НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО

ТОМ 16
Алтернативен линк

XVI. КАК ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ЗАВЕДЕ ДИМИТЪР ЗАРКОВ ОТ КАЗАНЛЪК ДО НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО


1. Тази история трябваше да се опише, защото се бе случила, и тя бе свързано с най-голямото предателство до този момент към Програмата на „Изгревът" и Програмата за издаване оригиналното Слово на Учителя Дънов, Извършиха я от Казанлък. Бяха всички свързани за верига и всеки извърши своето и излезна наяве и накрая предателството се отпечати. Всеки застана на онова място, на което бе поставен от Духът на Заблуждението.

2. Цялата история, как чрез Иван Мавров се предаваха оригиналите и как се връщаха, бе описана в „Изгревът" том IX, стр. 841 - 842. А развръзката на тези събития бе описана също в том IX, стр. 843 - 844, в Протокола от 21 март 1999 г. Там бе посочено в точка 11, че Димитър Зарков ще извърши предателство, като предаде дискетите на друг, за да ги издаде. Беше предвидено, защото се виждаше вече кой го ръководи, кой му е Господар. И така стана!

3. Предвиждането ми се сбъдна. Димитър Зарков предава на Димитър Калев целия набран материал по оригинала на дискета, онзи го странира и го предава на т. н. Издателство „Бяло Братство" и го публикуват под заглавие „Акордиране на човешката душа", София 1999 г. с ISBN 954-744-801-2, том I. И понеже нямаха оригинала, не можеха да направят корекции и бе излезнало с много груби грешки. Но за тях бе важно да го отпечатат, за да докажат, че са те, които взимат решения с цената на лъжата, измамата и предателството. Доказаха го.

4. Ето така си послужиха с лъжа, кражба и измама. А този материал аз го съхранявах 30 години, когато комунистическата власт правеше ежемесечни обиски по домове на последователи на Учителя Дънов и всичко прибираше и унищожаваше. Той знаеше, че планът бе, че трябва да излезне в поредицата „Изгревът". Знаеше Димитър Зарков, но извърши предателство. А защо? Отговорът се намира именно в първата страница на откраднатия от мен материал на Боян Боев, на 6 ред отгоре по оригиналния машинописен текст или на 5 ред отгоре на тяхното пиратско издание. Ще го цитираме този текст, за да се види, какво нещо е лъжа, как започва и какво е казано от Учителя и е написано в самото начало, на първата страница на 6 ред на оригиналния му труд от 1058 страници. Ето това е пророчеството и това ще бъде съдбата на всички, които участвуваха в тази кражба и предателство към Програмата на „Изгревът". Направиха съдба с Небето и всички ще проверят какво нещо е съдба с Небето. Ще проверят!

„...Който уповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова. И който уповава на духовното, но с користни цели, за да уреди своите лични работи, той също ще се разочарова. Само онзи, който уповава безкористно на духовното, не се разочарова. Това е Божественото. "
(Виж оригиналния текст в „Изгревът" том XII, стр. 898.)

5. Крадците, лъжците и мошениците откраднаха материала от 1058 страници от мен и го публикуваха. И аз трябваше да се защитя, защото те всички бяха закачени за веригана на Разрушението, а от другата страна бях само аз. Абсолютно сам и всички се учудваха защо пиша тези неща и кому е нужно. И после казваха: ама това не е негов материал, а на Боян Боев, той няма право да се разпорежда с него. Това чух. И запитвах: ама защо вие не го публикувахте, преди да извърши Димитър Зарков кражбата, лъжата и предателството? Защо тогава не го публикувахте, защото нямаше нищо у вас, а всичко аз съхранявах. Отговаряха ми „Не го публикувахме, защото не му бе дошло времето". Да, така беше. Беше дошло тяхното време - на лъжата и на крадците, и на мошениците. И сега е тяхното време. И утре ще е тяхното време. А моето време е в поредицата „Изгревът". И в издаденото оригинално Слово на Учителя Петър Дънов.

6. Ето защо аз описах и публикувах в „Изгревът" том XII, стр. 882 - 887 цялата тази кражба и измама и публикувах доментация, като заснех и представих документация на стр. 884 и 885, 886, 887 за да се види кой им е Господарят и как работят слугите му.

7. И понеже никой, ама никой от това поколение не знаеше какво представлява архивът на Боян Боев и той самият, то аз го описах в „Изгревът" том XII, стр. 890 - 902.

8. А точно как бе извършена кражбата и как се осъществи прадателството виж „Изгревът" том XII стр. 897 в точките 5, 6, 7, 8, както и на стр. 899, точките 9, 10, както и на стр. 900, точка 11.

9. А как ще се развият събитията след тази кражба и предателство, виж в „Изгревът" том XII на стр. 902. Аз ще докачакам да видя това. Вече от две години го виждам. Железните врати се затвориха за това поколение, за да спре извращението и опорочението на учението на Учителя Дънов.

10. Бялото Братство има един изпитан метод и средство, изпитано от векове, за да се справи с опорочението. Как става ли? Много е просто като изпълнение, като обяснение и е достъпно до всички за проверка. А то е: Бялото Братство изтегля Духа си от онова Слово, което е писано чрез него и чрез неговите служители на Духа. Изтегля го. Онова, което остава напечатано, то вече не е Слово, а обикновени думи без Дух и без Сила. Като ги четеш и препрочиташ, виждаш, че в тях няма Дух и Сила. Като четеш, усещаш и виждаш, че не можеш да влезеш в този напечатан материал, че той е затворен за теб и твоето съзнание не може да прочете и да възприеме нещо. Този материал е заключен. Заключва се с 9 катинара. А дали е вярно? Вярно е. Доказателства! Ето ги. Вземете тези книги, отпечатани с лъжи, кражба и предателство под наименованието „Акордиране на човешката душа" и се опитайте да прочетете нещо и да разберете нещо, и да проумеете нещо.' Нищо няма да схванете. Защото Духът се е оттеглил и материалът е заключен с 9 катинара. Духът пребъдва само в Чистота: Чистота в мисли, Чистота в чувства. Чистота в действие. Това е методът на Бялото Братство. Чистота и Истина. „Глава на Твоето Слово е Истината."

11. А как действува Черното Братство? С лъжа, кражба и предателство. Искате доказателство. Ще го имате. Ето, представяме ви на скенер, че на 31.08.1998 г. Димитър Зарков е получил от мен Вергилий Кръстев оригинала на разговорите на Боян Боев с Учителя от 1058 страници. Ето, вижте го. И се определете кому да служите. Кому? Чрез „Изгревът" ще се определите. Само чрез него. По друг начин няма. Или сте с Духа на Истината, който е в „Изгревът", или сте с Духът на Заблуждението, който също е в „Изгревът". По средата не можете да застанете и да стоите разкрачени, защото ще бъдете разкъсани.

Избирайте! Ако сте с Духът на Истината, то Небето ще отвори медните врати за вас и ще ви даде вътрешни и външни условия да работите в тази епоха.

Ако сте с Духът на Заблуждението ще станете слуги на Разрушението и накрая ще направите съдба с Небето. Има едно изказване на Учителя, а то е:
Съдбата на света започва от Домът Господен.

А Дом Господен бе Изгревът по времето на Учителя.

А Дом Господен е „Изгревът" и поредицата на „Изгревът"от том I до края на света. Амин.

12. Тук поместваме на скенер протокола за получаването на разговорите с Учителя от Боян Боев от стр. 1 до 1058 от Димитър Зарков на 31.08.1998 год. (Виж по-долу на тази страница.) Представяме и друг протокол, за получаване на оригиналното Слово за печат. (Виж стр. 884.)

13. Публикувахме писмата на Жана Иванова до Димитър Зарков и Иван Мавров, както и моето до Иван Мавров в „Изгревът" том XI, стр. 809 - 813, за да се знае Истината.

14. Но предателството бе осъществено. Имената на предателите се знаят. Те направиха съдба с Небето и предателство пред Програмата за издаване на „Изгревът" и на оригиналното Слово на Учителя.

Има Един Бог, Един Учител - Беинса Дуно и Едно Слово.
Има Един Изгрев на Духът Божий, който е свещен.
Има „Изгревът", който е свещен, неприкосновен и се охранява с Мечът на Духа от архангелите Божии, които със мечовете си раздават Божията правда". Амин.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ