НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIV. КОЙ ИСКАШЕ ДА УГАСИ ЗАПАЛЕНАТА СВЕЩ?

ТОМ 16
Алтернативен линк

XIV. КОЙ ИСКАШЕ ДА УГАСИ ЗАПАЛЕНАТА СВЕЩ?


1. На 01.06.1994 г. предадох на Елена Николова две годишнини от Общия окултен клас. Оригиналите от 1936 - 1937 и 1937 - 1938 г. Предадох ги без подпис, без протокол, с уточнение да се отпечата по оригинал. Тогава тя оглавяваше Издателство „Бяло Братство". Бях й гласувал доверие, защото нейният дядо Сава Калименов беше ме помолил да работя с нея. За него го направих.

2. Но понеже беше закачена за онази верига, която искаше да променя и редактира Словото на Учителя Дънов, не можеше да направи нищо. Имаше два избора; или да го промени и да ме излъже, както другите правеха това, или да го издаде по оригинала. Държа го 3 години и не направиха нищо. Не можа да го издаде. Прави, струва - не можеше да го издаде, защото бе завързана от тях с вериги. Враговете на Словото я бяха оковали във верига, като сама си сложи там краката.

3. И понеже тя също се включи към онези, които се подписаха под „Отворено писмо", на 5 юли 1995 г. срещу мен публикувано в „Изгревът" том IV, стр. 622 - 624, като за „кумова срама" бе отбелязала какви материали аз съм й дал да публикува от Издателство „Бяло Братство". А тези материали можех аз да си ги публикувам. Включи се на тази верига и стана враг на Програмата на „Изгревът". Всички нейни подвизи са описани в „Изгревът" том IV, стр. 565 - 566, 576, 609 - 610. „Отговорът" на „Отворено писмо", стр. 625 - 642, а по-специално за Елена Николова виж стр. 625 -626, 634 - 635, а за майка й - стр. 637.

4. Елена Николова бе вече закачена за друга верига и да искаше да се освободи - не можеше. А каква бе тази верига? Ще обясня с факти.
През 1995 г. тя издава от името на Издателство „Бяло Братство" две малки брошури, в които публикува по три лекции от Общ окултен клас 1936 - 1937 г. А защо ги публикува в две малки брошури по три лекции? Онзи, който е в нея, иска чрез този ход да разбие материала, за да не може да се издаде цялата годишнина. Дали е мое усмотрение? Моля, моля ето доказателствата. Държа в ръцете си книжката - две брошури по три лекции със заглавие „Запалена свещ" издание 1995 г. I част: ISBN 954-8091-23-2 и II част: ISBN 954-8091-24-0. И какво виждам на корицата? (Виж сканираните корици на стр. 875.) Отгоре написано име: Учителя, но без пълен член. Уточних се с нея, че ще бъде „Учителят" с пълен член. Но не слуша мен, а слуша онзи, който е в нея. А „Учителят" е Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно и това Слово е Слово на Бога. При думата „Учителят" няма подлог, няма сказуемо, няма граматика, защото той е Отец, Бащата, Той е всичко, Той е все и вся. Но това тя не го знае. Но онзи, който е в нея, го знае и затова чрез нея поставя непълен член и се образува „врата", „порта" през която влизат онези от Черната ложа. Ще кажете, че си ги измислям тези работи. Моля, моля - вижте по-надолу, поставила е емблемата с котвата, но не е оригиналната, а са преместили окултната формула, която е и мото на емблемата, преместили я на горната част на емблемата: „Глава на Твоето Слово е Истината". В оригиналната емблема този надпис образува пълен кръг, затворен кръг, за да не може да влиза никой вътре в емблемата. А долу кръгът се затваря с три ноти. Има три ноти, които означават „до-мажорната гама" и означават началните символи на песента „Бог е Любов". (Виж „Изгревът" том IV, стр. 589 -590). И през тази врата влизат силите на Черната ложа и разбиват всичко и всичко онова, което съм предал да се набере. Пълен провал за Елена Николова. Но пълен успех за онези, за които тя бе закачена. Голям успех. Когато издавахме „Утринни Слова" 1942 - 1943 г, аз се намесих тогава и те сложиха оригиналната емблема през 1997 год. Много трудно се преборих. Питах ги: „Защо променяте „Емблемата с котвата"? Мълчат. Онзи, който е в тях, знае защо, но също мълчи.

5. След това Елена замина за САЩ да си учи един урок, да разбере кога се е подписвала срещу „Изгревът" и кога се е отпитвала да вкара онези от Черната ложа да угасят „Запалена свещ" чрез „отворените порти" в Словото на Учителя Дънов. Замина и не ми върна двете годишнини. Стояха при Стефан Кирлашев, който ги беше дал на две литераторки да редактират текста. И те работеха усилено, за да разрушат и променят оригинала. Работеха и през деня, и през нощта. Не спяха, а се трудеха и се потяха усилно. Плюс това им плащаха с братски пари.

6. След събитията на 17 май 1997 г. и след като научих, че онези там сили искат да редактират Словото на Учителя, аз се свързах със Стефан Кирлашев и си поисках двете годишнини. Не искаше да ми ги предаде. Казвам му: „Елена ме излъга, подписа се срещу мен и сега отиде там през девет морета да си учи урока. Не ми върна двете годишнини. Внимавай да не стане същото и с тебе." Но той не вярваше на тези мои думи. Аз започнах да го посещавам често. Исках си материалите. Обясняваше различни неща и бавеше материала. Онзи, който бе в него, не искаше да ги върне да ми ги предаде. Но онези от Програмата отгоре така го атакуваха, че той се стресна и уплаши. Накрая ме свърза с лицето Лили Борисова, която редактираше Общ окултен клас 1936 - 1937 г. Срещнах се с нея, направих протокол, под който тя се подписа и аз си прибрах оригиналите. А разпечатките и техните редакции също прибрах, за да не правят повече опити за опорочение. Още не мога да повярвам, че тогава си ги прибрах.

7. Остана да си прибера Общия окултен клас 1937 - 1938 г., който бе предаден на една литераторка - доцент, Евелина Стоичкова. Колко пъти съм ходил при Стефан Кирлашев, някъде към 20 пъти. Проклинах времето и мястото, когато съм предавал оригиналите на Елена така на доверие. Разиграване голямо. Но онези отгоре на „Програмата" се намесиха, атакуваха ги по невероятен начин, те се уплашиха и ми върнаха накрая всички материали. С Евелина няколко пъти се срещах у дома на Марийка Марашлиева, докато си получа всички материали, заедно с разпечатките. Прибрах всичко. Беше невероятно напрежение. Успокоих се и след това умувах на кого да ги дам да ги набере, но отново, защото можеха отново да ме излъжат. Аз бързах да издавам, а те ме бавеха нарочно. Имах определено време от Небето - до 2000 г. да отпечатам оригинала.

8. След дълго умуване с тези, с които работех - Любомир Гълъбов и Жана Иванова, реших да ги предам на Димитър Зарков от гр. Казанлък. Така на 10.09.1997 г. му предадох с протокол Общ окултен клас 1937 - 1938 г. - 40 лекции по оригинала за компютърен набор. Те бяха набрани и бяха върнати на 27.02.1993 г. с дискети.
На 27.02.1998 г. връчих на Иван Мавров от Казанлък Общ окултен клас 1936 - 1937 г. - 36 лекции за набор от Димитър Зарков. Те бяха набрани и ми бяха върнати на 31 август 1998 г. И двете годишнини, оригиналите на годишнините, бяха набрани безвъзмездно.

9. След като прибрах двете годишнини набрани, то аз ги предадох на Вихър Пенков и сестра му Буряна Пенкова. Разпечатаха ги и започна проверка на материала. Те бяха изпаднали в паника. Материалът не беше набиран както трябва, а беше с много пропуски и с редакции. Започна се една голяма работа. Приготвиха първата годишнина: 1937 - 1938 г. и тя бе отпечатана с ISBN 954-958925-0, 1999 г. от издателска къща „Жануа-98". Отдавна бях накарал Жана Иванова да си основе фирма и от името на тази фирма се издаваше вече всичко, което движеше Програмата. Необходимите средства, които осигуряваше Програмата, се насочваха от мен към нея. През мен не преминаваше нито един лев. Имах вътрешна забрана от моя ръководител на Програмата да приемам пари. И така, годишнината бе отпечатана със заглавие „Божественият импулс". С този Божествен импулс се движеше цялата Програма от Небето и от мен, от земята.

10. След това, до края на 1999 г. издадохме Общ окултен клас 1936 - 1937 г. - „Запалена свещ" с ISBN 954-9589-27-7. Та отново екипът, който вършеше корекциите, имаше проблем с неточния набран текст от Димитър Зарков. Но те се справиха отлично и Вихър, и сестра му Буряна, и съпругата Ефросина, и Венета Максимова. Всички работеха безплатно. Така отново запалихме „Запалена свещ" чрез оригинала от Словото на Учителя Дънов. Бяха я угасили, за да замръкне и да я няма повече на този свят. Но помогнаха ми от Небето и този път се справих. Що мъки, що ядове изтърпяхме всички, докато отидат на печат!

11. Ще ме питате защо описвам всичко това. Кому е необходимо? На някого ще е необходимо, но не на вас, които задавате такъв въпрос. Онова, което описах, бе много кратко, то бе една стотна част от това, което аз преминавах и онези, които работиха с мене. Беше голяма борба, но с помощта на Небето успяхме. Вие стигали ли сте до изстъпление при една такава работа? А познавате ли го какво то представлява? Едва ли. А то се нарича изстъпление на Духът.

12. И накрая ще се запознаете с доказателствата за промяна Словото на Учителя Дънов в „Изгревът" том IX от стр. 801 - 824, както и за онези, които се движеха от Духа на Разрушението стр. 825 - 833.

13. А сега ще ви приложа Протокола от 30.05.1997 г., за да си го прочетете и да видите с какво трябваше са се справям и кои бяха онези сили, които бяха угасили запалената свещ, чрез оригиналното Слово на Учителя Дънов.

ПРОТОКОЛ

Настоящият протокол е съставен от Вергилий Кръстев във връзка със отпечатването на неиздавани Окултни лекции на Учителя Дънов.

1. На 01.06.1994 г. Вергилий Кръстев предава на Елена Николова „Общ Окултен клас" 1936 -
1937 г. Предава се също „Общ Окултен клас" 1937 - 1938 г. Освен пълното копие се предава също Лекции от 1 до 22, напечатано на друга пишуща машина, за уточняване.

2. Елена Николова обеща да набере текста по оригинала и да не се съобразява с поправките и задраскванията на Лалка Кръстева. С нея бе уточнено, че трябва да се набира по оригинал и ако смисълът на някое изречение не е изяснен, може да се добави някоя дума, поставена в скоби за пояснение.

3. Елена Николова направи един сполучлив опит и издаде в две малки брошури от 1 до 6 лекция. Трябваше да се дадат останалите.

4. Веднага се явиха онези сили за противодействие, които искат да изменят и променят Словото на Учителя. Започнаха да се създават редакционни съвети, които да редактират Словото на Учителя. Елена Николова бе разколебана и спря работата. Следващият етап тя премина в редиците на онези, които написаха отворено писмо срещу Вергилий Кръстев и по този начин му стана явен опонент.

5. В разстояние на три години двете годишнини, които бяха предадени, не бяха издадени. Непрекъснато се правеха съвещания от хора, които нямат представа какъв е проблемът и как трябва да се реши. А той се състои в издаването на беседите по оригинал. Словото на Учителя Дънов е Слово на Бога и то е неприкосновено и свещено. Никой няма право да посяга на него с човешки ръце.

6. На 30.05.1997 г., след разговор със Стефан Кирлашев, бе намерено лицето, което работи върху корекцията на „Общ Окултен клас" 1936 - 1937 г. Тя се казва Лили Борисова и след направеният преглед се установи, че това е един съвестен работник, но погрешно и умишлено е насочена в съвсем друга посока, а това се вижда от работата. Няколко въпроса по текста бяха уточнени за минути и това означава, че този човек може да работи при строго определени правила.

7. При направената проверка и прочит на някои пасажи се установи, че Елена Николова при набора от оригинала е допуснала някои грешки, които могат да бъдат неволни или пък опит да промени текста. Затова е необходимо да се направи нов прочит на материала, като един трябва да чете оригинала, а другият да следи разпечатката на текста.

8. Работата може да продължи, но не при тези условия, при които се работи досега и не с тези хора, които искат да редактират и променят Словото на Учителя.

9. Онези, които биха се явили да работят, трябва да бъдат въведени и обучени във всички проблеми, които съществуват, и да знаят етапите, през които са преминали предишните поколения. Единствено трябва сами да се образоват, като четат и проучават поредицата на „Изгревът".

10. Като заключение мога да заявя, че опитът на Елена Николова и онези които работиха с нея е не само несполучлив, но е и провал. Беше им дадена работа и за три години не свършиха нищо.

11. Материалът от „Общ Окултен клас" 1936 - 1937 г. се прибира от Вергилий Кръстев до разрешаване на някои проблеми. Единият проблем е със заплащането на положения труд, а другият проблем е да се продължи работата по начин, който е указан в този протокол. В момента трябва да се намерят двама човека, които да изчетат текста и да се запази Лили Борисова в по-нататъшната работа с нейната компетентност, за да се довърши работата по този том.

12. В разстояние на една година Вергилий Кръстев предаде на пет работни групи, които той намери за предпечатна подготовка на неиздавани беседи на „Утринни Слова". Три екипа свършиха своята работа и предадоха материала за печат и те излезнаха от името на Издателство „Бяло Братство". Но целият този цикъл се движеше от Вергилий Кръстев и други лица не взеха участие, макар че впоследствие някои си прикачваха заслуги. Неговото име не е отбелязано никъде.

13. Настоявам чрез Стефан Кирлашев да ми се върне оригиналът на Общ Окултен клас 1937 -
1938 г. Лично към Стефан Кирлашев нямам никакви обвинения и определено смятам, че той е
изкупителна жертва на онези сили, които искат да променят Словото на Учителя и които се прооектират чрез дадени лица.

14. Досега, ако Издателство „Бяло Братство" е издало някакъв оригинал, това се дължи на това, че Вергилий Кръстев добронамерено бе предал на Елена Николова да ги издаде с единственото условие да бъдат по оригинал. Поредицата „Утринни Слова" се издават по програма, задвижена от Вергилий Кръстев. Никакви Братски съвети, Издателски съвети, Асоциации и фондации нямат нищо общо с тази работа. Школата на Бялото Братство се гради върху Словото на Учителя Беинса Дуно, което е свещено и неприкосновено.

Съставил протокола: Вергилий Кръстев

Свидетели: (Подписи:  1. Лили Борисова   2. Марийка Марашлиева)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ