НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XV. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БИСЕРИТЕ ПРЕД СВИНЕТЕ (Ев. Матея, гл. 7, ст. 6)

ТОМ 16
Алтернативен линк

XV. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БИСЕРИТЕ ПРЕД СВИНЕТЕ (Ев. Матея, гл. 7, ст. 6)


1. На 26.12.1997г. пристигна у дома Любомир Гълъбов и представя Момчил Николов, който пък водеше Стоян Кючуков, и двамата от Стара Загора. Поискаха да подготвят за печат една годишнина от оригиналите, които сега аз ги подреждах и ги подготвях за печат. Направихме протокол, подписаха се и им ги връчих за работа Неделни беседи 1940 - 1941 г. - 39 броя беседи.

2. Заминаха си и непрекъснато всяка седмица научавам, че преминават през различни премеждия от личен характер и по-специално Стоян, както и Момчил. Давах им съвети, които те не изпълняваха. Питаха ме. Аз давах съвети. А те си правеха каквото им хрумне. И затова работата им не вървеше, по всички посоки ги отклоняваха и се забавяше работата.

3. Подготовката за печат преминаваше през големи затруднения, понеже веднага се бе включил Духът на Заблуждението, обсеби мнозина, намери послушни слуги и започна да разрушава всичко. Тази история бе много стара и е описано в „Изгревът" том III, стр. 232, № 22 -„Братски пари за свинарник" и том VII, стр. 178, № 10 - „Свинарникът". Но тя продължи и тук и разрушаваше всичко, Стоян наруши точки 16, 18, 19 на Протокола, чрез който получи оригиналните беседи и измени на Програмата, която аз ръководех. Стана предател.

4. Бях му предал освен този материал, но и такъв на Боян Боев, който той разхвърли по разни градове, без да ме пита, започна да прави разпечатки, намесиха се други сили и всичко провалиха. Така завърши един от опитите да се започне да се подготвят материалите на Боян Боев. Другият опит също излезе несполучлив и завърши с кражба, предателство и провал. Виж „Изгревът" том XII, стр, 890 - 902 и по-специално стр. 896 - 902.

5. Накрая беше ми предаден за печат материалът от Неделни беседи от 1 - 20 беседа и бе отпечатан под заглавие „Като роди дете" с ISBN 954-9589-23-4 от Издателство „АСК-93" през 1998 г, което бе фирма на Жана Иванова,

6. Понеже се нарушаваше протоколът, вмъкнаха се други сили да противодействуват, затова извиках Момчил. Той дойде на 27.02.1999 г. Издадох разпореждане за спиране на работата, написах протокол. Накрая си прибрах материала. Всичко това е описано в „Изгревът" том IX, стр. 834, 834 -836, 836 - 837, 838 - 841. Прочетете го и ще разберете каква е голяма силата на Разрушението. Питаха ме защо помествам такива неща. Сега, когато се запознаете с всички истории по издаването на Словото, ще се убедите, че това е необходимо да се опише, защотото заедно с Духът на Съзиданието върви и Духът на Разрушени ето. Те вървят заедно, един до друг.

7. На 29.04.1999 г. с протокол предадох лекциите от 21 до 39 на Неделни беседи 1940 - 1941 г. на Румяна Маринова от София, която ги подготви за печат и те излезнаха под заглавие „Възпитанието" с ISBN 954-9589-42-0, София 1999 г. а „Жануа-98". Оттдавна подканвах Жана Иванова да си създаде фирма - издателска къща, за да бъде на нейно име понеже всички финансови средства, които осигуряваше Програмата от Небето чрез мен се насочваха към нея и тя работеше с тях и издаваше. През мен не минаваше нито лев, нито стотинка. И когато излизаше поредното томче от печат, аз отивах при Жана Иванова, изваждах от собствените си пари и го заплащах. Мнозина още ги е яд, че не могат да ме упрекнат в това, че съм обсебвал пари. А как всичко това ставаше, как Програмата от Небето и от Земята работеше, ще разкажа, когато му дойде времето за това. Ще видите тогава как всичко вреше и кипеше около нас и в нас. Добре, че останахме живи, защото мнизина изгоряха заради нарушение на Програмата.

8. А сега идва ред да публикуваме протокола, под който се подписа Стоян Кючуков при свидетел Момчил Иванов.

ПРОТОКОЛ

1. Днес, 26,12.1997 г. долуподписаният Стоян Иванов Кючуков от гр. Стара Загора - 6006, кв. „Колю Ганчев", ул, „6-ти септември" № 14, тел, 042/4-00-76, л.п. № 1191865 с. Ж, в дома на Вергилий Кръстев, след предварително уточнение, съм съгласен да набирам непечатани беседи от Словото на Учителя Дънов.

2. Получавам Неделни беседи 1940 - 1941 г. оригинали - 29 бр., от 29.09.1940 г. до 13.07.1941 г., с едва описа.

3. Задължавам се да набирам текста по оригинала, като там, където не се подразбира, липсва някой член, съюз, да се постави думата, която ще поясни, в скоба.

4. Оригиналът, който се връчва, е минал през редакцията на Лалка Кръстева, която е задрасквала думи, изречения и е правила свои прибавки. Ето защо набира се по оригинал така, както е машинописният текст.

5. След набиране на текста се прави първа разпечатка и се дава на двама човека - единият да чете, а другият да проверява текста и да въвежда пропуснатите думи.

6. Въвеждат се отново корекците и се прави втора разпечатка, като се сверяват първата и втората разпечатка. След което корекциите се нанасят в компютъра.

7. Страниране, като се избира форматът, но задължително шрифтът да бъде плътен.

8. Разделя се материалът на две съобразно страниците, за да бъдат по равно във всяко едно томче.

9. Изваждането на паус да бъде на огледален образ задължително. За да бъде по-добър печатът.

10. Начинът на страниране - справка по издадените Утринни Слова.

11. На първата страница се пише името на томчето и годината. Проверява се дали това заглавие е вече употребено при издаване на някои от томчетата - справка в каталога. Ако има същотото заглавие в друго томче, то за заглавие на тома се поставя втората или третата беседа.

12. На втората страница се пише екипът, който е работил набора, коректори.

13. Последната страница е съдържанието, в което се отбелязва заглавието и датата на беседата.

14. Корица - портокал-оранж. Цветът е определен съгласно „Завета на цветните лъчи на светлината".

15. Тираж - 1000 бройки.

16. Всички въпроси, които ще възникнат при предпечатната подготовка, ще бъдат уточнявани с Вергилий Кръстев или Любомир Гълъбов.

17. Набира се по новия правопис,

18. Никой няма право от името на когото и да е като ръководители, управителни и братски съвети, да дава съвети и да предявява някакви претенции.

19. Ръководител на групата е Стоян Иванов Кючуков, който получава материала, и той набира и определя своите сътрудници и движи целия процес. Единствено той отговаря пред Вергилий Кръстев.

20. Отпечатването ще бъде извършено в печатница, в която има условия за печат и е с добра оферта.
ISBN ще бъде на фирмата на Любомир Гълъбов и Жана Иванов, като те ще извадят номера и ще го продиктуват.

21. Ако групата от Стара Загора решат да финансират печата, то след продажбата на книгите парите им се възвръщат.

22. Цената ще се определи след консултация с Любомир Гълъбов, като се вземат пред вид разходите по предпечатната подготовка, печата + 30 % търговска отстъпка.

26.12.1997 г. Подпис: Стоян Кючуков

Свидетел: Момчил Николов


9. Е, видяхте ли какво значи лъжа, измама и предателство? Това е. Там, където е Духът на Истината от Словото на Учителя Дънов, до него върви Духът на Заблуждението и Разрушението и се проявява чрез человеците земни и подземни. Това е. И няма да питате защо се помества всичко това. Не само да се знае. Не само да се помни. А да се документира чрез факти, че двете неща съществуват. И двете ложи съществуват не само в Школата на Учителя Дънов, не само че са били на селището Изгрева в София, не само че са и по братствата в страната. Има ги навсякъде, където има последователи на Учителя Дънов. Имало ги е. Не са от вчера и от днес. Ще ги има и утре. А в поредицата на „Изгревът" присъствуват и двете ложи със своите представители и с техните деяния. Това е „Изгревът" - история, живот на слугите на Черната ложа и на служителите на Бялата ложа. В края на краищата всяка си заема своето място, там отсяда, там седи и каквото му нарежда Господарят от Черната ложа или Учителят на Бялата ложа, той тръгва да изпълнява. Това е било вчера, било е днес и ще бъде и утре.

10. В писмо от 05.08.1999 г. Момчил Иванов ми съобщаваше, че щом е прочел „Изгревът" том IV стр. 357 „Съдбата на братските ръце", където Учителят е наредил на Владо Руснака да издълбае две братски ръце, които се ръкостискат в знак на общение пред Бога и пред историята - това са братските ръце на България и Русия. Но след това те са изровени и с чук са потрошени. Там е описано как и защо. Този случай ми го е разказвала и Весела Несторова, която е била в Мърчаево по това време. Получих писмото му и му забраних, повече да прави опити да заравя той нови издълбани, изсечени на камък нови „братски ръце". Дано е изпълнил.

11. В писмо от 16.ХП.1999 г. Момчил Иванов ми изпраща писмо, в което ме уведомява, че вече е разбрал каква е идеята за Братството и как тя се опорочава от т. н. „братя", които са вече служители на Духа на Заблуждението.

12. Към това писмо той беше написал една възторжена поетична творба за „Изгревът". Онзи, който му бе дал тази поезия, беше от там, където знаеше за Силата на „Изгревът" и знаеше кой го ръководи и защо! Ето защо включваме тук, тази поезия, защотото този материал за Стара Загора ще завърши с възхвала на „Изгревът" чрез едного от българите, пребиваващи по земята българска. Амин.

Здравей Вергилий,

Благодаря на Небето, че се срещнах с теб. Пожелавам ти живот и здраве и да завършиш работата, за която си опеделен от Учителя.
Искам да ти споделя нещо, което не съм споделял с никого. След като излезна IV том на „Изгревът" и там в спомените на Драга Михайлова бе писано за съдбата на братските ръце, реших да поръчам на един каменоделец да ги направи т. е. да ги възстанови. Не зная дали съм дал правилно идеята. Той издяла две ръце, които се здрависват от едната страна има буквата „Р", а от другата буквата „Б". Материалът е от бял мрамор с големина колкото малка тухла.

Междувременно ходих в Мърчаево с идея да ги заровя там незабелязано, но видях, че не ще може. Ако искаш да ги ввдиш при следващата среща, ще ти ги донеса. Също така, ако имаш предвид да ги сложа някъде, ще го направя.
Много поздрави от мен и до скоро виждане. Много поздрави и на Жана.
05.08.1999 г.
гр. Стара Загора Момчил Николов

Здравей Вергилий,

Първо искам да ти благодаря, че прие колета. Съжалявам, че не ти изпратих по-рано, защото продадох известно количество. Живот и здраве, догодина ще си поправя грешката.
Въпросът до майка е следният: както пише в „Изгревът" ти си дал доста заплати за Него и плодовете са налице, а аз хвълих доста средства и енергия за т. нар. „братя" и запотова тя „парен каша и айрян духа", не я обвинявам жената. Тя доста неща разбра и често дума: „Ами ако не беше Вергилий, какво щеше да правиш? Да е жив и здрав."
С нетърпение очаквам XI том, днес довърших Х-ти. Препрочитам I-ви. За „Изгревът" ти ми беше говорил и написаното не ми е непознато. Силата му обаче е голяма.
Благодаря ти!
Жив и здрав бъди и работата си довърши! Сили Бог да ти дари! 16.ХП.1999 г.
гр. Стара Загора Момчил Николов

ИЗГРЕВЪТ


Говори се, че Изгревът

тежко се чете


Чуй добре, човече и прочети

следващите редове.На Авраам леко ли му бе


сина си към жертвеника да поведе


С вяра произнесе: „Иеова - ире".На Мойсей леко ли му бе

през пустинята четиридесет лета

израилевите племена да преведе

Връзката му с Бога силна бе.„Господ даде, Господ отне, да бъде

името Господне благословено" -

тез думи да произнесе на Йов

лесно ли му бе.На Христос леко ли му бе, кога се

моли от порите му кръв да потече.На Учителят леко ли му бе

всички хули да понесе

Школа да отвори, в която да

се учат человеци и Богове.На Вергилий леко ли му бе

тридесет години да събира

да запазва, да издава Словото

на Бога - заобиколен от врагове.Тежко се чете - за тоз, който

иска на Братство да си играе,

а за Словото нехае.Който иска, да благодари, да знае:

Задача има, да се учи да работи

и прилага.


Не е лесно ученик да се нарече.Момчил Николов


ДОМЪТ ГОСПОДЕННа Теофана СавоваИзгревът го няма


Дом Господен бе той в началото


на изтичащия векИзгрев нов се пише днес

за человеците от бъдещия век.


И всяка душа важна там е

на покрива керемидка тя е - п

ри лошо време да не тече.Момчил Николов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ