НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителят за музиката Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

Продължение 2 ТОМ 16
Алтернативен линк

Учителят за музиката

Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова

151. Музикално съзнание
Човек не може да бъде щастлив, да мисли, да е религиозен или учен, без музика. Виждането е функция на съзнанието. Човек с пробудено съзнание вижда навсякъде какво има. Достатъчно е за човека да има музикално съзнание, за да узнае всичко, което пожелае.
(19.1.1936 год., неделя)

152.
Ако музиката дойде да управлява света, най-малко 70 % от всички катастрофи на земята щяха да се избегнат.
Тези хора, които искат да се повдигнат, нека да започнат да пеят. Всякой да пее за това, което му е дадено да върши. Ако пеят хората, ще има по-малко болести, ще има хармония в къщи и с по-малко дрязги. Всичко ще тръгне напред. Христос казва; „Преди да възлюбим Господа, да Му попеем." Ако ти хареса Господ пеенето, ще те възлюби. Никой не може да е възлюбен на друг човек, ако не знае да пее, защото разумният човек няма среда да се прояви. Той има желание да ни даде нещо, но ако човек не знае да пее, това внася в душата на другия тъга, че не може да ти помогне.
(19.1.1936 год., неделя)

153.
Потребно е пеене. Човек не може да се спаси без пеене. Не пеене в обикновения смисъл на думата. Ако в човешкото съзнание пеенето не стане среда, в която съзнанието да функционира правилно, човек не може да поддържа духа на спасението и ще се обезсърчи. Един човек, който има това музикално чувство в себе си, никога не се обезсърчава. Между музикантите престъпници няма. Ако в света имаше [тази] музика, за която говорим, тя щеше да го преобрази.
(19.1.1936 год., неделя)

154.
Много лоши навици бихме победили у себе си, ако знаехме как да взимаме основния тон на музиката. Щом човек се колебае, тонът не е верен. Ако имаме някакви противоречия в себе си, в ума и сърцето си, щом запеем, те изчезват.

155.
Когато Христос дойде, във всяка къща трябва да се чува песен, не обикновената песен. Тя не може да се пее между хората, съзнанието на които не е пробудено. Когато това музикално чувство се пробуди, това ще е началото на царството Божие на земята. Между хората ще има разбирателство тогава и те ще се простят завинаги с болести, сиромашия, недоразумения. Когато дойде Христос, тогаз хората ще чуят истинската музика, която ще възкреси.
Новото учение ще влезе с музика в света. Тази наука ще бъде основа и ще има единство на съзнанието. „Всичко, което чух." Питат хората кога ще чуят. Това зависи от музикалното им чувство.
(19.1.1936 год., неделя)

156.
Човек желае три неща. Той желае да бъде свободен, да има светлина и живот.
Ако човек не придобие свобода, не може да придобие светлина, ни знание, ни живот. Ако у човека не се пробуди съзнанието, ако не дойде музиката, той и другите неща не може да придобие. Музиката се взима в един широк смисъл като един преходен период. Тя е диагонал в един квадрат, или двата диагонала, които отделят кръга. С един музикален човек не може да се влезе в противоречие. Има една хармония на сферите. Всяка звезда си има хармония. Един ден, когато хората се пробудят, ще чуят симфонията на вселената, когато всички разумни светове пеят.

себе си, ако знаехме как да взимаме основния тон верен. Ако имаме някакви противоречия в себе си,
(19.1.1936 год., неделя)

157. Съставният елемент на живота
Музиката въвежда в тази нова област, дето огън не разрушава. Музикалният огън не разрушава. Единственото нещо, което не разрушава, това е музиката. Любов без музика руши и това са страстите. Любов с музика никога не руши. Мисъл с музика никога не руши. Мисъл с музика никога не руши, но мисъл без музика руши. Морал без музика руши и мисъл без музика руши. Морал без музика руши, но морал с музика не руши. Животът без музика се руши, животът с музика не се руши. Всички неща, в които музиката влиза като съставен елемент, не рушат, а съграждат. Това е основно положение, което човек трябва да вярва.
(19.1.1936 год., неделя)

158.
Ако човек развие в себе си това музикално чувство, всичкото богатство е отворено за него. Ако човек иска да тръгне по новия път, нека започне да пее, да използва живота си, за да възкресне. Сега не е време да се прераждат хората втори път. Сега е време за възкресение. А за да възкръснат, хората трябва да станат музикални. Сега не е време да става човек учен, религиозен, силен. Най-реалното е да стане музикален. Нека всеки отделя по 5 минути сутрин, обед и вечер, за да попее. Онази песен е хубава, в която думите имат едно значение, а не две. Истината е Истина, а не лъжа. Любовта е Любов, а не нещо друго. Гладът е глад, жаждата е жажда, а не нещо друго. „Всичко, което чух, ви го казах." Отчасти е казано, отчасти ще се разбере и отчасти ще се изпълни. Но все пак всичко е хубаво и нека посрещнем новите, светли бъднини с песен.
(19.1.1936 год., неделя)

159. Песента „Махар Бену"
„Махар" - значи Великият Дух слиза при бедните, да им даде условия да учат, да им помогне. Големият Махар да слезне. Всякога трябва да слезне една ваша мисъл, да й дадете условия да се прояви.
(8.VII.1938 год., петък)

160.
„Махар Бену" значи Великият Дух, Великият Бог, Който слиза да помага на малките.
(16.1Х.1938 год., петък)

161. Значение на тоновете
Тонът „mi" е мислене, тонът „ге" е движение. Тонът „sol" е разцъфтяване. Тонът „lа" събира нещата, той е един плод, който може да се яде.
(18.IX.1938 год., неделя)

162.
В музиката най-първо ще започнеш с любов, после ще дойде топлината, знанието и свободата. Един музикант, който има любов, знание и свобода, има кой да го слуша. Той предава, но и получава от слушателите. Вие сте тука само радиото. Няма реалностите, те са далеч; и аз съм далеч от вас, затова не ме разбирате.
Турете за основа в живота си Любовта, ако искате да успявате.
Ние се нуждаем от хора свободни. Да учиш музиката заради самата музика. Има една музика, която аз зная, която като запееш, веднага слизат светиите, ангелите и ти ще имаш една публика от светли същества.
Индусите знаят долната музика, че като запеят, събират змиите, животните.
Всичко е предвидено. Нищо не става случайно.
(18.IX.1938 год., неделя)

164.
Всеки ден си попявайте. Работете върху мислите и чувствата. Духът всеки ден ви подбужда. Слушайте Го. Оставете посторонните неща, които ви отвличат.
(28.IX.1938 год., сряда)

165. Тонове
Туй, което ще произведеш с един тон от трета октава, не можеш да го произведеш с тон от първа октава. Ако някои неща не ви са приятни, например страданията, значи че тоновете в живота не вземате вярно. В скръбта ще придобиеш нещо, а в радостта ще изгубиш. Щом си скръбен, нищо не харчиш. Бог иска да опитаме и радостите, и скърбите. Скръбта е изоставена работа от някого; ако ти я свършиш и успокоиш скръбта, значи ти си умен и ще получиш една радост. А всяка една радост е свършена работа. Щом недовършената работа я свършиш, скръбта ще се превърне на радост. Довършете работите си и ще дойде радостта.
(23.IX.1938 год., петък)

166. Истинска песен
Всеки един от вас най-малко може да направи от своя живот една песен и като запеете вашата песен, ако децата ви са болни, ще оздравеят, ако къща нямате, веднага ще я имате.
На Бога да служиш с най-красивото, което имаш в себе си. С Любов и Дух да служиш. Истината е един метод, една от най-красивите форми, в които Духът облича най-възвишените мисли и чувства.
(16.Х.1938 год., неделя)

167.
Който иска да стане музикант, да посети 100 души музиканти. Да им погледа къщите и да му стане приятно. Същият закон важи, когато искаш да станеш богат, учен, философ, художник или ангел, или светия и пр.
(15.XII.1939 год., петък)

168.
При пеенето е необходимо сила, усет и мисъл. Силата е основа на усета, а усетът е основа на мисълта. Младият започва със силата, възрастният - с усета, а старият - с мисълта.
Ако в пеенето ви няма сила, усет и мисъл, песента ти е неразбрана. Всяка мисъл трябва да има сила и усет. Същото е за всяка една работа. Усетът трябва да има топлина, мисълта трябва да има сила, а силата да има доброто. Сила, усет и мисъл, те трябва да влизат като основа във вашия живот.
(22.ХII.1939год., петък)

169. Тонът
Всеки тон трябва да има сила, усет и мисъл. Когато в съзнанието ви изпъкват формите с всичката си красота, това е тонът „sol", а зрелите плодове - тонът ,Да".
Трябва да имате усет и мисъл, за да постъпвате музикално. Най-великата музика е добрият живот.
(22.ХII.1939год, петък)

170.
Единственото същество, което помага отвътре, е Бог. Сила, здраве и богатство. В пеенето, щом пееш и не придобиваш нещо, ти не си пял както трябва.
Новите хора непременно трябва да пеят. Пейте и възпявайте Господа в душата си. (Учителят пее „ Сила, здраве е богатство" с много вариации.)
Радвайте се, че сте в един свят на възможности. Необходимо е едно спокойствие на душата. Човек да благодари за всичко. Когато дойде Божият Дух, Той знае как да раздвижва човешките неща. Оставете Бога да действува във вас.
(3.I.1940 год., сряда)

171. „Сила, здраве е богатство"
За три месеца пейте „Сила, здраве е богатство". Станеш от леглото - пей. Които са нервни, ще ги лекуваме чрез песни. Сила, здраве е богатство. Силата стои в ума, сърцето и волята. Непреривно освобождение ви е необходимо. Става наслояване и всяка сутрин, като станете, очистете ума, сърцето и тялото си и почнете работата си.
(3.1.1940 год., сряда)

172.
Песента „Махар Бену" е за сърцето, „Фир-фюр-фен" е за ума, а „Давай, давай" е за тялото.
(27.ХII.1939 год., сряда)

173. Интервалите
Квартите вървят по мъжка линия, а терците - по женска линия.
(27.XII.1939 год., сряда)

174.
Който не може да пее, не е добре организиран. Сърцето е, за да управлява любовта, умът е, за да управлява мисълта, а волята е, да управлява правдата. Докато ти чувствуваш, духовното сърце работи. Истината, това е човешката мисъл. Без нея ти не можеш да мислиш правилно. Без истината нищо не може да се внесе в човешкия ум.
(29.ХII.1939 год., петък)

175.
Ослабнат ли ти краката, пей: „ге-ге-ге"! При неразположение пей: „sol-sol"... Когато имам ограничение и неразположение, пея: „do-ге", ,dо-ге", do-rе-mi-fа", „dо-ге-mi-fа-sol". Пейте, когато сте тъжни. При скърбите музикалните вълни са дълги. Вълните на радостта са къси.
(26.1.1940 год., петък)

176. Предназначение на Школата
Най-първо запали ламбата - ума, после печката - сърцето, салонът да бъде осветлен и отоплен, а ти седни като публика и чакай великият артист да дойде да ви даде концерт. Създавайте условия в себе си, да дойдат великите артисти на мисълта у вас, да дават концерти и да ви учат. Това е предназначението на една окултна школа.
(4.II. 1938 год., петък)

177.
Когато пее някой, ако не му трепери при пъпа, да излиза топлина, не може да пее. Цялото тяло на човека трябва да трепти, когато пее - да образува тонове. Човек трябва да се роди музикален, не само да има орган да пее. Музикално да говори, музикално да ходи.
(4.II.1938 год,, петък)

178. Пръстите на ръката и тоновете
Малкият пръст е „mi" - мисли, Слънчевият пръст (безименният) е „sol" - тържественост, обича красотата. Средният пръст е „si" - правдата, а показалецът е „ге" - движение. За да можеш да пееш или свириш добре, трябва да разбираш законите на музиката. Животът е една велика симфония. Искате да бъдете щастливи, но то почива върху закони.
Пробуждането става по музикален начин. Могат да те събудят или с миньорна, или с мажорна терца.
Щом пръстите са дълги, това са басови акорди, а късите пръсти - високите акорди. Те искат в малко време да постигнат много. Палецът съставлява главата на човека. Двете ръце образуват дует, сопранова и басова партия.
(4.II.1938 год,, петък)

179.
Двама души не могат да се обичат, ако не знаят музика. Музиката е един метод, който примирява големи противоречия в живота.
Вие, силните, носете бремето на слабите, а слабите да благодарят на Господа за това.
(6.II.1938 год., неделя)

180.
В сопрана има най-високи тонове, в баса - най-ниски. Ти не може да станеш цигулар, ако не си свършил, ако не си учил баса. Басът е материалният живот, а сопранът - оня, възвишеният живот.
(9.II.1938 год., сряда)

181. Петолинието на ръката
Палецът казва: „Ти си дошъл да служиш на Бога", показалецът - да бъдеш благороден, средният - да бъдеш справедлив, безименният - да обичаш изкуствата, науките, а малкият - да мислиш. То е тонът „mi". Това е музика, това е петолинието. Вие сте сгодени чрез петте пръста на ръката си с тези добродетели. Господ работи и страда, а вие не искате да работите и да страдате.
(9.II.1938 год., сряда)

182.
Ако употребявахте музиката, колко пъти вие щяхте да съборите Йерихонските стени -мъчнотиите, които ви заобикалят! Музиката лекува всички болести и недъзи. Има пеене, при което болният оздравява. Има пеене, като запея, желязото се стопява.
Като разрешим всички мъчнотии, това е Истината. Най-мъчните парчета са при Истината. Там са най-неправилните тактове - сърцето не върви в акорд с ума, умът не върви в акорд с волята.
Музикалният свят е устроен от Мъдростта. Ако не си умен, ти не можеш да пееш. Човек е създаден чрез музиката и чрез нея ще се поправи.
(13.II.1938 год., неделя)

184.
Под музика аз разбирам един човек, който слуша гласа на Бога, има хармония в себе си, който е възпял Божията Любов и слуша Божия глас. На него се дава новото име.
(16.II.1938 год., сряда)

185.
Колкото ставаш по-музикален, толкова трептенията стават по-нежни, по-фини. Музиката е един метод, който ни спомага да се освобождаваме от хиляди нисши същества, които носят отрова. Всяко безверие, съмнение, користолюбие и пр. носят отрова в себе си. И всяка лоша мисъл и чувство носят отрова. Сега ние учим закона за превръщане мъчнотиите.
(20.II.1938 год., неделя)

186. Мелодия и хармония
Има мелодии, с които човек може да се подмлади. Хармонията е отзвук на Бога. Бог ни отговаря на четири гласа. А мелодията е песен на душата. Затова, пей тихичко, за да те чуе Господ и да ти отговори с хармонията. Растежът седи в една вътрешна придобивка.
(20.II.1938 год., неделя)

187. Музикални думи
Има немузикални думи, които носят нещастия. Например недоволството, .неразположението, тъгата и пр. Когато се молиш на Бога, когато Му говориш, чист трябва да бъдеш и музикално да Му говориш.
(23.II.1938 год., сряда)

188.
Яденето е първата музика. От степента на музикалното чувство зависи и яденето на човека. Цялата музика е у човека. Основният Божествен тон е палецът на ръката му. Основният човешки тон е показалецът, а другите пръсти пригласят за хармонията. Първо учете мелодията, а хармонията отпосле ще дойде. Пейте на Господа с хубави мелодии. Молитвата е пеене,
(23.II.1938 год., сряда)

189.
Ако аз съм в съгласие с това Слово, всички работи ще ми се уредят и всички погрешки ще се изправят. Като пееш, ако ти си доволен, хубаво си пял. Всички трябва да се научите да свирите. Ако не знаеш да свириш и не държиш добре цигулката, ще създадеш страдания в себе си.
(23.11,1938 год., сряда)

190.
Когато дойде една скръб, аз я разигравам - почвам да й свиря и тя се разиграва. Радостта е проявена скръб, а скръбта - непроявена радост. Сутрин, като станете, попявайте си най-първо.

191.
Музиката е нещо разумно. Тя може да засегне човешките чувства и човешката мисъл. Тя иде от най-възвишен свят! Ако стомахът и дробовете не са в нормално състояние, ти не можеш да пееш. Лошите условия показват, че музика ви трябва. Трябва да пеете за стомаха си, за дробовете си и за мозъка.
(25.II.1938 год., петък)

192.
Пеенето не е само един звук. В музикалния свят всеки един тон е един ангел. Всеки тон има по 7 тона. Тези тонове се различават по качество. Повишението на тона „до" показва, че яйцето е излюпено.
(25.II.1938 год., петък)

193.
Има една музика, която е условна, а има друга, която е извън условията. Ако кажеш: „Аз не мога да пея", ти си невежа.
Пеенето е присъствие на Божията душа. Може да пееш само на Онзи, Койтоти е дал сърцето, дробовете, устата. Пък като пееш на Него, може и други да те слушат. Музиката е говорене.
(25.II.1938 год., петък)

194.
Трябва да създадете условия, при които мъчнотиите да се премахнат. За да премахнете една мъчнотия, вие ще отидете при Господа, под Неговите крила, ще се сгушите и ще стоите 21 ден, докато почувствуваш топлина и чуеш Неговия глас, който ще ти каже: „Стани!" (Учителят пее тази дума.) *
Като пея, целият музикален свят е около мен и в мен, вземат участие, и ако пеем, те ще направят нещо за нас - всеки ще пусне в паничката по нещо.
(25.II.1938 год., петък)

*Кокошката измътва яйцата за 21 дни и се излюпват пилци, затова се споменава това число. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев.)

195.
Всеки ден казвай: „Аз мога да пея по-добре." Щом пееш хубаво, не си сам, много с тебе пеят. В музиката не е ангажиран само един човек. Има музикални часове. Не всякога може да се свири и пее.
Ако не зная да пея, аз ще си представя, че съм голям певец и ще почна да мисля за този, за онзи гениален певец - обикалям всички певци и аз пея като тях. След 2-3 години ще видите какъв преврат ще стане във вас.
(25.II.1938 год., петък)

196.
Певецът се отличава с няколко качества. За да бъдеш имаш един отличен певец, не трябва да имаш никакво разочарование, изкушение, смущение и болест. Човек трябва да знае как да бута кордите на душата си, за да мисли.
(2.III.1938 год., сряда)

197,
Музиката е един начин за подмладяване. Тя е изкуство и сила. Музиката не е от земен характер. Тя е нещо вътрешно. Който не е вътрешно музикален, и външно не е. Който не е вътрешно духовен, не може да бъде музикален. При музиката трябва да вземат участие сърцето, умът и волята.
(2.Ill. 1938 год., сряда)

198.
Всяка болест с песен се лекува. Всички болести идват за концентрация. Като те заболи глава или корем, концентрирай се и почни да му пееш - ще видите как ще изчезне болестта.
(2.III.1938 год., сряда)

199.
Духовният човек е музикален във всяко едно отношение. От своите мисли и чувства и постъпки ще се подигнеш, ще извадиш силата.
(6.III.1938 год., неделя)

200.
Доброто и Любовта идат от Бога.
Когато искаш една работа да свършиш, ще вземеш ,dо".
Основният тон на Любовта, свързвайте го с тона „sol", а тонът - с доброто. Тонът „mi" дава условията.
(16.III.1938год., сряда)

201.
Музикален е този, който знае всяка постъпка как да я постави. Щом пожелаете на земята да станете добри, ще имате голямо противодействие. Благото винаги се дава на лошите хора. Вие сега сте поставени да опитате горчивото и сладкото. Туй, което вие учите сега, друг път не може да научите.
(23.III.1938 год., сряда)

202. Акордът на песента „Бог е Любов"
Тонът е - ако си в затвора, излез навън. Тонът „mi" - като излезеш навън, намери си някоя работа. А „sol" - наяж се добре, учи добре, да получите хубава бележка. Това означава акордът „do-mi-sol".
(Бележка на съставителя: Този акорд се намира в емблемата с триъгълника, на петолинието отдолу. Този акорд е за песента на Учителя „Бог е Любов". Вж. „Изгревът", том IV, стр. 589 - 590 от оригинала /хартиения - ГСК.)
(18.III.1938гоя, петък)

203.
Музиката у вас ще се обуславя най-първо от материалното ви положение, то е вашето тяло; после - от вашата мисъл и от вашето чувство. Всяка една мъчнотия, която имаме да преодолеем на физическото поле, е тонът ,^о". Щом се разреши една мъчнотия, човек запява. Музиката се е образувала от разрешението на мъчнотиите.

204.
Човек в своето дишане пее. Ако диша правилно, има една музикалност в дробовете. Ако дробовете пеят правилно, отлично е пеенето. Всяка една бронха издава по един хармоничен тон. Има един симфоничен хор; ако си турите ухото на дробовете, ще чуете правилното дишане.
(25.III.1938 гоя, петък)

205.
Между тоновете има една зависимост. Спъвате се в тона „до" - значи имате едно съмнение там. Музиката не търпи никакви съмнения. Щом мислиш и чувствуваш добре, ти ще го изпееш добре. Не трябва да се колебаеш и да мислиш, че няма да го изпееш.
(25.III.1938 год., петък)

206. Песента „фир-фюр-фен"
„Fir-fur-fen" значи: движа се, ще цъфна. Имаш лоши условия, но има нещо разумно, което ще преодолее лошите условия. Кажи: „Аз съм кал, от която Бог ще направи най-хубавото гърне." От богат човек нищо не става. Които не знаят, те учат да пеят. Богатият трябва да изгуби богатството си, за да почне да пее. Ще учиш да пееш заради самата музика. Ти ще пееш, за да получиш Божието благословение. Не в пеенето, а в самото разположение да пееш ти ще получиш Божието благословение. Ще бъде то. Има една вътрешна страна на пеенето.
Щом мислите добре, щом чувствувате добре, щом постъпвате добре, ще получите Божието благословение. Калта, която е у тебе, използувай я, направи хубави грънци. Лошото у тебе, това е калта. Изработи я и направи грънци и ги тури в пещта да се опекат. Тази кал трябва да се опече. Ако минеш през пещта, умен ще станеш. Ако не обичаш огъня, ще изгориш; и обратно. Без пеене нищо не може да се постигне. То отваря един път, дава едно разположение за възприемане на Божиите блага. Има вътрешна и външна музика. При интензивните желания времето се скъсява. Правата линия носи най-хубавите постижения. Кривата линия е опити на много прави за постигането на една цел.
Давам ви за задача да пеете „Fir-fur-fen" за цяла седмица. Калта да се изпече, условията да се използуват и благото да го възприемете и да го почувствувате. Това значи „Fir-fur-fen tao bi aumen." Никога не искайте да постигнете крайната цел в живота. Крайната цел на живота е смъртта на земята. Крайната цел на смъртта е животът. Смъртта и животът дават тон. Като дойде смъртта, пей и тя, като види, отива си.
Да мислиш, да чувствуваш, да постъпваш добре и да пееш добре - това са условията, върху които се съгражда животът, и който ги има, може всичко да постигне.
(25.III.1938 год., петък) *

*Този откъс е от тетрадка на Елена Хаджи Григорова. Откъсът с № 70 от същата лекция е из резюме от тетрадка на Пеню Ганев. (Бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

207.
Чрез трептенията на тоновете се предават цветовете и енергиите в човешката мисъл и чувство.
Онези, които искат да им тръгне добре, трябва да бъдат музикални; не тази, външната музика, но да имаш музикалност в мислите, в чувствата и в постъпките.
(27.III.1938 год., неделя)

208.
Музиката като хармония и като живот - това е смисълът на музиката.

Говорете и пейте на будни хора, а на спящите не им пейте, оставете ги да си спят, те си почиват, не ги будете преждевременно, докато не са си отспали.
(20.IV.1938год., сряда)

209.
Плътни тонове са слизане надолу. Силата, богатството са плътност, слизане надолу. Богатият не може влезе в царството небесно, понеже е много тежък, плът. Богатството е слънчева енергия, набрана прана. Цялата наша Слънчева система се движи в праната. Нашата Земя е сгъстена енергия.
(29.III.1939 год.)

210.
„Махар Бену" - тази песен като я пеете, да внесете във вас светлина, сила и топлина. Да я изпее първо този, който има висок глас във физическото поле, втори да я изпее, който има висок глас в духовното поле, и трети да я изпее, който има висок глас в Божествения свят.
Втора песен ще е „Давай, давай". И третата песен е „Иде, иде". Мен ме е страх от „Иде, иде" -Силният в тебе да се подвижи, да направи нещо. „Иди, иди, иди, Ти сам иди, да помагаш Ти."
Сила за децата, топлина за възрастните и светлина за старите. Пейте „Махар Бену", „Давай, давай" и „Иде, иде" по един път на ден, за да внесете във вас светлина, топлина и сила.
(3.V.1939 год., сряда)

211. Опера
Да научиш една опера с всичките й подробности и дикция - това е духовна работа. Всяко нещо, което учиш както трябва, е духовно, а обратното е светско.
(3.V.1939 год., сряда)

212.
Да пееш е способност. Трябва да пееш, да развиваш тази способност; [тя става основа] и за други способности да развиваш.
Когато пеете, [да] помислите. Щом имаш разположение, на тебе ти се пее, това е нормално положение. Щом не ти се пее, не си в нормално положение.
(10У.1939год., сряда)

213. „Махар Бену"
Махаре натовареният, който носи всичките тяжести, който слиза, а Бену е този, който дава живот, украшение, утешение. Мах - майка. Бен - баща. Най-първо всеки един от вас е проявление на Бога, Ако Го слушате и чувате, ще дойдат всички хубави работи. Когато Той ти говори, ти слушай. Не Го запитвай.
(10.V.1939 год., сряда)

214.
От всяка една песен, която пеем, иде едно благословение от Бога. Доколкото ти се отваряш при пеенето, дотолкова благата идат от Бога. Пейте и възпявайте Господа с духа, с душата си и сума си. От главата до петите, всичко да пее във вас.
(10.V.1939 год., сряда)

215.
Ония елементи, от които светът е създаден, това е идея. Тези елементи са от мисловния свят. Музиката принадлежи на умствения свят. В разумните мисли и чувства, и в тях има музика.
Музикант не може да бъдеш, ако не мислиш, чувствуваш и постъпваш правилно. Музиката е един правилен начин как да постъпваме. Тоновете един до друг са отмерени.
Във втората октава „до" се превръща в движение. Всеки един момент свиренето се променя, тоновете не са верни по причина промяната на времето. Човек има арфа на сърцето, на ума.
(12.V.1939 год., петък)

216. Тоновете
Dо е напрежение, искаш да направиш нещо, да идеш някъде, но не можеш още. ,Ре" е движение.
(28Ж1939год., петък)

217.
Който иска да стане певец, той добре трябва да мисли за гърлото си. Често да го милва и да му говори, че трябва да се прояви тоя глас.
(28.IV.1939 год., петък)

218.
В правата мисъл е пеенето. Добрите хора са най-добрите певци. Ако „до" не вземаш правилно, у вас напрежението не е правилно. Ако „ге" не вземаш правилно, като пиян ще се движиш, физическият свят представлява едно предметно учение. „Ми' не взимаш ли правилно, ти не можеш да оформяш нещата. ,Фа", който пее хубаво, никога сиромах не може да стане. „Sol" не вземаш ли правилно, лекар, архитект, възпитател, нито обущар, нищо не можеш да станеш. Този тон е в мисловния, в причинния свят, дето задачите мъчно се решават.
Ако си майка и не знаеш да пееш сопрано хубаво, и аптът, и басът ще куцат. Ако не знаеш баса, ти баща не можеш да станеш, неженен ще си останеш.
(24.V.1932 год., сряда)

219.
Основа на доброто е „ла". Ако „sol" не можеш да вземеш правилно, умен не може да бъдеш. Ако „si" не може да вземаш правилно, ти религиозен не може да бъдеш. Всички дисонанси произтичат оттам, че не можеш да вземеш „si" правилно.
Ева яде преждевременно, яде от плода, защото не можеше „si" да вземе правилно. Да вземеш „si" правилно, значи да виждаш добре, да нямаш погрешка. Добре е да заличиш погрешките си, че като те видя, да не виждам погрешките ти, а не да ме караш аз да заличавам погрешкитети, да не ги виждам, когато те срещам.
Ще се молиш на Бога да имаш светъл ум, да вземаш „sol" вярно. „ла", ,фа" да вземаш правилно във всичките светове, и в Божествения, и в причинния свят да го вземеш правилно, за да не бъдеш сиромах. Ако ла" не вземаш правилно, и кръвообращението ти не може да бъде правилно.
Нервен ли си, почни да пееш „sol". Целият наш организъм е създаден музикално. Мнозина се силят да бъдат добри, без да са музикални. Всички тонове трябва да вземеш правилно.
(24.V.1932год., сряда)

220.
На стари години трябва да пеете повече. Умът е настроен на ключа „sol", а сърцето - на Да". Сърцето има басов регистър, аумът - „sol", солов.
Ако един тон не можете да го произнасяте правилно, от невидимия свят ще ви върнат на земята, 100 години да учите само и „ге" и т. н. Всичките ни нещастия се дължат на кривото пеене. Ние сме изопачили музиката.
(24.V.1939 год., сряда)

221.
Музиката е изкуство на ангелите. То е изкуство, чрез което човек може да се повдигне.
Песента „Киамет зену" е разрешението на мъчнотиите. Там са основните положения на мъчнотиите.

222.
Всички вие ще се научите да пеете добре. После, всички вие добре пеете. Всички ний добре ще пеем. „fа" - добра обстановка, здраве на всички. „Si" не можеш да вземеш, ако не си доволен. За да воюваш в Божествения свят, трябва да воюваш с Истината. „Мi' - милосърдие. „Si" - закон на справедливост, няма да се нервираш. По свобода ще работиш. Някой прави погрешки, а ти пей: „Добри погрешки." Сега ви оставям да проявите своите постъпки. Старият човек може да е милостив, а младият може да е щедър. Някои ще остареят на 70 години. Казваш: „От мен нищо не става." Това е едно заблуждение. Докато си на дървото на живота, ти на всичко ще се превърнеш, иначе вятърът ще ви отвее. Дръжте се за Божественото дърво.
Затова не ти върви, защото взимаш „si" понижено. Вземе ли „do" понижено и „si" понижено, то той загазва. Ако [ти] понижиш „si", своята разумност, ще загазиш. Бог те е турил в света, за да имаш светла мисъл, сила във волята и топлина в сърцето. Когато пеете, мислете. За да поставя гласа на някого, първо трябва да започне да мисли и правилно да чувствува. Христос пееше и затова разрешаваше задачите Си. В дадения случай, като вие страдате, сте почва, върху която трябва да се сеят Божествените семена.
(14.VI.1939 год.)

223. Музикални вокали
За да дадеш широчина на тона, трябва да пееш вокала „о". За да дадеш движение, пей „и". За да дадеш разширение, пей „е". За да дадете сила, пейте вокала „а". При мъчните въпроси ще употребяваш „а".
Ако неправилно съчетаете „а" и „и", може да си понесете нещастие. От несъчетанието на тоновете можете да създадете цяла катастрофа. Цяла магия е, ако знаете как да съчетаете буквата „а", да знаете с кои съгласни да я съчетаете.
(2.VI.1939 год., петък)

224.
Пробуждането на съзнанието на човека е музика. Животът ти почва с музика. Музиката е да се обнови нервната ти система. Най-добра музика са страданията и скърбите. Когато ние скърбим, за ангелите е много интересно. Те се чудят как сме научили да пеем тъй добре.
(31.V.1939 год., сряда)

225.
Музиката е един метод да се смени енергия - едно състояние с друго. Щом си нервен, не си музикален. У българина времето е слабо развито. Когато времето е развито, човек е спокоен.
За да може човек да стане музикант, трябва 10 години по 1 час на ден да мисли за музиката. След 10 години той ще почне да пее и то на света. Моцарт и Бетовен дълго време са мислили върху музиката. Те са колективна идея.
Да учиш музиката заради самата музика. Има една музика - като запееш, веднага слизат светиите, ангелите и ти ще имаш най-добрата публика.
(18.IX.1938 год., неделя)

227.
Без музика, вие добродетелите, Любовта, Мъдростта и Истината не може да разберете.
И учен човек не може да станете. Всички хора на изкуството са пратени като служители на Бога. На гениалните музиканти музиката достига чак до далечните звезди, а на талантливите - до Слънцето. Милиарди трептения се искат, за да се образува една човешка мисъл.

228.
Музиката е външната страна на живота, за да се тонира човек. То е наука и изкуство, да можеш да повлияеш на себе си, когато градиш своя характер. Онова, което се преживява, онова, което се мисли, онова, което се постъпва - това са материали, с които се гради човешкият характер, човешката душа и човешкото тяло.
(9.III.1932 год., петък)

229. Цветовете на тоновете
„Dо" е червеният цвят, тон на живота. После има „mi-бемол" и Fа-диез". Цялото е една миньорна гама, спиране на естествения ход на човешкото развитие. Fа" е зеленият цвят, физическото поле. „Rе" е оранжевият цвят, изявление на индивидуалността. „Sol" е ясносиният цвят и означава духовен стремеж.
„Dо" е червеният цвят, „ге" - портокалов, „mi" - жълтият цвят, „Fа"- зелен, „sol - ясносин, „Lа" - син, „si" - виолетов.
(9.III.1932 год., петък)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ