НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ГЕОРГИ РАДЕВ

ТОМ 18
Алтернативен линк

ГЕОРГИ РАДЕВ

(12.IX.1900 г. ÷ 22.VII.1940 г.)

АСТРОЛОГИЯПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ


Публикации

в списание „Житно зърно”

и други печатни издания

(1924 г. ÷ 1941 г.)


Публикации

в списание „Житно зърно”

и други печатни издания


1. Езикът на природата
Житно зърно, Г. I, 6р. 1 (IІ. 1924), с. 7 ÷ 11 рубрика Астрология .................................................. 13

2. Планетни влияния
Житно зърно, Г, I, кн. 2 (Ш. 1924), с. 17 ÷ 24 рубрика Астрология ............................................... 15

3. Бележки по повод статията „Астрология и Медицина”
Житно зърно, Г. І, бр. 7 (X. 1924), с. 17 ÷ 18 .................................................................................... 19

4. Астрология и Медицина Рецензия в сп. „Voile d'isis” от д-р Верн
Житно зърно, Г. I, бр. 7 (X. 1924), с. 19 ÷ 21 .................................................................................... 19

5. Езикът на звездните небеса (Из книгата „Небесна динамика” на Н. P. Burgoyne)
Житно зърно, Г. I, кн. 8 (XI 1924), с. 22 ÷ 25 .................................................................................... 21

6. Научна астрология – I
Житно зърно, Г. ІІ, бр. 1 (I. 1925), с. 13 ÷ 19 .................................................................................... 23

7. Научна астрология – II
Житно зърно, Г. ІІ, кн. 2 ÷ 3 (ІІ ÷ ІІІ. 1925), с. 73 ÷ 77..................................................................... 27

8. Строежът на човека
Житно зърно, Г. V, кн. 7 ÷ 8 (III ÷ IV. 1930), с. 217 ÷ 219................................................................ 32

9. Енергията на атома
Житно зърно, Г. ХІІ (1938), кн. 6, с. 137 ÷ 139 ................................................................................. 34

10. Астрологията и възпитанието
Житно зърна, Г. V, кн. 6 (X. 1929), с. 176 ÷ 177 ............................................................................... 36

11. За родителите..................................................................................................................................... 37

12. Астрология Предислов Сефариал, Астрология.
Прев. от англ., [предислов] Г. Радев. София, Библ. Водолей, 1929, с. 3 ÷ 20................................ 39

13. Покана за записване абонати за библиотека „Водолей”
Житно зърно, Г. IV, кн. 6 ÷ 7 (IX ÷ X. 1928), с. 225 ÷ 226 ................................................................ 50

14. Новогодишна молитва Календар „Братство” за 1936 година.
Севлиево, книгоизд. Братство, 1935, с. 2 ......................................................................................... 51

15. Воля за добро Календар „Братство” за 1936 година.
Севлиево, книгоизд. Братство, 1935, с. 3 ÷ 4 ................................................................................... 52

16. Годината
Житно зърно, Г. V, кн. 7 ÷ 8 (III ÷ IV.1930), с. 196 ÷ 197................................................................. 53

17. Представите ни за небето
Житно зърно, Г. ХІІ (1938), кн. 7 ÷ 8, с. 164 ÷ 168 ........................................................................... 54

18. Езикът на Зодиака Календар „Братство” за 1936 година.
Севлиево, книгоизд. Братство, 1935, с. 17 ÷ 42 ............................................................................... 57

19. Най-високата истина във Вселената Календар „Братство” за 1936 година.
Севлиево, Братство, 1935, с. 45 ÷ 46 ................................................................................................ 68

20. Сферата на Марс
Житно зърно, Г. X (1936), кн. 2 ÷ 3, с. 44 ÷ 47.................................................................................. 69

21. Сфера на Сатурна
Житно зърно, Г. X (1936), кн. 4 ÷ 5, с. 88 ÷ 94.................................................................................. 71

22. Сфера на Юпитера
Житно зърно, Г. XI (1937), кн. 7 ÷ 8, с. 194 ÷ 197 ............................................................................ 76

23. Сфера на Меркурия
Житно зърно, Г. ХІІ (1938), кн. 7 ÷ 8, с. 186 ÷ 190 ........................................................................... 79

24. Сфера на Венера
Житно зърно, Г. XII (1938), кн. 9 ÷ 10, с. 230 ÷ 235 ......................................................................... 83

25. Сфера на Луната
Житно зърно, Г. ХІІ (1939), кн. 1, с. 11 ÷ 17 ..................................................................................... 87

26. Луната в земеделието и градинарството
Житно зърно, Г. XII (1938), кн. 6, с. 145 ÷ 147 ................................................................................. 92

27. Сфера на Слънцето
Житно зърно, Г. XIII (1939), кн, 2 ÷ 3, с. 46 ÷ 53.............................................................................. 93

28. Сфера на Урана
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 4 ÷ 5, с. 89 ÷ 95.............................................................................. 99

29. Сфера на Урана Из „Пътя на звездата”
Братство (Севлиево), Г. XI, 6р. 248 (20.X. 1939), с. 1, 3................................................................ 103

30. Сфера на Нептун
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 9 ÷ 10, с. 222 ÷ 228...................................................................... 106

31. Нещо за планетата Плутон
Житно зърно, Г. XV (1941), с. 140 ................................................................................................... 111

32. За близнаците
Житно зърно, Г. XIV (1940), кн, 2 ÷ 3, с. 51 ÷ 54 ............................................................................ 112

33. Денонощният ритъм на ражданията и умиранията
Житно зърно, Г. XIV (1940), кн. 1, с. 20 ÷ 22 .................................................................................. 114

34. Магелан - покорителят на моретата
Житно зърно, Г. ХІІІ (1939), кн. 7 ÷ 8, с. 168 ÷ 174........................................................................ 117

35. Из житието на апостола Павла
Житно зърно, Г. XIV (1940), кн. 1, с. 3 ÷ 8 ...................................................................................... 122

36. Животът на старозаветните – I
Житно зърно, Г. XIV (1940), бр. 4 ÷ 5, с. 84 ÷ 91............................................................................ 126

37. Животът на старозаветните – ІІ
Житно зърно, Г, XIV (1940), бр. 6, с. 133 ÷ 136 .............................................................................. 131


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ