НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

X. Бракът на Изгрева

ТОМ 16
Алтернативен линк

X. Бракът на ИзгреваБележки на съставителя Вергилий Кръстев1. Всички окултни школи са се проваляли, когато на преден план излиза въпросът за брака, за мъжа и жената. В една окултна школа учениците не са мъже и жени, а са човешки души. Но това е само един идеал. На Изгрева този изпит също се държи непрестанно в присъствието на Учителя. На Изгрева се оказаха мъже и жени,

2. В Словото Си Учителят е разглеждал подробно този въпрос и това в разстояние на 22 години по времето на Школата, а и преди това, от 1900 до 1922 година Едно е да слушаш, а друго е да имаш послушание към думите на Учителя. Основното изискване е, че на окултния ученик му е забранено да се жени. Но това се отнася за окултния ученик. Аз не заварих на Изгрева окултни ученици, аз заварих последователи. А и това не е малко. Знам го отличен опит. Проверил съм го.

3. В присъствието на аурата на Учителя, на Изгрева всички са се усещали като души, едно възвишено състояние, което увлича и другите човешки системи на самия му организъм. Това възвишено състояние се прехвърля първо на човешките чувства и в зависимост доколко се контролират, дотолкова човек не се проваля. Но това е много трудно. На този изпит всички се провалят на Изгрева. Заварих ги. Видях ги и не могат да ме излъжат. И с това да заблуждават останалите. А това е най-важното. Ще си признаем пред себе си и пред другите така: „Идеалът е много висок и не можах да го реализирам по време на моя човешки път." Ето това трябва да се каже на следващите поколения. И толкоз. И те няма да бъдат подведени, да бъдат отклонени и да ги води заблуждението.

4. На Изгрева е имало различни случаи. Всичко, което е трябвало да се случи, се е случвало. Всичко, което е ставало а света, е ставало и тук. Женели са се, раждали са се деца, отглеждали са ги. Днес на много снимки от онова време виждаме братските деца на Изгрева или на Рила. Родителите са ги водели с тях, но не са ги допускали близо, когато Учителят е държал беседите Си, да не пречат. Това е било правило за всички. Децата са стояли вън, на двора, а на Рила са си играели на отделно място.

5. Учителят веднъж изрекъл следното: „Онези, които трябваше да се оженят, не се ожениха, а се ожениха ония, които не биваше да сторят това. И затова тук всичко се обърка с главата надолу и с краката нагоре." Ето това е един окултен закон. Сега ще го обясним, защото той има
приложение в живота на всички последователи на Учителя.

6. Онези, които трябвало да се оженят, не са се оженили. Учителят е казвал, че човеците ги женят духовете - онези духове, които искат да слезнат на земята и да се облекат в плът, но затова трябва да намерят онези, които да ги родят. Това става с внушение от духовете или чрез насилие. Но механизмът е един и същ. Двама имат родова карма, трябва да я разрешат и да родят своите врагове и така да се изплатят. Друг начин няма. Те са горе, в невидимия свят, искат да слезнат долу и непрекъснато засенчват съзнанието на човека. Ако ги свалиш долу и ги родиш, те се обличат в плът и за тях ще се грижиш като за твои деца, но съзнанието ще ти бъде свободно. А като е свободно съзнанието, все ще намериш време да прочетеш нещо от Словото на Учителя и да приложиш, доколкото можеш. И така, не се ожениха ония, които трябваше да сторят това. Онези духове останаха горе, блокираха съзнанието им и ги направиха негодни да свършат някаква работа. Такива хора се провалиха на Изгрева. Аз ги заварих. Те бяха обърнати с главите си надолу, както ги определя Учителят. И така се движиха.

7. Онези, които не трябваше да се женят, се ожениха. Онези, чиито съзнания бяха свободни, които нямаха родова карма и които можеха да свършат много работа, не я свършиха, понеже се ожениха. Подлъгаха ги чужди духове, качиха се над чувствата им, направиха полози от тях и започнаха да мътят яйцата и излюпиха пилци. Родиха чужди духове, а не кармични и започна се голямата им трагедия. И време, и съзнание, и сили бе прехвърлено, за да се отгледаттези деца. И те пораснаха, напуснаха Изгрева и родителите си и станаха някои и врагове на Учението. Така се сбъднаха думите на Учителя за чуждите яйца, които кокошката ги мъти и като се излюпят като пилци, те отиват да плуват в гьола, понеже са яйца от патица и за тях това е естествената среда. Виж „Изгревът" том I стр. 77 ^ 79, И тук се сбъднаха думите на Учителя, че тези вървяха с краката си нагоре. Съзнанието им бе заето с отглеждането на патици, които търчат да се гмуркат в гьола на света.

8. Мнозина са питали Учителя дали да се оженят. На някои е разрешавал. Разрешавал им, но все пак ги е дострашало и не са се оженили. Други, с разрешението, което са получавали, са се женили и са сполучвали тези семейства. Но те са били малцина.
На друга група е казвал да си останат като приятели и да не се женят. И такива случаи има, и те не са малко. Аз заварих такива приятелски двойки.

На следващата група е строго забранявал да се доближават до мъж или жена. Някои са послушали, но повечето са правили обратното. Днес не ги съдим, а само отбелязваме фактите, за да се знаят, за да не се заблудят някои.

На още по-следваща група е мълчал на запитванията им. Оставял ги е сами да си решават въпроса. А защо? Защото те предварително са си взели решение, а само отиват при Учителя да Го запитат за всеки случай, та дано узакони тяхното решение. Тогава Той е мълчал или си е служил със символика. Много такива случаи има описани в „Изгревът". И те са верни. И трагични. И поука за останалите.

9. Сега ще ви разкажа един случай за за запушените канали на един брат. Случая го разказваме не за да се подиграем на този брат, а да обясним окултния закон, защото следващите поколения ще минат по този път. Така че те ще имат примера и закона, за да знаят как да постъпват със себе си, когато им се случи такова нещо. Половата енергия е факт и тя трябва да се насочи или надолу, или нагоре. Тя трябва да се прекара през двата канала на гръбначния стълб нагоре към мозъка и да се превърне в психическа енергия, с която да се работи във всеки момент. Но това е най-идеалното и са дадени методи от Учителя как да става това. Чрез дълбоко вдишване и мислено насочване енергията нагоре към мозъка, с формули и молитви. Другият път е да се насочу надолу, да се използува в половия акт за развлечение, удоволствие и за размножаване. Ако не стори това, на човек му се пръскат каналите по гръбначния стълб и той се разстройва психически. Аз заварих мнозина с пръснати канали, мъже и жени, на Изгрева. И бяха отвеяни, разсеяни, непохватни, не се поддържаха и живееха ден за ден. Такива хора обществото навън ги възприемаха и ги сочеха с пръст като „отвеяни дъновисти". Беше жалостна картина да се наблюдават такива хора. Но ги имаше по мое време, ще ги има и по ваше време.

10. Един от онези братя е бил Пеню Ганев, здрав, прав, як, сила исполинска е течала в жилите му. Аз го заварих през 1972 год., когато и възрастен, на 75 години, носеше спокойно по две тенекии вода на 100 метра за лагера на Елена Андреева, който бе до хижа „Вада". За мен беше трудно. Но той си ги носеше. До края на живота си е бил здрав. След като си заминава Елена Хаджи Григорова от този свят на 31.Х.1948 год., той тежко преживява тази загуба. Разказваше ми, че се чувствувал толкова самотен и изоставен, че отишъл при една учителка, която не е била от Братството, която я познавал, и й казал: „Ще ме вземеш ли за съпруг?" Тя му казала: „Вземам те." И тогава заживели като съпрузи. А това е било преди да се навършат 40 дни от заминаването на Елена Хаджи Григорова от този свят. Това не е било позволено тогава. Но е станало. Тогава Начо Петров отива при него и му се кара. Но Пеню е вече при Каменка, своята избраница. На 14.1.1949 год. той сключва официално граждански брак. След време му се раждат три деца.

11. И което е най-важното, той доживя до 95 години и беше докрая с ума си, като последните години си четеше Словото на Учителя, правеше си редовните наряди за всеки ден, пееше и свиреше песните на Учителя. До последно. Е, това много рядко може някой да го изпълни днес. Като четях неговите дневници, видях как е работил със Слово, музика и живот. Е, това беше цяло благословение. Той си беше изработил това в един друг живот. И сега получаваше, след като през целия си живот бе работил усърдно.

И друго, което е най-важното. Той се оженва на 52 години, раждат му се три деца и успява да ги изхрани, да ги отгледа, да ги изучи, да свършат гимназия и висше образование. Всички му се чудеха за това. А живееха в онези години повече от скромно с две малки учителски пенсии. Но си отгледа и изучи децата Ето, това е благословението, получано от горе, но не даром, а е заслужено.

12. И сега ще включим една опитност, разказана ни от Наталия Чакова, която е била свидетелка на този случай. Тя не обижда никого, тази опитност разкрива окултни закони. И затова трябва да я дадем, за да не се подведат следващите поколения. И да не обидя и злепоставя Пеню Ганев, нарочно написах всичко това, за да обясня всичко. И то е обяснено както трябва. Това може да се случи с всеки. Ето я самата опитност, която я предавам така, както ми е дадена.

13. Запушените канали. Разказва Наталия Чакова:
„Един ден на Изгревската поляна бяхме една групичка около Учителя и разговаряхме с Него. По едно време дойде брат Пеню Ганев и се обърна към Учителя с думите: „Учителю, искам да се оженя, Вие какво ще кажете?" Учителят Си наведе главата надолу и нищо не отговори. След малко брат Пеню си тръгна и когато се скри от погледите ни, зад гърба му Учителят каза: „Понеже Пеню не може да издигне нисшите енергии нагоре, към мозъка си и да ги трансформира, то по по-добре е да се ожени. Иначе ще му се пръснат каналите. Ще роди три обикновени духчета и нищо повече."

Това е случката. Той се оженва. Раждат му се три деца, от които едното - Петър, стана музикант - цигулар и единствен от всички музиканти от последователите на Учителя, влезна и свири в Софийската филхармония 15 години и след това - в „Софийски солисти" и до днес. Той единствен работи върху музиката на Учителя от това поколение, направи разработки за хорово изпълнение на песните на Учителя, а след 1990 г. ръководеше братския хор и изпълняваха му се разработките. Направи аранжимент на Паневритмията, на песните на Учителя за струнен състав и това се изнася и изпълнява на ежемесечните концерти, които аз организирам като концерт-рецитали по спомени от поредицата „Изгревът". Та, едно от трите деца на Пеню Ганев достойно го замести и успя да реализира мечтите на Пеню Ганев, да бъде музикант, изпълнител, композитор, диригент. Това се изпълни. Аз го видях и бях на всичко това свидетел. А това не е малко, от обикновен дух да станеш на творчески дух. А ние всички се раждаме като обикновени духчета пред онова Космическо съзнание, което бе в Учителя Петър Дънов. И се доказваш чрез живота си, чрез Слово и дело. Ето това е разрешението на задачата. Да се разреши и да вървиш напред.

Въпросът със запушените канали е много важен въпрос за всеки човек - мъж или жена. Разрешението е дадено от Учителя и има два пътя, а методите за разрешението им са дадени в Словото на Учителя. Всеки ще си върви по своя път, но ще имаш в съзнанието си светлина, че вървиш по този път и трябва да го извървиш докрай,

И така: или нагоре, или надолу.
Или нагоре, към Високия Идеал на всяка една човешка душа - да се добере до Словото на Учителя и да приложи онова, което му е потребно на човека и доколкото може, да го осъществи чрез живота си. Затова ще прекараш половата си енергия нагоре по каналите на гръбначния си стълб и гръбначния си мозък, за да стигне до малкия мозък и оттам да се препрати до т. нар. център на хилядолистника, който се намира на върха на главния мозък. И само там можеш да се сдобиеш с приемателна станция - да приемаш Словото на Учителя и чрез живота си да го предаваш на другите като Висок идеал.

Другият път е обикновеният човешки път. Ще прекараш половата си енергия надолу, ще се жениш, ще раждаш деца, ще ореш с твоите волове собствената си нива или ще ореш чужди ниви, ще сееш семената си и ще чакаш да дойде време за жътва. И така, ще дойде това време за жътва, но градушка се яви и очука и побие вдън земя всичко посято и ти оставаш гол и бос, гладен и жаден. Тогава ще разбереш, че си си пропилял живота между българите и че си се разминал със Словото на Учителя Петър Дънов, дадено чрез българско четмо и писмо. Това е. Ето това е притчата от Учителя за запушените и отпушените канали.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ