НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XVIII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА, ПЛАНЕТНИТЕ ДУХОВЕ И ДНИТЕ, В КОИТО ТЕ СА ОБЛЕЧЕНИ В СВЕТЛИНА ОТ ДЪГАТА, КОЯТО Е ОТЦА НА СВЕТЛИ

I. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС ТОМ 16
Алтернативен линк

XVIII. ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА, ПЛАНЕТНИТЕ ДУХОВЕ И ДНИТЕ, В КОИТО ТЕ СА ОБЛЕЧЕНИ В СВЕТЛИНА ОТ ДЪГАТА, КОЯТО Е ОТЦА НА СВЕТЛИНИТЕ, И СЛОВОТО НА ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО


I. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

1. Ден - сряда.

2. Планета - Меркурий.

3. Тон „Ми".

4. Цвят - жълт.

5. Жълтият цвят облича от Словото следните принципи: „Любовта ражда Доброто, Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души".

6. Въздействие върху човека: развитие на човешката мисъл,

7. Жълтите лъчи от спектъра на светлината от Отца на Светлините носят Духът на Мъдростта, виж стр. 51 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

8. Духът на Мъдростта работи с жълтите лъчи, виж стр. 18 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

9. От Словото Господне, виж стр. 18 „Господ дава мъдрост" притчи гл. 2 ст. 6, виж стр. 51. „Тогава им отвори умът да разумеят писанията" (Ев. Лука, гл. 24, ст. 45).

10. Определя се за корицата за Общ окултен клас - жълта корица с изписани сини букви, защото Словото на Учителя е глава на Истината, т. е. на Духа на Истината, който управлява синия цвят.

11. И като погледнеш жълтия цвят на корицата, трябва да се свържеш с жълтите лъчи от спектъра на светлината, които се носят от Духът на Мъдростта.

12. Като започнеш да четеш от Общия окултен клас Словото на Учителя, трябва Духът на Мъдростта да те води през него. Той завършва много пъти Словото си в Общия окултен клас така: „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди". „Бог царува на Небето - Бог царува в живота. Да бъде благословено името Му". Това са формулите, с които трябва да зъвършва четенето на Общия окултен клас в сряда,

13. Накрая трябва да завършиш с жълтия цвят на рамото на цветната Пентограма, което е Мъдростта, като представител на един от 5-те добродетели в цветната Пентограма и един от 7-те добродетели, определени за седмицата, в сряда, управляван от Духа на Мъдростта, който се носи на крилата на жълтите лъчи от спектъра на светлината.

14. В сряда се чете псалом 19.

15. В сряда се пее песента на Учителя „Песен на Светлия път", „Мога да постигна що желая".

16. В сряда се чете молитвата от Учителя „Молитвата на Бялото Братство", виж в „Изгревът" том XI, стр. 635 - 636.

Ето защо аз определих цвета на корицата да бъде в жълт цвят. Откъде имам това знание? От Словото на Учителя Дънов и всичко, което е описано в тези 16 точки. Всеки, който работи с тях, ще се свърже с Духа на Словото на Учителя, което се носи от Отца на Светлините. Виж стр. 48, 51 - 53 от „Завета на цветните лъчи на светлината".

И като се свържете с Духът на Словото, тогава ще разберете какво знание ви е дадено и какъв ключ ви е предоставен в описанието на всички тези 16 точки. Тогава ще оцените и ще видите кой е Ръководителят на Програмата за издаването на оригиналното Слово на Учителя, която се провежда чрез мен.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ