НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. Разговори с Учителя ОТ ТЕТРАДКИ НА ПЕНЮ ГАНЕВ И ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА

продължение 1 ТОМ 16
Алтернативен линк

16. Разговор с Учителя на 12.II.1937 год., петък
Природата е такава, каквито сме ние, за да ни покаже каквито сме. Ако човек се стреми и иска да стане мек, природата ще покаже и своя мек образ. Ние сме по-учени да смразяваме, отколкото да стопяваме. Противоречията ни поставят в Божественото. Казваш: „В безизходно положение съм." Ти си в един затворен кръг. Ако си умен, лесно ще изплатиш дълга си. Например имаш да даваш една голяма сума на един богат човек. Ти плати 10 лева на някого да го бутне в кладенеца и ти иди с твоето дебело въже и го извади - той тогава ще ти прости големия дълг. Моли се. Провидението ще го бутне в кладенеца и на тебе щети каже: „Върви, че го извади." Трябва да имате приятелство с Провидението. Вие сте запознати повече с външния живот, но вътрешния живот не познавате.
Кармата са лошите последствия на един неразумен живот от миналото. Кризата е един порой, който всичко е завлякъл. Навсякъде има противоречия, затова човек трябва да бъде разумен. Не много да знае, малко да знае, но на свят да го знае! Когато овчарят е добър, вълкът, влязъл в стадото, то устата му се заключва, затваря се. И той не може да си покаже зъбите. Та, и вие като сте добри, вашите овци - вашите мисли и чувства, лесно ще се справят с вълка - с лошите условия.
На нас ни трябва сега шестото чувство - да прозираме нещата, които в бъдеще ще стават. Тихото време носи, за пример, една голяма буря всякога, а бурята - тихо време. Стойте в условията, в които Провидението ви е турило. Не желайте да ги промените, защото не знаете какво ще ви сполети при новите условия.
Вслушвайте се като пее някой; после, и петелът кога пее, спрете се да го послушате.

17. Разговор с Учителя на 14.II.1937 год., неделя следобед
Никаква работа не може да направиш на земята без надеждата и никаква - в Божествения свят без любовта. Недоволството е едно погрешно състояние. Само Любовта стимулира. Жената е слаба в ботаниката, а мъжът - в животните. Не давайте мнението си за ония порядки, които природата дава.

На богатия човек Бог дава изпитания. Като оберат богатия, той започва да роптае. Всичко се превръща на добро за тези, които любят Бога.
Дълъг живот. За да се продължи животът на мъжа, той трябва да обича жена си; за да се продължи животът на жената, тя трябва да обича мъжа си. А за да се продължи животът на майката и бащата, трябва да обичат децата си. Двете сестри ако не бяха да настояват пред Бога, Лазар нямаше да възкръсне. Сестра ти ще продължи живота ти. Трябва да се молите, за да ви се продължи животът.
Бог е и отвън, и отвътре. Вие сте създадени от хората, та първо Бог ще ви пресъздаде. Каин и Авел Бог ли ги направи? Не. Адам и Ева ги направиха. Ние трябва да видим къде е погрешката, за да ни пресъздаде Бог.
Всякога могат да ви оберат, когато съзнанието ви не е будно. Мъдрост, знание - това е пътят. По него да вървиш. Това значи: „Аз съм пътят." Най-първо ще мислиш за Бога, Него да възлюбиш, после за хората да мислиш. Бог най-първо е мислил за нас и после ни възлюби и ни създаде.

18. Из разговор с Учителя на 24.II.1937 год., сряда
Дълъг път имате още. Едва половината път сте извървели. Необикновените работи са хубави.

Превъплощение
Един човек, като дойде до границата на земята, за да дойде тука, най-първо минава през 400 000 форми, докато дойде до свободата на човешката форма.

Приятни неща
Много неща има, които са приятни, но са отровни.
Не можем да си запазим благото. Все ще се намерят да ни откраднат.
Може да имаш висше образование, но като не познаваш Бога, какво те ползува?
Сиромашията е злото. Който е намерил духовното, той е намерил съкровището. Той разполага. Много има, докато ти се освободиш от материалните зависимости, те са хиляди.
Всеки да си посади една плодна градина. Да не дава само наставления на хората. Градини в ума, в сърцето си.
Щом ти върви, почваш да ставаш от способните. Не ти върви - не си от способните.
Добрият, умният, здравият човек е силен.
Когато Бог, Всесилният, Вседобрият, е на твоя страна, на теб е правото.
Силни да станем, без да изнасилваме.
Дяволът е по-силен физически и когато той спи, ти го омотай с конци, вържи го.
Властта се дава на съвършените хора; ако се даде на един несъвършен, той ще създаде своето нещастие.

19. Из разговор с Учителя на 3.III.1937 год., сряда
Икономия, пестеливост - това са все човешки работи. Божиите работи са отворени. Много наблюдения ви трябват. Учени хора трябва да станете!
Страданието е един естествен процес.
Ти като обичаш някого, ще се лишиш от нещо, ще дадеш.
Всеки сам да се изкупи. Сега вие сте изкупени. Какво трябва да правите. Не карайте да ви плащат дълговете много пъти, щом един път като ви ги платят. Понеже животът, знанието, Истината идат от Бога, трябва да кажем: „Да бъде Неговата воля."
Които разбират, запалено им е сърцето, те са обновени.
За в бъдеще пак няма да се познавате.

Кое ни спъва
Туй, което ни спъза, е: ние седим и мислим, че невъзможни са нещата. Туй, което за нас е невъзможно, за Бога е възможно.
Дето можеш да се нахраниш добре, нахрани се.
Христос държи ключовете на ада.

Щастие
Докато мислиш, че си щастлив, ти си щастлив; щом престанеш да мислиш, че си щастлив, ти си нещастен.

Човешки свят
Ние живеем в един човешки свят, те ще ни дадат според своето разбиране. А да ни обичат всички, както ние искаме, то е един идеален свят.

Ревността
Ревността е на разни нюанси. Има ученическа, женска, мъжка, господарска ревност.
Сръднята, болката и пр. са едно неестествено положение.

Възлюблена
Твоята възлюблена е светлина, тя ти свети. Престанеш да я обичаш - тя не ти светва. Същото е и с възлюбления. Щом пак я обикваш, тя пак ти светва, показвати пътя.
Отвънка светът няма да се поправи, както ние мислим.
Условията отпосле ще дойдат. Бог е вътре в нас и знае нашите слабости, и ни изправя, учи
ни.

Богатият
Ти остави богатия човек сам да прояви любовта си, да ти даде; ако ти му искаш, то е насилие.

За кого да се молиш?
Ще се молиш за един, който може да се обърне и да приложи. Какво ще се молиш за един, който няма да израсте?
Нашата погрешка е, че ние хората искаме да ги направим добри, пък те искат да ни направят като тях, лоши - там е противоречието.

Разбират ни
Новите хора, които ще дойдат, ще ни разбират, а старите - не.

Адам
Адам имаше едно старо учение, от което Бог го съблече и сега отново се облича и казва: „Елате да се облечем в новите разбирания, в Бога."
Най-лошите, най-обидните думи, ще ги чуете отвътре. Това е най-голямото противоречие, от което всички светии са страдали. Злото е вътре в човека. И когато човек се освободи от външните противоречия, ще се натъкне на най-голямото - отвътре.

Истинският живот
Като дойдем до истинския живот, трябва да падне всяка дума на място, като балсам. Не е в количеството. Туй, което давате, да бъде първокачествено. Не давайте по количество, а по качество. Там е силата.
Всички да имате по един занаят, по който пари да падат.
Няма по-добри от вас и няма по-лоши от вас.

20. Из разговор с Учителя на 7.III.1937 год., неделя
Всяко безпокойство не е мисъл.

Храна
Разнообразна храна да ядете. Ние страдаме, защото няма достатъчно витамини в храната.

Лекуване с песен
Вие можете, като изпеете една песен, болният да се вдигне.

Кръв Христова
Като отидеш на оня свят, ще ти анализират кръвта, да видят има ли от Христовата кръв в твоята.
За да станете граждани на небето, трябва да издържиш изпита си във всичките области: и като мъж, и като жена, и като господар, и като слуга, и като професор и пр. Една горчива дума да не кажеш. Всеки трябва да мине през определената програма за живота.
Ако вървим по Божия път, ще се подмладим.
Да не чакаме дявола да се отдалечи, но ние да се отдалечим от него. Щом почнем да мислим другояче, ние сме се отдалечили от дявола.

21. Разговор с Учителя на 17.III.1937 год., сряда
Любовта
В любовта всичко е разумно, но тя трябва да се разбере.
Любовта винаги става жертва за другите и на нея й е приятно.
Слънцето е готвач, а луната - раздавач.
Мойсей е луната - законът, който раздава, а Христос - слънцето.

Благодарност
Като почне човек да благодари, Господ всичко ще му даде. Бедният да благодари, за да му даде Господ.

Щастието
Щастието на човека е в гърлото, в ушите, в очите, в ръцете, в краката. На едни щастието е в ръцете, на други - в гърлото и пр.

Великите хора
Човек трябва да изучава живота на великите хора. През какви страдания мина Мойсей! И той със своето знание не можа да иде в Ханаанската земя. На Земята има блага преизобилно, но не са разпределени. Ще дойде ден, когато ще им се даде.
Тук, на „Изгрева", дето живеете, е половин рай. Има в света апартаменти, дето хиляди хора живеят.
Когато видите болка в човека, не го лишавайте от нея, но ако го боли кракът, аз го превързвам.

22. Разговор с Учителя на 24.III.1937 год.
Ако силният се разсърди на по-слабия, слабият става мек. Ако си силен, сърди се. Сега ние се сърдим на Господа понякога.
Най-първо трябва да освободиш човека от товара.
Сега ние сме на Божествената каруца, а товара носим на рамо. Снемете товара и го турете на Божествената каруца. Сега всички имате нужда от почивка. Вие сте сега наследници на едно голямо богатство и сте пълновъзрастни, но не отивате да вземете наследството си, че да почнете да разполагате, да раздавате, а ходите да взимате назаем тук-таме.

23. Разговор с Учителя на 26.IХ.1937 год.
Герои трябва да бъдете, за да носите страданията. Някои от вас са в златния век, а някои от вас - в тъмния. Затова давайте, за да ви дадат и на вас онези, които са в златния си век.
Първото ви заблуждение е, че си мислите, че сте нещастни. А второто заблуждение е, че си мислите, че сте щастливи. Гледайте на хубавата страна на живота. Тя много мъчно се вижда.
Както сега небето се изясни от облаците, така и вашите работи ще се оправят.

24. Из разговор с Учителя на 21.ХI.1937 год., неделя, след беседата в 5 ч
Не съжалявайте за това, което е станало, и радвайте се на това, което ще стане.
От любов хората се мразят.

Обнова
Най-първо обновата трябва да дойде в мисълта, после - растенето в чувствата и промяната във волята.

Трябва да се задоволят
Всяка съществена мисъл, чувство и постъпка, които са съществени, трябва да се задоволят.
Бог иска ние да се задоволим и затова е създаден този свят - за да се задоволим.

Приятел
Бог ти е дал един отличен приятел или приятелка и ти не го познаваш. Той ти е дал също и една отлична жена, но ти не я познаваш и не я цениш.
Аз се радвам, като срещна хора, които се обичат. Радвам се също, като срещна хора, които са добри и красиви - това е една възможност и аз да стана такъв.
Ти трябва да почнеш да обичаш.
За Любовта правило няма. Любовта никога не постъпва по един и същ начин.
Щом любовта не те обича, ти си сиромах, болен и изоставен.
При любовта всичко се обновява. Всеки човек обича специфично. Никой не може да прояви любовта както ти ще я проявиш. И никой не може да прояви любовта както Бог я проявява. Всеки отделно, специфично проявява любовта, както никой друг.
Някой човек е недоволен. Бог му праща доволството, за да го примири.

Благодари за възлюблената
Ти ще благодариш на Бога за възлюблената, която ти е дал. Бог е в нея. И когато те нахука, ще благодариш - то е едно проветряване. Нужно е пак от Бога.
Радвай се, като е паднал някой, за да не паднеш ти. А като стоиш прав, ще му подадеш ръка, да стане той.

Христос
Преди да дойдеше Христос, имаше промени. Христос като дойде, имаше растене, а сега е епохата на обновата, на любовта.
Героят носи страданията.
Бог е изработил спасението. Има начин за изправяне на погрешките.
Голямата вода много дава.

Грешният
Един грешен човек се е окалял все от любов, защото всеки е искал да го пипне и са го оцапали.

Когото обичаш
Онзи, когото обичаш, никаква отрицателна мисъл да не допуснеш за него. Каквото и да видиш отрицателно в него, и каквото да ти кажат за него, да не приемаш и да не го допускаш -тогава любовта ти е Божествена и Бог е във вас двамата. Виждате Божественото навсякъде, радвайте се.
Ако се разпръснете по цялата земя, вие ще се обичате; и сега се обичате, но много сте се приближили.
Всякога във всичко да се радваме във всичко. Аз на всичко се радвам, не гледам дали е угодно на мен, но гледам общото благо и на него се радвам.

Защо обичаш някого
Ако ти обичаш някого, то е затова, че той в миналото те е обичал.
Няма по-хубаво от любовта. Тя обновява. Всичко обичайте!

Когато не обичам другите
Когато аз не обичам другите хора, значи дошли са моите приятели и съм ангажиран с тях, затова не обичам другите, а се разговарям с моите хора, А щом си отидат, аз пак започвам да обичам кучето, което е вървяло подире ми.

Идея за служене
Идеята за служене да остане във вашето съзнание и всеки да служи както намира за добре и да се радва на служенето си.
В любовта всички са слуги и се уважават едни други, а в безлюбието всички са господари. Умният човек може да служи.

Заложби, дарби
Вие всички имате много заложби и дарби, но не ги проявявате, понеже сте в хамбаря. Аз трябва да ви извадя и да ви посея.
Когато имате страдания, вие сте посети на нивата. А щом се радвате, вие сте в хамбаря.
Който скърби, ще влезе в хамбаря, а щом се зарадвате, ще излезете от хамбаря навън.

Сутрин
Сутрин започвайте с любовта, вярата и надеждата, за да получите благословението на тези добродетели.
За да познаваш човека, трябва да го обичаш, а щом не го обичаш, той има маска.
За да обичаш човека, трябва да видиш в него, че той има една велика душа като цялата вселена.

При Христа
Като дойде Христос, ще си облечеш най-хубавите дрехи. По-добре е Христос да дойде отвътре, да се прояви със запалената свещ. Да носим запалената любов, вяра и надежда, а не изгасналата любов, вяра и надежда.
Сега съвременните хора много механически обичат Христа и искат отвън да Го видят.

25. Из разговор с Учителя на 24.ХI.1937 год., сряда
Един мъж, който има една жена, той трябва да знае, че тя е дъщеря на Бога. Също и мъжът е син на Бога. Като роптаете, туй отива до ушите на Бога. Когато си нещастен, радвайте се, че има друг, който почива и се радва.
С малки работи някой път разваляме Божественото.
По-добре е талантът да предшествува разположението.
Баща на гения е светията. Баща на таланта е геният, а баща на обикновения е талантливият.

Хубав глас
У някои от вас има глас - като пеете, ще вземете 100 000 лева.

Обикновен
Обикновен човек наричам този, който не е развил своите дарби.
Новата култура ще ви завари неподготвени.
В новата култура обикновените ще бъдат слуги. Вода ще носят, и пособията на професорите.
В новата култура ще има светии, гении, талантливи.
Вие имате 75 милиарда слуги в кръвта си и ако по 1 стотинка плащате на всеки слуга? Ами в мозъка? - и пр. Виждате колко слуги работят за вас. Кажете си: ако толкова слуги работят за вашето съществувание, защо тогава да не си дадете подтик и вие да господарувате!
Това, дето казвате: „Това няма да го бъде" - то е, което разваля всичката ви работа.

Основни правила
Има основни правила за здравословното състояние на вашия организъм, на вашия живот, които вие не знаете.

Изкуство
Да се учите как да гледате, как да слушате, това са изкуства, които вие трябва да учите.
Учете изкуството как да гледате, да слушате.
Човек е един скъпоценен камък.
Новата култура е да ценим ума, сърцето, душата и духа.
Вие сте сега по-подготвени от другите. Всеки, който е слушал, е по-подготвен от тези, които не са слушали никак.

Щастието
Докато човек не се препъне от неговото щастие че да го дигне на гърба си и да го занесе в дома си, щастлив няма да бъде!
Вие и княгини, и царе сте били, но нищо не е останало увас.
Вашата погрешка е, че парите не можаха да се влюбят във вас. Единствена[та, която] се е влюбила във вас, това е сиромашията, и болестите. Сега казвам: парите да се влюбят във вас.
„Сиромаси" значи голяма титла на английски. Те носят богатството горе. Затуй е казано: „Блажени сиромасите", а богатите са тези, които слизат да внесат капиталите си долу.

26. Из разговор с Учителя след беседата в 5 ч сутринта на 28.ХI.1937 год., неделя
Всичката ви вина е, че не сте си поправили погрешките.
Като влезете в новия свят, ще видите, че има много хубави работи там. Много знание ви трябва.

Пей
Където и да ходите, пейте, но не да се захласвате. Вътрешно ще пееш и пътят ще ти се отвори.

За да научите
30 години ви трябват да прилагате, за да научите нещо.
Меко и сладко говори, та мед да капе от устата ти.

Вътрешно
Услужвай, давай и каквото правиш, да се радваш само вътрешно, а отвън се показвай скръбен.

Страданията
Страданията и скърбите са, за да отивате при Господа. Само когато човек е скръбен, се моли искрено и само тогава отива при Бога.
Сега от това, което чухте, ако някой е болен, ще оздравее, ако е сиромах, ще забогатее, ако е невежа, учен ще стане и т. н.
В света, в който отивате, няма сиромашия, няма страдания.
Когато радостният се облече в скръбна дреха, никой няма да му вземе радостта. По-добре е радостта да е отвътре, а скръбта - отвън. Не бива скърбящият отвътре да се прикрива и да показва радостта си отвън.

Бързането
Бързите работи не са здравословни. Когато излизате от дома занякъде, бавно излизайте, бавно да мислите, да чувствувате и да постъпвате.

При скръбта
При скръбта първо взема участие сърцето, а като се намеси умът, той внася светлина, която разтопява скръбта. Затова, когато имате скръб или неразположение, викайте ума, той да вземе участие. Мислете, и всичкото неразположение ще изчезне, ще се стопи от светлината, която ще внесе умът.

Неразбирането
Ако някой не те разбира, то е защото ти не си го разбрал. Които се потриват и не щат да работят, изсъхват, а които работят, получават светлина.
Забелязал съм, като мине една отрицателна мисъл, пресича тока и загасва крушката и това трае 1 ^ 2 минути, докато трансформирам лошата мисъл и я заместя с добра. Затова, всяка лоша мисъл или желание, като дойдат, нека хлопат отвън, нека обикалят около сърцето и около ума, но ти не ги пускай вътре. Сега трябва трезва мисъл.
На злото туряй доброто, то ограничава злото. Милосърдието ограничава жестокостта.

27. Разговор с Учителя след беседата в 10 ч сутринта на 28.ХI.1937 год., неделя
Това, което днес получихте в 1 час, в древността са го получавали в продължение на 20-годишен живот в Египет и 10-годишен - в Палестина и то след като са го прилагали в живота си. А вие сега сте щастливи в това отношение и понеже ви се предава изобилно, не може да го приложите и да го изживеете, та само го слушате. А то трябва да се живее и прилага.
Добродетелите са генералите, полковниците, които водят борбата със злото у вас.
Само доброто е, което ограничава злото. Като дойде злото, турете му доброто насреща -злото ще остане отподире на доброто. Истината ограничава лъжата, Любовта - омразата, доброто ограничава злото, правдата - неправдата и пр., и пр.

28. Разговор с Учителя на 1.XII.1937 год., сряда
Като сте скръбни, да сте весели. И когато сте весели, да сте скръбни. Вие искате една радост без скръб.
„Скърб произтича от „кърпя". Скърб - значи кърпя. На скръбта има прозорци. Скръбният иска да види някой радостен, а радостният не иска да види скръбен. Блажени, които скърбят, а щастливи се\ които се радват. Нажаленият полива цветята. Бог е изпратил скръбта, за да се научим да отваряме прозорците.

Ако не разбираш страданието, ти се демагнетизираш - това е опасната страна на страданията. Като работи, човек ще страда. Страданието, значи, търси пътя да се прояви. Страданието полива, а радостта възраства.
Като страдаш, благодари, че си посят, а като се радваш, благодари, че възрастваш.
Всичките погрешки са все от вересии, дето си вземал. Тези, които дават, турят и лихва.
Вие сте златото. От Бога сте излезли. Дяволът ви е окалял. Поомийте се.

Онези, които се обезсърчават, да ги търсите, да им пророкувате, че са злато. Ето аз какво пророкувам: утре слънцето ще изгрее, водата ще тече, хората ще се раждат и т. н.
Не трябва да бъдем като лъжливите пророци - да заблуждаваме, а да казваме: „Мисли, чувствувай, постъпвай добре, работи." Това е волята Божия.

При богатите оставете Господ да ходи, а вие вървете при сиромасите. Понеже вие сте богати, трябва да отивате при сиромасите, да сеете. Иначе ще изгубите богатството.
„Беден" значи „беден". Бедният има ден да ходи да работи. Ден е за него да отива да работи, не да чака другите да му донесат. А богатите са в нощ, да ядат и да пият. Богатите влизат, а бедните излизат из вратата навън.

Сиромашия
Сиромашията е произлязла от безлюбието. Който е направил една погрешка в любовта, станал е сиромах. Отворете си сърцето, ума, душата и духа за любовта. Да дойде Господ в нас да се прояви. Пък сега със закон ни заставят да направим нещо.
Гледайте да бъдете весели и радостни.
Веселието е качество на Бога, а радостта е наша. Когато ние отиваме при Господа, ние се веселим, а когато Господ дохожда при нас, Той се радва в нас.
Сиромасите пеш отиват при Господа, а богатите с автомобил отиват в затвора. Затова аз все пеша ходя при Господа. Страх ме е с автомобил да не отида в затвора.

29. Из разговор с Учителя на 10.ХII.1937 год., петък
Здраве
Ти за да бъдеш здрав, трябва да помислиш за Месечината, но само за здраве ще мислиш.
Луната е емблема на религията, а Слънцето - на живота.
Правата мисъл е на живота. Имаш ли права мисъл, у тебе има живот.
Учението е едно условие, което отпосле иде, след неразположението.
Разположението е резултат на учението, на знанието.
Ти ако не си срещнал един учен човек, не можеш да мислиш.

Учен ще станеш
Мисли за Бога - учен ще станеш.
Като е учил, човек добива разположение.

Любовта
С любовта всичко се добива, тя ти дава подтик да работиш. Най-тежките работи с любовта лесно се постигат.
Щом те обичат, ти ще се проявиш.
Пияницата е мързелив, защото за виното мисли. Мързеливият има атавистически останки от миналото. Той мисли, че всичко има и нищо не му трябва.

Апарати
Човек има всички апарати, с които да измерва, но като не работи с тях, те са сега ръждясали. Турете си тази идея. Щом сте дошли на Земята, вие трябва да мислите за Бога и да учите за
Бога.
Щом не мислиш и не работиш за Бога, ще дойде ангелът на смъртта и ще те заведе там, където не искаш.
Ако не изпълните волята Божия, лошо ви очаква.

Уреждането работите
Доколкото ти работиш за природата - свършваш работата си добре, дотолкова и тя ще те възнагради.
Природата има един план, който ще го наложи в края на краищата. Онези, които отиват нагоре, към Бога, отиват в един жив свят, а които надолу - в един мъртъв свят.

Жаждата
Жаждата показва, че си нечист - пиеш, за да се очистиш. Скръбен си, защото си нечист. Радостен си, защото си чист. След всяка работа трябва да се чистим.

Певецът
Който знае да пее, той е влязъл в един свят на прогрес, там има хармония и ритъм.
Немузикалността е живот без ритъм.
Нещастието е един превратен стремеж назад, а щастието е стремеж напред. Трябва да измислите по някое ново изобретение. „Не ми се учи" - нечист си. Стани и се умий.

Неразположението
Някой път неразположението ти зависи от краката - като ги измиеш, минава ти.
Някой път към ушите ти се натрупала кал - като ги измиеш, минава ти. Мийте се вечер. Човек взема вода и чрез кожата. Тя прониква през кожата чрез порите и внася магнетизъм и разположение.
Миенето е една потреба и кръвообращението се поправя.
Във водата на баня повече от 5 минути да не се седи да се киснеш.
С топла вода трябва да се миете.

Щастието
Щастието е една хубава жена, а вие ще го покриете с една груба [дреха], че като дойде един лош човек при вас, то да бъде скрито. Пък като дойде някой добър човек при вас, вие ще си повдигнете дрехата и ще му покажете щастието да го види.
Щастието хлопа на вашите кепенци, а вие се оплаквате, че сте неразположени. И то остава на кепенците ви и като минат други, го вземат.
Всяка добра мисъл като ти дойде, направи я; тя ще си отпечата една добра линия на лицето
ти.
И като съм болен, аз мога да направя едно добро. Вземам една стомна вода и мислено я занасям някому.

30. Из Разговор с Учителя на 15.ХII.1937 год.
Намиране Бога
Искаш да намериш Бога - прояви Любовта.
Има право да критикува, който знае да прилага.
Всички наши мисли и чувства отиват в оня свят и ги смущават там.

Ново общество
Да се създаде едно ново общество не е лесна работа. Аз не съм ви дал още методи как да се обичате. Много знание
Всички вие страдате от много знание. Турили сте си много товар.
„Ама, този не ме разбира." - Ами ти Господа разбрал ли си? Нека първо Господа да разбере, че после тебе.
Не си туряйте повече мъчнотии, отколкото трябва.
Не казвай, че „моята жена е непоправима", а казвай, че е поправима. И да не кажеш, че „тази жена не ме разбира", а казвай, че те разбира. Тя е книга, която трябва да знаеш да четеш.
Отсега нататък ще се учим.
В най-големите противоречия е скрит Божият промисъл и ако го разбираме, ще видим Божията воля.
Много неща ще понесем и после ще разберем волята Божия. Христос като възкръсна, разбра волята Божия. И за нас е същото.
На земята като ангели не може да живеем.
На земята има блъсканица. Всеки мисли, че знае, но щом се блъска, не знае.

Упреците
Ако дойде някой ваш приятел и ви набрули, благодарете, че не сте на негово място.
Божественото евангелие не е преведено. То е само откъслечно. Ти сам си евангелие. Цялата природа е евангелие. Гледам, вятърът лъха. Казвам: „Като него трябва да бъда." Като видя слънцето, казвам си: „Като него трябва да бъда." Също и като цветето, като чистия извор и пр.
Благодарност
Сега новото е, че трябва да благодарим на Бога, че сме дошли дотук. Не сме останали назад.

Магарешки трън
Магарешкият трън с едно поливане не става. Промени ще има във вас, но време трябва. Така е с онзи, който чуе една беседа, [но] не може да се повдигне.
Грехът в света е една присадка. Като счупите тази присадка, доброто само по себе си ще расте. Питомното е присадено с диво.
Учете се всички от Бога. Той търпи всички Свои недоволни деца. Нека любовта да изпъкне като едно благо. Кажи си: „Ще търпим." Бог е търпелив.
Какво съзнание са имали апостолите, че като са ги биели, са пеели.

Домакинята
Когато правиш баница истинска, то сам издой кравата, но и сам си я отглеждай, сам избий маслото от млякото, сам приготви сиренето и сам направи баницата и през всичкото това време благодари на Бога - това е истинска баница. През всичкото време да мислиш добро.
Никой автомобил не върви направо, а се криви наляво, надясно. Не съжалявайте, че кривите, въртите.
Сега, като се върнете, отворете книгата и четете. Молете [се] във всички посоки, а един ден, като станете свободни, на изток ще се обръщате. Изток - това е разбиране.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ