НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. Разговори с Учителя ОТ ТЕТРАДКИ НА ПЕНЮ ГАНЕВ И ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА

Първа част ТОМ 16
Алтернативен линк

IV.Разговори с Учителя


ОТ ТЕТРАДКИ НА ПЕНЮ ГАНЕВ И ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА


1. Разговор с Учителя на 18.111.1923 год., София
Вяра непреодолима, физическите почиствания са едно Божие благословение. И когато благословенията дойдат, човек трябва да се радва. Когато хамбарът се изпразни, а нивата се напълни, земеделецът трябва да се радва. Когато богатството се обърне в знание и скърбите - в радост, слабостите - в сила, двоумението - в трезва мисъл, бързината - в търпение, жаждата - в мир и гладът - в доброта, човек е на правия път да приложи Божествената мъдрост в живота си.

Само чистата съвършена Любов прави душите съвършени. Великото и малкото само Любовта ги обединява. И когато те се обединят, образуват Божествената хармония, в която душите живеят. Бог е живот без прекъсване, светлина без сенки, движение без реакция, дух на безгранична свобода, Истина, която привлича всички същества към себе си.
Любовта изпълва и запълва всички празнини на временния и вечен живот.
Блажени, които Го познават и Му служат.
Божествената Мъдрост дава знание.
Божествената Истина дава свобода.
Божествената Любов дава живот.
Божественият живот дава радост.
Знанието дава сила, а свободата дава простор.

2. Разговор на Учителя с Анна Динова и Сийка Динова на 3.1.1924 год., ден четвъртък, в 10 ч вечерта, на ул. „Опълченска" 66
Анна Динова: - Защо Каин, като съзнал грешката си, че е убил брата си е казал: „Господ няма да ми прости, защото грехът ми надминава прошката Му?"
Учителят: - Той не може да бъде простен, защото Бог го предупредил казал му: „Грехът стои пред вратата ти, пази се да не попаднеш в изкушение."
Сийка Динова: - Щом Господ създаде всичко, защо бе създадена възможността Каин да съгреши?
У.: - Представете си следующето сравнение: условията са създадени, а на човека е предоставен свободен избор, Представете си, че на някого е дадено ябълки, жито и кокошка. Той може да яде ябълки, но може и да заколи кокошката. Ако я заколи, той вече е направил греха. За да разбере човек някои от тези въпроси, трябва да мине към не екзотерическо обяснение на фактите, но към езотерическата страна. Всяка Истина има три страни: екзотерическа, езотерическа и духовна.
В езотерическата страна нещата се обясняват донякъде, а човек сам си прави заключенията. Тя е вече хубавата страна.
Духовната страна на живота, там нещата не се обясняват. Там нещата трябва да се почувствуват, да се преживеят.
С.Д.: - Какви са отношенията на Учителя и учениците?
У.: -Учителят има отношение към учениците и към бащите им, а ученикът - към Учителя и обществото.
СД.: - От всичките проявления на ученика, кое е лично негово? Нали Школата е една, защо има различни ученици?
У.: - По какво се различават ябълките, крушите и т. н.? Ябълката е тщеславна, тя приема повече червените лъчи. Крушата приема жълтите лъчи. Тя е интелигентна.
СД.: - Е, по какво тогава се отличават учениците? Защо един проявява едно, а друг - друго?
У.: - Каквото приеме ябълката, това проявява. В земята има от всичките сокове, но ябълката приема едни, а други - не. А крушата приема други. Ученикът е пратен на земята да се учи. Едно семе, докато не го посадиш, то не може да се прояви. Потенциално животът в него съществува, но не е проявен. Ученикът се отличава по едно качество, което се отличава от другите. Той е буден и жаден за знания. При каквито условия да поставиш ученика, той ще се учи.
СД.: - Като че ли учениците от древността са имали по-добри условия да бъдат ученици, отколкото ние сега. Понеже те са били винаги при Учителите си, а ние сме наред и в света?
У.: - Не, вие не знаете през какви мъчни условия са минавали там учениците. Те е трябвало да пребродят целия свят, трябвало е да преписват, всичко на ръка да нарисуват. А вие тук имате голямо улеснение. Вие много пъти сте били в школи и сте бягали. У човека има 5 неща:
Ти трябва да превърнеш у себе си настроението в чувствувание. Чувствуванието да превърнеш в мисъл. А мисълта - в разумност. А разумността да превърнеш в принцип. Вие трябва да различавате тия състояния едно от друго. Настроението е ветропоказател. Чувствуванието е кладенец (извор). Мисленето е река. Разумността е посадена градина с плодове, е принципът - това е Школата, в която се учат разумните хора. Ако чувството не стане на мисъл, то не може да тече. Изворът трябва да стане на река, а реката - на градина. А градината - на училище. Доброто е общ принцип, не е частичен.

През 4 изпита ще те прекарат в Школата, за да получиш една опитност.
1. Таман ще ти дадат известно благо, и ще ти го вземат.
2. Ще ти го дадат, ще го близнеш, и пак ще ти го вземат.
3. Ще ти го дадат, ти ще го сдъвчеш, то в началото ще е сладко, но после вътре в него има нещо горчиво.
4. Ще ти го дадат, ти ще го сдъвчеш, ще го изядеш, но после ще го повърнеш.
След това, като ти дават нещо, вече ще бъдеш внимателен, ще гледаш и ще си кажеш: дали е от това, което се взема, или от това, което само се близва и после ти го вземат, дали е от това, което горчи, или от това, което, след като го изядеш, ще го повърнеш. Това са 4 начина, по които природата възпитава човека.

Истинският морал е: да желаеш само това, което Бог е определил за тебе.
1. Да бъдеш честен - да знаеш, че си човек.
2. Да бъдеш добър - да знаеш, че имаш основа, на която да се крепиш.
3. Да бъдеш абсолютно умен - да знаеш, че има капитан, който ръководи кораба ти.
4. Да бъдеш великодушен - да знаеш, че имаш средства, с които можеш да разполагаш.
5. Да познае човек себе си, значи да познае човек своите морални устои.
6. Ученикът трябва да има умствен усет за доброто и злото. С весело настроение да разрешиш твоята задача. В моралния тип има устойчивост.
7. Ако ученикът запази тялото си чисто, той дълго живее. А ако го опетни рано, и рано трябва да го смени.

3. Разговор с Учителя на братска вечеря на 22.111.1927 год., в 7 1/2 ч вечерта
Три неща отличават човека: 1. челото; 2. носът; 3. подбрадникът. Същинският човек е в челото, а растенията - в носа, а животните - под носа. Някой път у вашия приятел отличителната черта е челото или носът, или брадата и погледът ви е устремен към тази черта.
Душата изпитва само доброто и лошото, но тя не е нито добра, нито лоша. Без Любов е този, който ти казва, че е добър. Добрият човек всякога ще ви услужи, без да урони престижа ви.
Сутрин три неща да изпъкнат във вас: мисъл, чувство и сила, които Бог ви е дал, и вижте каква мисъл, чувство и сила се е появила. Днешният хубав ден показва да имаме яснота на лицето. Каквото и да стане в света, вашият свещен огън да не угасва.
Да възлюбиш някого, трябва да го обожаваш. Любовта изключва каквото и да е подозрение, тя всичко жертвува. Да любиш някого значи да го разбираш, а да оценяваш на някого любовта - да не злоупотребяваш с нея. Ако някой ви обича, Бог ви обича. И няма да се съмнявате, ако утре ви засенчи облак и не виждате слънцето. То не се е загубило, то съществува. Над облаците се дигнете, за да се срещнете със слънцето.

4. Разговор с Учителя на 10.VII.1931 год. след пладне, при второто езеро на Рила
Който иска да бъде здрав, трябва да дъвче добре храната, за да могат нервите на небцето, езика и пр. да приемат праната, или магнетизма на храната, а тая прана е най-съществената част от храната.
Който отива на каквато и да е работа, най-първо трябва да се помоли, че като почне да работи, да го пазят.
Една от причините, поради която българинът страда, е дето пие студена вода след ядене. Нощем той става и пие от котела студена вода и на сутринта урочасва. Българинът във време на полска работа да си носи две запасни ризи и на ден няколко пъти да се преоблича при изпотяване и да пие слънчева вода. Обективният ум у българина е силно развит, а философският ум - слабо. За близки работи мисли, а за далечни не иска да мисли, няма философия за последствията. У българина няма чувство за ред. Религиозното чувство у него е недоразвито, то е в потенциално състояние. Богомилите са дошли тук, понеже българинът е твърд, има съвест, морал, справедливост, има хубави заложби, които трябва да се развият. Богомилите са дошли, за да развият религиозното чувство у българите.

Казах на един българин: „Ти сутринта се скарваш с жена си и после, като отидеш на работа, това скарване ще седи в ума ти и може да стане пакост, като работиш," Чисти българи, много умни типове, има в Родопите. На други места има смесица с римска и гръцка кръв. Римската кръв у някои е направила челюстта много широка. Гръцката кръв е направила у някои челото широко, по-тясно отгоре. Гърците копираха, което взеха от Индия, Египет, Асирия, и с чуждото се прославиха. Единственото нещо, което създадоха гърците, е скулптурата. Българинът тепърва трябва да се развива. Американците са антипод на българите, затова си приличат в някои отношения. Например: бързане, изтощителен труд и стяженолюбие. Всеки антипод има три точки: две точки на дейност и една точка на проява. Заселването на Америка е придобивка за Балканския полуостров, защото по този начин може да стане едно подобрение на Балканския полуостров.

Хората излязоха от едно животинско състояние. Прегрешението на Адама е повръщането му в едно първобитно състояние. Там е грехът на Адама. Върху животинското естество се присади човешкото естество. И повръщането на човека към животинските желания. Грехопадането стана с раздвояване на половете у човека. У животните полът вече беше раздвоен, а у човека не беше раздвоен. Мъжкият и женският принцип бяха в едно, а при грехопадането мъжкият принцип се раздели от женския принцип. У човека не трябваше да има раздвояване. И това раздвояване, което стана, е повръщане към животинското състояние. А сега трябва да се съединят половете пак в едно. Това е повръщане в първоначалното състояние.

Природата не обича да се повтарят нещата. Повторението е грях. Човек не трябва да има животински желания. Недъзите, които има човек, са все животински: кражба; правото на силния и т. н. А у човека законът трябва да бъде другояче. Правото е на правия - който е прав, той е силен. Трябва да се освободим от животинското в себе си. Другаруването, както е у животните, не е никакво другаруване. Човек тепърва трябва да се учи какво нещо е другаруването.

Човек може да стане проводник на водата, но не може да я произведе, защото Бог е, Който действува. Докато момата вижда Бога в момъка, тя е на прав път. А пък като почне да мисли, че той е всичкото, тя е на погрешен път.
Сегашният ред на нещата е неестествен. Той е цяла анормалност. Като идете на небето, ще видите, че на Земята е турен надпис: „Тук е място на прокажените." Всеки дух, който слиза тук, за да направи изкупление на някоя душа, си туря особени дрехи, за да не се зарази. Друга Земя като нашата няма в цялата вселена. По-лоша от нея [не] може да има. Погледнете гробищата. Какво показват те? Хората се погребват в гробищата, докато живеят животински живот. Истинското човешко в човека е в борба с плътта, значи животинското трябва да се подчини на човешкото, на духа. Сега животинското господствува, а духът има Божествено начало на безсмъртието. У животните няма безсмъртие.
У животните има собственост. Ако една лисица е пипала кокошки, то друга лисица не ги бара. Чувството на собственост е животинско състояние. Ако в едно ято патици дойде друга патица, те я кълват. Както сега хората разсъждават, ако още хиляди години все така живеят, не могат да се поправят. Това не е разбиране на Божествените пътища. В човека има животинско: той може да живее като лисица, като дървеница, като бълха, акула, змия и пр. Когато имаш отрицателни желания, ти прекарваш всички тези животни през себе си. Тогаз ти мислиш, че живееш, а пък тези животни живеят у тебе. Ти като човек още не си се проявил. Ти като трупаш зрънца като мравка, ти живееш като мравка. За тях това може да е добро, но за нас не е добро. Войникът има ли нужда от специфичен склад? Той ще си вземе от общия склад, а на себе си ще има една малка раница.

Този живот е несъвместим с Царството Божие на земята. Да подобриш този ред на нещата е немислимо! От всичко трябва да се съблечеш! Докато този ред на нещата седи, Царството Божие на Земята не може да дойде. Отвътре трябва да се съблечеш. Човекът трябва да бъде човек. Той трябва да има идеята: „Аз съм човек, трябва да бъда човек." За животинското състояние Христос дава един пример: като се върне слугата от работа, господарят ще му каже: „Препаши се, та ми слугувай! После и ти ще ядеш," Това как ще го тълкуваме? Значи животното трябва да служи на господаря и след това господарят ще се обърне и ще служи на слугата. Казано е: „Син човешки не дойде да Му послужат, но да послужи."

Някой пита как ще се раждат хората. Не е само този начин на раждане, по който се раждат сега, има други начин. В Шестата раса ще дойде нов начин; хората ще се въплътяват по нов начин. Човек трябва да има майка, но не трябва да има баща. Бащата ще бъде на друго място.
Вие трябва да се освободите най-първо от вашите животински желания и да правите разлика между животинското и човешкото. Трябва да различаваш и да казваш: „Това е човешко, това е животинско." Това трябва да дойде. Вземете ревността, то е едно животинско състояние; после гнева, подозрението, злобата, съмнението, гордостта, тщеславието - всичко това са все животински състояния. А пък човек е същество на всичките добродетели. Някой казва, че е религиозен, а по 10 пъти се гневи на ден. Той е в животинско състояние. Той казва, че вярва в Христа. Че кой вол не вярва в господаря си, обаче си остава вол. Моята котка аз храня 4 пъти на ден, но пак си е котка. Ето де е лъжата в света. Казвате: „Аз съм напред, вярвам в Бога." Кокошката кълве зърна от ръката ми. И тя вярва. А пък човешкото вярване трябва да бъде съвършено. Някой ще каже: „Аз животно ли съм?!" Ти или си животно, или служиш на животното, или животното те управлява. Щом проявяваш едно животинско състояние, то едно животно ти е господар. Писано е; „Всяка власт е дадена от Бога." Тук се подразбира следното: „Всяка праведна власт е дадена от Бога." А пък ако под думата „власт" се разбира „праведна власт" и ако се приеме, че неправедната власт не е власт, то думата „праведна" става излишна. Писанието казва: „Целият свят в лукаваго лежи." Едновременно в света има два порядъка. Засега хората виждат само животинския порядък, но щом човек се обърне към Бога, той ще почне да вижда и човешкия порядък. Добър човек е първичният човек, когото Бог създаде.

Един брат запита за трансформиране на енергиите. Учителят каза:
- Имаш мътна вода. Как ще я трансформираш? Ще я прекараш през пясък през 3 ^ 4 филтъра. Да трансформираш енергиите не е мъчна работа, като знаеш как. Някои казват: „Не можем да живееш чист и свят живот." При сегашнотс разбиране, така е. Но щом разберете, по-лесна работа от тая няма. Който знае ще завърти крана и ще си прояви човещината.
Мъчно било човек да се откаже от богатството. Като избухне пожар, де видиш как ще бяга. Дойде човек до някоя река и казва, че не може да мине. Но я го назори, и ще мине.

Ний сме най-големите мъчители на себе си. Дяволът е втори по ред. Първият по ред, който те мъчи, си самият ти. Колкото по-малко се занимавате с лошите работи на хората и се занимавате с добродетелите (прилагате ги), толкоз по-добре.
Количеството на храната, с която се храни майката, влияе и на пола на детето. Добрият живот на човека зависи до известна степен от храната, която той приема. В първата глава на Битието пише: „Направи Бог човека по Свой образ и подобие... и да владее над..." (гл. I, стих 26) Значи човек трябва да владее въздуха, водата, животните. Щом не ги владееш, или не си господар, а ще бъдеш роб на тях.
Човек трябва да бъде учен. Той трябва да се съблече от стария човек и да се облече с новия. Докато това не стане, човек все с животните ще ляга и ще става. При Сестримо има много хора избити и заровени. И цялата гора е заразена от това. И ти там не можеш да бъдеш спокоен. И трябва да живееш на едно място, както например тук, няколко години, за да го изчистиш. Тук някой овчар, няколко вълка, някоя мечка са оставили своите мисли. Аз търся някое място, дето не е стъпвал човешки крак!

Бог е търпелив. Щом направиш погрешка, казва ти: „Няма нищо! Стани!" И Той ще чака, докато се събудиш. Най-първо Бог ще ни остави да си създадем сами мъчнотии. После Той ще ни научи как да поправим погрешките си. Някой човек ти прави добро, понеже в миналото си му правил добро. Ти като живееш добре, в бъдеще ще ти помагат. И като живееш за Господа, това, което ще Му поднасяш, Бог ще ти го върне. Можеш да минеш през едно място, дето се сипят гранати, и няма да стане нищо. Един ангел дойде при Христа, след като Христос изтърпя изкушението. Ти ще уповаваш, при изкушението, на Божественото в себе си. И след това ще дойде ангелът.
Щом влезеш в окултната школа, в нея плач не се позволява. Там не се позволява скръб, не се позволява да се гневиш. Вън ще се гневиш, но като влезеш в Школата, другояче ще мислиш. Ти трябва да си чужд за гнева, за съмнението, за скръбта и пр.
Аз всеки ден съм занят с противоречията, за да ги превърна, за да видя хубавата страна на противоречията. Ще дойдат изпитания. Дето и да си, ще дойдат изпитания. Изпитанията са хубави и красиви. Христос за няколко минути изпита най-големите страдания. Христос каза: „Имам власт да положа душата си и имам власт пак да я взема."

Физическата близост не е всякога близост. Вътрешното разбиране е важно.
Един брат запита: - Какво означават 8000 години? Учителят каза:
- 8000 години е число на безконечност. Има 8000 Божествени години, има 8000 ангелски години, има 8000 човешки години. Човек да не се има за много учен, та да има към какво да се стреми. Казах, че човек е най-големият мъчител на себе си. Има вътре в човека един стар човек. И човек не може да намери виновника и оттам иде отчаянието.

5. Песен на човешкото лице, от Учителя, дадена на 24.III.1933 год.
Грее слънцето,
светло е навсякъде,
обвита е земята
с топла дреха.
Събужда всичко живо,
тече водата,
расте тревата,
свежест лъха навсякъде.
Всичко се движи,
пълзи и лази;
хвъркат птиците,
бягат сърните, вее вятърът,
а човекът стои
и мисли що да прави.

Чува се радостната песен:
„Велик си Ти, Господи,
велики са Твоите дела,
велико е Името Ти над всичко.
Ти царуваш в сила и живот,
в знание и мъдрост, в истина и Любов.

6. Пролетен марш от Учителя - март 1933 год.
I
Ето, пристига чудната пролет,
слънцето изгрява.
Всичко се буди, расте,
живее и се радва
и благодари на Бога.
Пролет, пролет е дошла.
Птиченце в небето
сладко чурулика,
слънцето приветно
целий мир облива
с радост и любов.

Тържествува целий мир   повтаря се два пъти
И благодари на Бога.

II
Изворче блика, поточе пее,
шумът се разлива.
Дивна природа обгръща
целий мир със радост
и сърцето на човека
пълни със надежда тя.
И като се труди,
пее и работи,
в пътя ще успява
и ще жене сладки
зрели плодове.

Сила, младост и живот повтаря се два пъти
иска човешкият дух.

7. Разговор с Учителя на 22.111.1934 год., петък
Силните чувства не са за човека, те са за животните. Всяко цвете със силна миризма не е за човека, не е за мирисане. Ний стесняваме някой закон на природата, но ний понасяме последствията от това. Този, който пуши, носи със себе си огъня и пушека. Когато мислиш, само
брашно мелиш, а когато чувствуваш, слагаш вода в брашното, но трябва да знаеш колко вода да туриш, за да не стане на каша. Чувствата трябва да бъдат наполовина на мисълта. И като правиш добро, трябва да икономисваш енергията. Например. Направиш добро, оправиш крака някому -оправете го и не му говорете повече. Направите една погрешка и почнете да мърморите. Благодари, че си видял грешката, поправи я. Благодари и не мърмори повече, че си се оцапал -очисти се. Господ допуска едно страдание, защото сме твърдоглави. Ти някога трябва да направиш добро на себе си - как ще го направиш? Като срещнеш и богатия, и сиромаха, няма да мислиш, че са такива. Когато даваш някому съвет, трябва първо да намериш туй, което е изгубил, и да му го дадеш - тогава си му дал истински съвет. Значи ще хвърлите светлина в пътя му.

Там, дето нашата мисъл е проникнала, тона е говор.
За да се предава музиката, трябва да има най-благоприятни условия, да има тона на Любовта. В музиката има начини, има места, където ако влезете, можете да пострадате. Има една много близка среда в музиката, тя е с една хилядна част от милиметъра. Щом си влязъл в нея, ти чувствуваш един трепет в слънчевия възел и чувствуваш едно трептение под лъжичката и щом почнеш да пееш, ти ще пееш много хубаво. В студа и големите горещини има големи амплитуди. Те не са за обикновените хора, а за силните. Избягвайте резките промени. Не се поддавайте на големите радости и големите страдания и скърби. Спирайте се на малките промени и малките трептения. Между mi и fa има много ноти, които само един ангел може да види. Ако влезете в умствения свят, светлината има физически характер, материална субстанция. Целият органически свят сега се настройва на една нова гама. Ний сме сега в една епоха, в която се преобразуват нещата. Музиката е един превод на светлината.
Срещнеш някого - изпрати му една хубава мисъл, той ще я възприеме с подсъзнанието си, не му я казвай. Не давай преценка за Божествените работи. Тях възприемай само, без да даваш преценки.

Всеки лош или добър човек е полезен за тебе. Всяко нещо, което не разбираш, то [не] е случайно. Закон е. Не примирявай и не сприятелявай старото с новото. На стария човек не ходи да четеш космите на главата му, а на младия човек не разгадавай колко косми ще му поникнат. Нека той си ги прочете сам. А ти благодари, че си го срещнал, иначе ти щеше да си на негово място. Ти не страдаш за детето, че е умряло, но за онова, което са похарчили по него. Изобилието е, което измъчва хората, а не недоимъкьт. Новото в музиката трябва да се внесе, без да се обезцени старата. Сегашната музика е вървяла по Мойсее-вия закон, а сега трябва да върви по Христовия закон. Мойсей е бил музикант.

8. Разговор с Учителя пред салона към 8.30 ч на 18.V.1934 год.
Девизът на Шестата раса: „Работи при всички условия на живота." Който работи при всички условия на живота, това значи, че има вяра.
Вървиш и виждаш, че някой си счупва крака - ти не трябва да махнеш с ръка, да не гледаш, но ще се спреш и мислено ще превържеш крака, ще проектираш мисъл, че ще оздравее. Това ако не го направиш, след време и твоят крак ще се счупи. Така става с всички случаи в живота.
Когато аз мисля за Бога, и Той мисли за мен. Когато аз не мисля за Бога, и Той не мисли за мен. Щом искам Бог да мисли за мен, аз почвам да мисля за Него. Вие сте скръбен. Защо? Защото Бог не мисли за вас. Какво трябва да правим? Помислете за Бога и веднага скръбта ви ще изчезне. Никога не се стремете да се оправдавате пред хората. Изповядайте се вътре в себе си пред Божественото.
Ние сме заобиколени с една любов, която не оценяваме. Не ограничавай Любовта, която минава през тебе, защото иначе ще дойдат големи нещастия и страдания. Много работи остават неразбрани за вас, защото няма Любовта, която превъзхожда всяко знание. Само Любовта е в състояние да оправи всичко в света. Само Любовта може да отвори всички затворени врати. Сега сте пред шестата врата. Гледайте сега да ви се отвори шестата врата. Под „шеста врата" се подразбира идването на Любовта, През шестата врата ще влезе Любовта, която разрешава противоречията в живота. Размишлявайте върху следното: „Любовта Христова превишава всяко знание."

Любовта е това, което дава сила на човека. В Любовта е силата на човека, Тя отваря един простор. Когато човек живее в душата си, той се радва, каквито мъчнотии да има, и лесно се справя с тях. Страданието произтича от това, че ние спъваме в себе си Доброто, което имаме. Когато човек стане религиозен, той трябва да избира чисти места и добри хора.
Има три вида живот. Първо: животински - когато човек се грижи само за ядене и пиене: Второ: човешки живот - когато се стреми към удоволствия; това е живот на постоянна смяна на радости и скърби. Трето: Божествен живот - когато човек се стреми да служи на Бога, той живее в блаженство.

Щастието на човека зависи от неговата вътрешна хармония. Любовта е метод за всички постижения. Няма нещо невъзможно за онзи, който има Любовта. Вътре в нас няма нищо лошо, защото Божественото е вътре. А пък всички лоши работи идат от вън. Омразата е смразена любов. Разтопи я и ще стане на любов.

Кога Бог може да те слуша? Всякога Бог може да те слуша, когато ти си носител на Неговото Слово. Всички хора живеят в Бога, но Бог във всички хора не живее, а само в тези, в които има любов, защото Бог е Любов.

Който не се моли, е напуснал училището. Който не се моли, той не се учи, защото човек се учи при молитвата. Организирането на духовното тяло на човека става чрез молитва и съзерцание. Когато човек няма организирано духовно тяло, при заминаване отива при гроба и присъствува при разлагането на физическото тяло - тогаз изпитва страданията на Ада. А когато духовното тяло е организирано, то при заминаване човек направо влиза в него и няма нищо общо с физическото си тяло и с гроба.
Болестите се образуват, когато един по-висш живот е попаднал на един по-нисш живот. Тогава висшият живот страда.

9. Разговор с Учителя на 31.I.1936 год.
Без светла мисъл, без добри чувства, без добри постъпки, без музика нищо не се постига в света. Човешката мисъл определя чувствата на животните. Когато човек постъпва несправедливо, изопачават се чувствата на животните.
Песента е външен израз на Любовта. Както при слънцето всичко се топи, така и при песента всички мъчнотии се стопяват. Мъчнотиите са вътрешни. Досега хората са възпитавани без музика. Новото възпитание с музика ще бъде. Детето и като е здраво, и като е болно, все пей. Като те заболи нещо, иди някъде и му пей - болката се пресича, като изпееш един-два дуета. На болния му пей: „Не бой се, за теб има добър обед сготвен."
Трябва да пеете по закона на хармонията, весело, мажорна песен, а не миньорна. Само живите страдат. Боли те нещо - знай, че си жив. Мъртвите нищо не ги боли.
Здравето ти зависи от въздуха, който дишаш, от водата, от къщата и от твоите мисли и чувства.

10. Разговор с Учителя на 7.II.1936 год.
Който е добър проводник, метал, лесно преодолява мъчнотиите, а недобрите проводници -обратното. Жиците на цигулката някой път не са добри проводници, също и „магаренцето" и „горното прагче" на цигулката.
Един музикант най-напред ще изсвири едно парче да тонира хората. Второто парче - да завладее. Третото парче - да почне да чувствува; и четвъртото парче - да почне да мисли.

За музикантите трябва една нова школа. Класическата музика не е идеална, тя е едностранчива. Много положения в днешната музика не са верни. Трябва да даваш нови образи. Друга класическа музика трябва да се създаде, като разширение и допълнение на класическата музика. Зад Бах са хиляди гениални умове, които са работили. Те търсят своите форми и постоянно работят. Бетовен и Бах и пр. нищо не са създали, те са били само проводници. Не искай да бъдеш нито като Бах, нито като Моцарт и пр. Да приемеш на музикантите туй, което е, а ние приемаме туй, което не е. Който и да е музикант, аз не го критикувам, слушам го спокойно, давам му всичкото си внимание, както на себе си, и го преценявам, намирам туй, което е в него.

Според мене, не оправяй чужди погрешки, нека се върнат сами да си ги поправят. Преди да почнеш да свириш и пееш пред публиката, за да я предразположиш към себе си, за да не те среже, изсвири си и кажи нещо в себе си. „Моят лък като дръпна, братя, да се повдигне вашата мисъл, да не ме срежете" и пр.

Който е музикант, всякакъв може да бъде. Която цигулка вземе, при всички условия на времето, може да свири хубаво, тя е разнообразна. Музиката има една своя страна - разговор. Като виртуоз, човек е можал да се справи с грубата материя. А в началото, когато е почнал да свири, не е знаел да се справя с мъчнотиите, затова в началото лошо свири. Опити, опити, упражнения са правили много. Талантливият музикант е разнообразен в погрешките си и в свиренето. Много труд се иска, за да се научи човек да свири и пее.

Като срещнеш човек, кажи му: „Колко си се подмладил! С 10 години си се подмладил." Една змия замръзнала, тя е стара. Аз я стоплям и тя се раздвижва. Топлина, любов трябва. Околните хора могат да те застарят. Ако цяла година ядете коприва, ще ви почернеят костите. Искаш да имаш хубав цвят на лицето - яж грах. Един ангел не може да знае какъв край ще вземе човешката еволюция. Те трябва да дойдат на земята, за да видят. Те идват в обикновена форма, но по съзнание не са обикновени. При мене ангелите идват и аз отивам при тях и им разправям за вас, за тука. Един ангел като дойде в човешка форма, той губи част от силата си като ангел. Ангелът е минал през гениалността и светийството. На един ангел може да му се повери земята, а на един светия - не. И те са на йерархии.

Под думата „Бог" ние разбираме всички разумни същества в едно цяло Битие, затова всичко знае. Работете за цялото, а не търсете щастието. Работете за Бога, пък Той ще мисли за вас.
Не всяко едно неразположение си има лек. Вие търсите старите начини за лекуване. Неразположението аз го анализирам. То може да е на едно растение.

Щастието на човека е в Доброто. Моите беседи са хирургически, аз режа раните и там не може да има логика и пр. Но след всяка беседа аз трябва дълго време да се чистя от техните мисли и пр. Става едно опръскване, както кога се реже един цирей. Много от моите беседи са като един зелен плод. Те растат. В бъдеще те ще имат плодове. Всички професори заучават първо лекциите си, па после ги говорят. Аз гледам да изпъкне Истината, а в една моя беседа не гледам на формата. При сегашното време, ако се говори красноречиво, изгубва се Истината.
Има два живота. Религиозният живот е животът на звездите, а истинският живот е животът на слънцето. Всички слънца са лампички, които осветяват Божия град. А нашето Слънце е най-голямата лампа, която осветява всички. От Изгрева да изкараме един даровит певец. В България има музикална атмосфера, на нея се дължи туй хубаво време. Ако сега в България, ако сега не станете музиканти, никъде другаде не можете. Музикална мисъл има. Самата България не е музикална, но атмосфера музикална има. Сега времето тук се равнява на това, което е в Италия.
От камъка вода и огън можеш да извадиш. (Това бе отговорът на Учителя на въпроса: „Какъв музикант може да изкараме?")

Римската империя се създаде, за да роди християнството. В еволюцията е нещастието на хората. Човек трябва да се реши да се качва нагоре. Там има 1000 хляба, още по-нагоре са 15 000 хляба и пр. Да се решиш да се качиш нагоре, това е революция. Не се бори! Нищо не се постига в борбата. Приеми борбата в умствения свят, а не на физическото поле. Който работи с ума, е по-силен. Земетресенията са причина на анормалната човешка мисъл. Туй е подпушване на естествените сили на земната кора. Ако ти не живееш и не мислиш както трябва, земята ще ви избълва. Бог не е допускал никакво нещастие и противоречие. Нещастието е кукувиче яйце. Всичко разумно в природата е възможно. Няма нещо, което Бог да не може да обърне в добро. Мъртвият може да възкръсне, невежият - учен може да стане, сиромахът - богат да стане. Всяко умиране е пускане от затвора.

За умните смъртта е благословение, а за глупавите - мъчение. Туй, което тука може за 50 години да изправите, в невидимия свят ще го изправите за 250 години.

Дето е текло вода, пак ще тече. Знанието върви по същия закон, както яденето. Искате всичко да изядете. Не е така. Яж, когато си гладен. После пак ще ядеш. По-ненапредналите умрели искат да направиш нещо в тяхно име, да се раздаде нещо за другите. Вяра в трета степен ви трябва. Психическа вяра. За нас е важно настоящето, което минаваме, то ще съгради бъдещето. Младите -поумнявайте, а старите - подмладявайте се!

11. Разговор с Учителя на 4.III.1936 год., сряда
Безлюбието е щерна, а любовта е извор.
Хората, които обичаш и те те обичат, стават леки.
Притегателната сила на Земята привлича повечето лошите хора към себе си и затова те са по-тежки.
Днешният ден определя утрешния. Не мисли за утрешния ден.
Наследствените черти много ни препятствуват. Като си разположен, значи много имаш, а като не си разположен, значи малко имаш.
Който благодари при страдания, получава...
Богатият трябва да пороптае от богатството, за да му се отнеме от изобилието му.
Всякога след страданието идва нещо добро.

Пример
Отиват един богат и един беден при един светия. Богатият поискал да му се отнеме от богатството, за да му олекне, а бедният искал да му се даде, да му се помогне, за да му се облекчи положението. Светията попитал Господа и за двамата. Тогава Господ му отговорил следния закон: че за да се отнеме от богатството на богатия, то той непременно трябва да пороптае против богатството си. А на бедния, за да му се даде, трябва да благодари на положението, в което се намира, и тогава ще получи.

12. Разговор с Учителя на 17.III.1936 год., сряда
Изкуство е да си направиш приятели. Двама нещастници се съберат, искат да бъдат приятели. Приятел е този, който ти носи скръбта.
Ленивите хора са с по един талант. Те искат да бъдат царе, всичко да имат уредено.
Разумното слугуване е много мъчно нещо. То е да слугуваш и да се чувствуваш свободен. Слугуването е най-хубавото.
Линии и постъпки са синоними. Също чувство и плоскост, кръг и мисъл.
Божественият свят е свят на Любовта.
Най-напред ще убедите света, че сте умни. В свръхсъзнанието трябва да влезете. Всички обясняват това, което не знаят. Един музикант еднакво се радва и когато той свири, и когато му свирят.
Някой говори без позволение. Трябва да отидете в причинния свят. Трябва да говорите и мълчите с позволение.
Дават ли ти богатство, и други кандидати идват след тебе, да те ограбят. Не казвайте, че сте богат, нито че сте сиромах.
Ако богатият не даде на бедния, и единият, и другият ще умре. Никой не може да ти помогне, ти ще си свършиш работата!
Да мислите без тревога. Като се тревожиш, да останеш неразтревожен.

13. Разговор с Учителя на 29.I.1937 год.
Всяко нещо, което учим, да има приложение. Ако знаеш ангелски език, да влезеш в общение с ангелите. Това разбирам учене. Ако учиш френски език - да общуваш с французите и пр.
Ако не влезем в огъня да погорим, няма да влезем в любовта. Огън ви трябва сега на всички.
Прозорците ни са много малки, та малко светлина влиза в нас. Не се обезсърчавайте. По-голямо обезсърчение от Христа никой не е имал. След възкресението Той разбра къде е силата. И по-голямо разочарование от Христа никой не е имал.
Сега сте в най-доброто положение. Баща ви е заможен, няма какво да се плашите. И книги имате, и всичко. Трябва ви само да учите.
Носете вашите книги с вас, четете ги не само при много свещи, но и при най-малката светлина. Четете ги и на месечина.
Сега сме в пустинята; докато стигнем Ханаанската земя, имаме още доста път да вървим. Досега сме живели според законите на нашето царство, а отсега по законите на царството Божие ще живеем.

14. Разговор с Учителя след беседата в 5 ч сутринта на 31.I.1937 год., неделя
Безпредметно е да говориш на един умрял човек.
Което един сам не може да направи, двама могат. Хората трябва да се обединяват, за да си помагат. Умните хора трябва да се обединяват. Да разбираш хората и те да те разбират, това е оня свят. С човешките си разбирания ако си, от Господа ще бъдеш далеч. Вътрешно разбиране и приложение ви трябват.
Не обичайте царската дъщеря, на която не можете да допринесете нещо. Оставете я да обича този, който я люби и може да й допринесе нещо. Оставете света, няма какво да му допринесете.
За лошите работи и за миналото като говорите, няма да се ползвате. Разправяйте за доброто, което е във вас. Молете се радост да ви дойде. Бъдете доволни, че сте деца на Господа.
Младият момък е надеждата, а младата мома е вярата. Славяните имат мекия елемент.

15. Из разговор с Учителя на 10.II.1937 год., сряда
Като седиш, да пееш. Пеенето ще се влюби в теб. Всички с еднакъв капитал няма да влезете, но кой с колкото има. И като слушате, и то помага, защото пеенето е колективен процес.
Любовта не прави никаква разлика. Старците да образуват хор за подмладяване. Стари сестри и стари братя. Много мъчно е да се освободиш от старите мисли на миналото. Старият като пее, може да се подмлади, а младият като не пее, ще остарее. В пеенето се иска човек съвсем да се освободи. Сега има да се освободиш от минали наследствени черти.
Тон почти всички имате, но липсва ви времето. Доста трудно е да накараш болния да пее. Пеенето е едно мощно средство. В бъдеще във всяка къща все ще има по някакъв инструмент. Пеенето е проява на човешкия ум. Чрез пеенето човек подобрява кръвообращението, дишането, добива един мек характер. Оперното пеене е само за посветените. Нашата епоха е отражение на една стара [епоха], която си заминава вече. Казва някой: „Господ ме забрави." Човек може ли да забрави крака си? Може, ако го отреже някой хирург. Сега като живеете, ще създадете вашето бъдеще.
Аз бих желал някой да издекламира нещо музикално. Не се влияй при пеенето от някой певец. Той е упражнявал дълго. А ти си пей с каквото имаш. За да пееш като него, трябва ти най-малко десет години да пееш. Доста прогрес имате в пеенето. Някой казва, че с пеенето няма да го бъде, но без пеене пък никак няма да го бъде.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ