НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ 18
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ.......................................................................................................................................... 6
СНИМКИ.................................................................................................................................................... 7
Георги Радев ............................................................................................................................................. 10
Петър Манев .......................................................................................................................................... 135
Георги Томалевски................................................................................................................................ 200
Влад Пашов ............................................................................................................................................ 219
Иван Антонов......................................................................................................................................... 426
Летопис за астролозите от Изгрева.................................................................................................... 685СНИМКИ


Сн. 1. Учителят Петър Дънов ..........................................................................................................................669
Сн. 2. Учителят и Георги Радев .......................................................................................................................670
Сн. 3. Учителят и Георги Радев .......................................................................................................................671
Сн. 4. Учителят Петър Дънов ..........................................................................................................................672
Сн. 5. Учителят в молитвен Дух, в дясно е Георги Радев...........................................................................673
Сн. 6. Салонът на Изгрева. Отпред е Георги Радев, отзад е Учителят.....................................................674
Сн. 7. Георги Радев ............................................................................................................................................675
Сн. 8. Георги Радев ............................................................................................................................................676
Сн. 9. Георги Радев в стаята си........................................................................................................................677
Сн. 10. Георги Радев в стаята си......................................................................................................................677
Сн. 11. Георги Радев свири на виолончело. ..................................................................................................678
Сн. 12. Борис Николов, вляво, с бокала и Георги Радев, вдясно, в бяло,
с книгата в ръка пред бараката на Изгрева, 1926 г. ........................................................................679
Сн. 13. Георги Радев, до него Борис Николов на перилата, а под Борис,
вдясно, е брат му Николай. .................................................................................................................680
Сн. 14. Георги Радев, вдясно с бялата рубашка. В средата е Дора Карастоянова,
седнал на перилата до Георги Радев е Николай Дойнов. ..............................................................680
Сн. 15. На Изгрева. Вторият е Георги Радев, с приятелите........................................................................681
Сн. 16. На Изгрева. Георги Радев до слънчевия часовник вдясно. ...........................................................682
Сн. 17. Борис Николов, Васко Искренов и Георги Радев. ..........................................................................683
Сн. 18. Елиезер Коен и Георги Радев. ............................................................................................................684
Сн. 19. Учителят и Георги Радев, вдясно. .....................................................................................................685
Сн. 20. На Рила. Учителят и Георги Радев върху скалата, пред извора „Ръцете”..................................686
Сн. 21. На Рила. Учителят и Георги Радев, седнал долу вдясно. ..............................................................686
Сн. 22. Учителят и Георги Радев, вдясно. Рила, 1931 г...............................................................................687
Сн. 23. Учителят и Георги Радев при чешмичката „Ръцете”, Рила, 1937 г. ............................................688
Сн. 24. Учителят и Георги Радев до извора „Ръцете”, Рила, 1937 г. ........................................................689
Сн. 25. На Рила, при Скакавица. Учителя в средата, до него Никола Нанков........................................690
Сн. 26. Георги Радев, Георги Константинов, Пеню Ганев, при извора Махабур
до петото езеро „Бъбрека”, Рила........................................................................................................691
Сн. 27. Младежката група на Изгрева - в средата е Георги Радев. ...........................................................692
Сн. 28. Младежката група на Изгрева с Георги Радев, вдясно втори по ред. .........................................693
Сн. 29. Петър Манев, пети поред, с приятели на Боровец..........................................................................694
Сн. 30. Учителят на 3-то езеро играе Паневритмия. Музикантите са вдясно и свирят. .......................695
Сн. 31. Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм, отпред вляво. .................696
Сн. 32. Петър Манев с цигулката, в тъмен костюм, вляво, свири на Паневритмия. .............................697
Сн. 33. Петър Манев на Паневритмия, свири с цигулката, в тъмен костюм, вдясно. ...........................698
Сн. 34. Петър Манев свири с цигулката на Паневритмия, в тъмен костюм. Учителят играе вляво. .699
Сн. 35. Петър Манев слуша обясненията на Учителя след Паневритмия. ..............................................700
Сн. 36. На Рила. Учителят при облия камък, канара, край извора „Ръцете”...........................................701
Сн. 37. Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.......................................................702
Сн. 38. Георги Томалевски и Учителят на Рила, край облата канара.......................................................703
Сн. 39. Георги Томалевски, отляво и Учителят, отдясно, с пръст клати камъка.
Виж „Изгревът” том III c. 168. ...........................................................................................................704
Сн. 40. На Рила. Георги Томалевски, отляво, Учителят, Елиезер Коен, гърбом,
и Георги Радев на 2-то езеро. .............................................................................................................705
Сн. 41. Преместването на историческия камък с Учителя. .................................................................. 706
Сн. 42. Всички, с Учителя преместват историческия камък. ............................................................... 707
Сн. 43. Георги Томалевски с чук и длето дълбае посоката Север - Юг.
До него Трифон Кунев го наблюдава. Виж „Изгревът” том III c. 171........................................708
Сн. 44. Георги Томалевски с приятели на Рила - втори отдясно. ........................................................ 709
Сн. 45. Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев на лодката, Рила. ..................................... 710
Сн. 46. На Рила. В лодката Георги Томалевски, Георги Радев и Петър Манев. ................................. 710
Сн. 47. Учителят говори, а Георги Томалевски слуша - горе. .............................................................. 711
Сн. 48. Георги Томалевски.
Сн. 49. Георги Томалевски. ................................................................................................................. 712
Сн. 50. Георги Томалевски.
Сн. 51. Георги Томалевски. ................................................................................................................. 712
Сн. 52. Георги Томалевски в зряла възраст. .......................................................................................... 713
Сн. 53. Влад Пашов. ................................................................................................................................ 714
Сн. 54. Влад Пашов. ................................................................................................................................ 715
Сн. 55. Влад Пашов на Рила.................................................................................................................... 716
Сн. 56. Влад Пашов, правият отдясно, с приятели на Витоша............................................................. 717
Сн. 57. Паневритмия над „Езерото на чистотата”. В далечината се вижда Учителя.......................... 718
Сн. 58. Влад Пашов играе Паневритмия. В дъното е силуета на Учителя. ......................................... 719
Сн. 59. Влад Пашов, втория, с приятели на Рила, 1939 г...................................................................... 720
Сн. 60. На Витоша. Влад Пашов, четвъртия, на закуска в планината. ................................................ 721
Сн. 61. Влад Пашов - седнал отпред - на почивка................................................................................. 722
Сн. 62. Влад Пашов - първият отдясно прав - се усмихва. ................................................................... 722
Сн. 63. Влад Пашов на Рила.................................................................................................................... 723
Сн. 64. Влад Пашов на Витоша, с бастун и раница, готов за екскурзия за Невидимия свят. ............ 724
Сн. 65. Учителят е горе, на прозореца, при балкона, а Иван Антонов е долу, гърбом, със сакото. .. 725
Сн. 66. Иван Антонов - в по-млада възраст.
Сн. 67. Иван Антонов - в зряла възраст. ...................................................................................... 726
Сн. 68. След Паневритмия - Иван Антонов е пети, най-отдясно с дългата коса. ............................... 727
Сн. 69. Учителят играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”. ..................................................... 728
Сн. 70. Иван Антонов с бялата риза играе Паневритмия над „Езерото на чистотата”....................... 729
Сн. 71. Иван Антонов над Учителя, с бялата блуза - на почивка при „Моста на будалите”. ............ 730
Сн. 72. Иван Антонов на беседа при Учителя - горе, вляво с дългата коса. ....................................... 731
Сн. 73. Георги Радев и Иван Антонов на Рила. ..................................................................................... 732
Сн. 74. На Рила, пред кухнята - Иван Антонов, най-отдясно, седнал.................................................. 733
Сн. 75. На екскурзия с приятели на Рила - Иван Антонов, трети отляво. ........................................... 734
Сн. 76. На екскурзия - Иван Антонов, трети поред от първия ред седнали. ....................................... 735
Сн. 77. Иван Антонов.
Сн. 78. Иван Антонов. ......................................................................................................................... 736
Сн. 79. Иван Антонов.
Сн. 80. Тодор Ковачев. ......................................................................................................................... 736
Сн. 81. Иван Антонов, Светозар Няголов, Величка Няголова. ............................................................ 737
Сн. 82. Боян Златарев, Гита Стратева, Ваня, Иван Антонов и Галилей Величков. ............................ 737
Сн. 83. Иван Антонов и Тодор Ковачев на Чадър тепе......................................................................... 738
Сн. 84. Иван Антонов и Тодор Ковачев на Рупейте, откъм Страшното езеро, Рила. ......................... 738
Сн. 85. На Рила. Иван Антонов е в средата, с бастун. .......................................................................... 739
Сн. 86. На екскурзия с приятели - с бастуна в средата е Иван Антонов.............................................. 740
Сн. 87. Иван Антонов и Крюгер играят Паневритмия. ......................................................................... 741
Сн. 88. На Рила. Иван Антонов, вляво и Васил, вдясно, пред езерото „Близнаците”. ....................... 742
Сн. 89. Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов......................................... 743
Сн. 90. Иван Антонов, Тодор Ковачев, Христо Христов, Николай Монов......................................... 743
Сн. 91. Иван Антонов, Тодор Ковачев,
Сн. 92. Иван Антонов, Николай Монов, Христо Христов, Николай Монов Христо Христов, Тодор Ковачев ............................... 744
Сн. 93. Иван Антонов, Христо Христов, Николай Монов.................................................................... 745
Сн. 94. Иван Антонов. ............................................................................................................................. 746
Сн. 95. Иван Антонов. ............................................................................................................................. 746
Сн. 96. Иван Антонов на Страшното езеро, Рила.................................................................................. 747
Сн. 97. Иван Антонов. ............................................................................................................................. 747
Сн. 98. Иван Антонов на последна екскурзия Маричините езера, Рила.
Сн. 99. Иван Антонов - последна екскурзия на Маричините езера, на Рила, ..................................... 748
Сн. 100. Тодор Ковачев. .......................................................................................................................... 749
Сн. 101. Николай Монов, човекът, който записа астлологията на Иван Антонов............................. 750
Сн. 102. Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци. ....................................................................... 751
Сн. 103. Пчелинът на Николай Монов в село Дунавци. ....................................................................... 752


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ