НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

ТОМ 16
Алтернативен линк

XVII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ ОРИГИНАЛНОТО СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ


1. Учителят Дънов за пръв път споменава за краските, за цветовете на светлината пред съборите на синархическата верига през 1907, 1910, 1912, 1914 г. Протоколите на тези събори са публикувани в „Изгревът" том XI, стр. 370 - 619 и там ще прочетете какво е казано за краските или цветовете на Небесната Дъга, на Духът Божий, Който ги носи от Отца на Светлините.

2. Понеже „Старият Завет" влиза в „Новият завет", а „Новият завет" влиза в „Третият завет", който е Словото на Всемировият Учител, то виж „Учителят Петър Дънов и пасхата на Третия завет" в „Изгревът" том XI, стр. 66 - 68.

3. За да влезеш в общение със Светият Дух, трябва да работиш с Антиминса. За него виж -„Как се работи с Антиминса", „Изгревът" том XI, стр. 88 - 90. Той е отпечатан като приложение на плакат към том XI.

4. Учителят Дънов често е препоръчвал на учениците си следното: „Четете ежедневно Евангелието, за да се свържете с Духът на Христа". И всички се чудят защо. Причината е дадена в Евангелието, където се казва, че след като Светият Дух слязъл върху учениците на Христа и те Го приели, то тогава Той, Святият Дух, им припомнял всичко онова, което Исус им е говорил. И те са разнасяли именно това Слово, което им припомня Светият Дух, какво е говорил Христовият Дух чрез Христа. Ето защо Той, Учителят Дънов е давал задачи да се чете по глави Евангелието и да се размишлява по тях в първите години от 1900 - 1922 г. Това е продължило и по време на Школата 1922 - 1944 год.

5. Учителят дава и един друг метод за връзка с Духът на Христа. А това е неръкотворния образ на Исус Христос. Виж „Изгревът" том XI, стр. 152 - 159, „Как се работи с истинския лик на Исус Христос", виж „Изгревът" том XI, стр. 159. Той е отпечатан като приложение на плакат към том XI.

6. В „Изгревът" том XII, стр. 370: беседа държана пред мъжете на 8.VIII.1920 год. Учителят Дънов казва следното: „Христос в Мойсей е същият, Христос в Исуса е същият и Христос, Който е в мене, е същият". Ето това е ключът за работа с неръкотворния образ на Христа и работа с Евангелието и със Словото Господне в Старият завет. Христос вчера, днес и утре е Един и Същий! Амин.

7. В „Изгревът" том XII, стр. 839 - 852 е дадено „Упътване за работа с Пентограмът". Тя е отпечатана като приложение на плакат в черно-бяло изображение.

8. В „Изгревът" том XII, стр. 853 - 856 е дадено „Упътване към цветната Пентограма", която е също отпечатана като приложение на плакат към том XII.

9. За Антиминсът и Бялото Братство виж „Изгревът" том XII, стр. 863.

10. Ежедневна работа с Антиминса виж „Изгревът" том XII, стр. 864.

11. Връзка на Антиминса със „Заветът на Цветните лъчи на светлината" виж „Изгревът" том XII, стр. 865,

12. Връзката между Антиминса, „Завета на цветните лъчи на светлината" и Пентаграмът виж „Изгревът" том ХП, стр. 866. Работи се така, както е указано тук.

13. Кой е ученикът, земен и небесен? Виж „Изгревът" том XII, стр. 867.

14. Връзката между Антиминса, „Завета на цветните лъчи на светлината", Пентаграма и Програмата за отпечатване оригиналното Слово на Учителя с цветни корици, с цветни краски.
Човек, като работи със „Завета на цветните лъчи на светлината" и чрез тях и чрез лъчите на цветната дъга, той може да влезе в петтях добродетели на цветната Пентограма. Това е описано на стр. 866 в том XII. Има връзка между цветната Пентограма, „Завета на цветните лъчи на светлината" и дните в които Учителят е произнасял Словото Божие.

15. Връзката с Христовият Дух, Който в някои псалми силно е застъпен, се препоръчва от Учителят Дънов. Виж „Изгревът" том XIII, стр. 49. Да се четат и да се работи с тях. А именно:

1. Неделя се управлява от Слънцето - чете се псапом 61.

2. Понеделник се управлява от Луната - чете се псалом 143.

3. Вторник се управлява от Марс - чете се псалом 27.

4. Сряда се управлява от Меркурий - чете се псалом 19.

5. Четвъртък се управлява от Юпитер - чете се псалом 112.

6. Петък се управлява от Венера - чете се псалом 44.

7. Събота се управлява от Сатурн - чете се псалом 25.

За пробуждане на съзнанието се препоръчва да се чете псалом 32.

16. След като се четат и работи с псалмите всеки ден, съобразно коя планета управлява деня от седмицата, то след това се преминава на следващия етап. Търси се връзката между деня и планетата от една страна и планетния Дух, който създава и управлява всяка една краска или един цвят от Небесната дъга, от Цветните лъчи на Светлината.

Понеделник - Луна - псалом - 143, цвят - зелен, основен тон - фа

Вторник - Марс - псалом 27, цвят - червен, основен тон - до

Сряда - Меркурий, псалом 19, цвят - жълт, основен тон - ми

Четвъртък- Юпитер, псалом 112, цвят - тъмносин, основен тон - ла

Петък - Венера, псалом 44, цвят - светлосин, основен тон - сол

Събота - Сатурн - псалом 25, цвят - виолетов, основен тон - си

Неделя - Слънце, псалом 61, цвят - портокал - оранж, основен тон - ре

Пример за понеделник: Четеш псалом 143, трябва да работиш със зеления цвят - търсиш в книжката „Завета на цветните лъчи на светлината" стр. 22 - 29 и работиш през деня с тази зелена краска. А за да се свържеш чрез зеления цвят от едното рамо на цветната Пентограма т. е. с Правдата, ще трябва да работиш с нея. А това е публикувано как се работи с Добродетилите и с 5-те рамена на Пентограмата. Трябва да се запознаете много добре как се работи с цветната Пентограма. Иначе не можете да се ползвате от нея и не може да преминете по-нататък,

17. Връзката между цветовете на Дъгата и Планетния Дух.

Понеделник - цвят - зелен - Вечният Дух стр. 22 - 23 от книжката „Завета на цветните лъчи на светлината";

Вторник - цвят- червен -Духът на Любовта - стр. 8 - 11 от книжката „Звета на цветните лъчи на светлината";

Сряда - цвят - жълт - Духът на Мъдростта - стр. 18 - 21 от „Завета на цветните лъчи на светлината;

Четвъртък- цвят-аметистов=теменужено червен=тьмносин- Духът на Благодатта - стр. 35 -39 от „Завета на цветните лъчи на светлината";

Петък - цвят - светлосин - Духът на Истината - стр, 30 - 32 от „Завета на цветните лъчи на светлината";

Събота - цвят - виолетов - Духът на Силата - стр. 33 - 34 от „Завета на цветните лъчи на светлината";

Неделя - цвят портокал-оранж - Духът на Обещанието=Духът Святий - стр. 15 - 17 от „Завета на цветните лъчи на светлината";

Пример: В понеделник четеш 143 псалом, работиш с Пентограмата със зеленото рамо, т. е. с Правдата, и четеш за „ Вечният дух" от стр. 22 от книжката на „Завета на цветните лъчи на светлината", и работиш със зеления цвят и стиховете от книжката.

Ето така се работи последователно. И въз основа на това знание за Програмата се определи от мен цветът на кориците по издаване Словото на Учителя по оригинал в дните, когато то се е свалило чрез Него.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ