеже центровете на мозъка не са им развити и не могат чрез тях да възприемат възвишените светове. Нямат сетива за тях.

3. Астрономията е анатомия на небесните тела. Астрологията е физиологията на небесните тела. Зодиакът с 12-те зодиакални знаци е кръгът на живота на Космическия човек.
Хелиоцентричната Астрология засяга психичния живот на човека. Геоцентричната астрология засяга физиологическия му живот.
Човек трябва да хармонизира и двете системи в себе си, заедно. Слънцето, както и всички останали планети имат своя специфичен зодиак. За да има верни и правилни разбирания върху Астрологията, човек трябва да носи в ума си зодиаците на всички планети.

4. Всяка една планета си указва своето влияние у човека. Тя си създава особен тип.
Човек минава през влиянието на планетите и трябва да борави с тях, за да си създаде новото звездно и Космическо тяло. Ние го наричаме и Духовно тяло. Чрез него можеш да пътуваш в Космоса, да посещаваш планетите и да се съобщава с възвишените същества от тези планети.

5. Планетите са един ключ. Чрез тях човек си отваря вратите за Космическия свят вътре в него и вън от него. Тогава той борави със символи, които носят влияние на планетите и звездите от Космоса. Едни указват влияние върху субективния или вътрешен живот на човека. Други указват влияние върху външния или обективния живот на човека.

6. Развитието на отделния индивид, на семейството, на обществото, на държавата, както и на цялото човечество, са в зависимост от влиянието на планетите върху Земята.
Когато говорим за влияние на планетите върху човека, ние имаме предвид известно количество енергия, която действува съзнателно върху човека. От правилното съчетание на тези енергии, зависи посоката, която взима човека в живота си - нагоре или надолу.

7. Задачата на науката се свежда именно до това, да изучава влиянието на различните енергии върху човека, за да може правилно да ги използува. На влиянието на планетите върху човека се дължи неговия стремеж към придобиване на здраве, богатство и знание. От гледна точка на Астрологията човек може предварително да определи всяка част от деня и нощта на какви мисли ще се натъкне.
Колелото на живота се върти. Мислите и чувствата се въртят заедно с него. Който движи колелото, Той знае защо нещата стават по един, а не по друг начин.

8. Ученикът на Божествената наука изучава влиянието на планетите върху човека, за да може да се справи с тях. Едни от влиянията на планетите са благоприятни за човека, а други са неблагоприятни. За да преодолява мъчнотиите човек трябва да бъде разумен. Без астрологията вие не можете да си обясните отношенията между хората. Астрологията знае, защо едни хора си хармонизират, а други не си хармонизират. Който разбира причините, които създават лошите отношения между хората, той може да ги отбегне. На научен език, лошите отклонения между хората се нарича карма, лош съвпад на планетите и човека.

9. Ние трябва да разглеждаме Вселената като жив организъм, във всеки уд, на който са концентрирани различни динамични сили. Както всеки орган в човешкото тяло, изпълнява точно определена форма и роля, така и различните планети указват различно влияние върху него. Всеки човек има своя орбита на движение, от която никой не може да го измести.

10. Над Астрологията стои Бог. Бог е основател на Астрологията, Космоса и човека.

ИЗ СЛОВОТО на ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ - БЕИНСА ДУНО


Амин.


Съставил: Вергилий Кръстев

8.30 - 9.30 часа,

26 юли 2003 г. СофияISBN 954-9915-09-3, том XVІІІ
© Всички права запазени

Не се разрешава препечатването на отделни части от книгата в периодичния печат - вестници и списания, без разрешение на съставителя на сборника.
Не се позволява преразказването на отпечатания летописен материал от нелегални и явни разказвачи с цел - издаването на пиратски издания.


АСТРОЛОГИЯТА

В ШКОЛАТА

НА

ВСЕМИРНОТО ВЕЛИКО БЯЛО БРАТСТВО

НА

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ -

БЕИНСА ДУНО

част I

София – Изгрев

1922 г. ÷ 1944 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ