НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

39. БОКЛУЦИТЕ НА СВЕТА И БОКЛУКЧИЙСКАТА КОФА

ТОМ 16
Алтернативен линк

39. БОКЛУЦИТЕ НА СВЕТА И БОКЛУКЧИЙСКАТА КОФА


ПГ: Не можаха приятелите да използуват Учителя като оригинал! Не можаха. ВК: Ние ще се върнем друг път пак по отношение на музиката и понеже бяхте ми разказвали оня пример за подсъзнанието, гдето ми го разказахте, че музикантите не са използували този закон, за да запаметят песните на Учителя.

ПГ: Един път Учителят ми говори: „Каквото ти желае душата, каквото искаш да постигнеш, тури го в подсъзнанието си и недей бърка вече." - „Ама че как да разбираме, Учителю, това нещо? Да го туря в подсъзнанието и да не го бъркам?" - „Ще ти кажа. Помисли, че се качваш от пристанището Ливерпул, от Англия за Америка. Параходът пътува две седмици денонощно. Като се качиш на парахода, защо ще се тревожиш: „дали ще стигна или няма да стигна"? Морето може да се вълнува или не, но след 14 денонощия току ти извикат: „Ню Йорк, пристанището!" Тъй че, има си персонал, началници, служители там, които денонощно бдят на палубата и за правилното движение на парахода. Ти защо ще се тревожиш? Подсъзнанието, това са висши светове, това са висши съзнания. Те реализират онова, което ти си пожелал. И затуй нямаш право да го бъркаш. Ако го бъркаш, не става, законът не работи тогава. Не се осъществява това, което си пожелал. Затова пожелай нещо и го тури в подсъзнанието - то ще се реализира."

Сега ще ти кажа: Учителят в Своите беседи говори така: „Никога не се занимавайте със слабостите на когото и да е. И каквото и желание да имате, уж за да им поправите грешките, то със слабостите на хората не се занимавайте, защото им вземате всичките боклуци."

Един наш млад лекар от Стара Загора, д-р Гарвалов, който беше даже съученик на д-р Кадиев, изнесе една сказка, то беше за 22 септември, на младежките събори. Изнесе я на ул. „Оборище" 14, където имахме салон. Изложи в нея някои слабости, проявени от братята. Казваше как излизали при изгрев Слънце, не обръщали внимание, че хората им се смеят, като коленичели, молели се, кланяли се на Слънцето и ред такива работи. Изнесе много такива прояви на братя и сестри и стана причина, вместо да ни тачат хората като културни хора, да смятат, че сме идолопоклонници и даваме лош пример пред света. И този брат, след като изнесе всички тези неща, посочи даже имена. Например Стиляна Русева, която, когато дадат нещо от София, ми пишеше веднага. И за други изнесе много слабости.

Оттам насетне, като си отиде Добран Гарвалов, не се яви в Братството никак. И излезе от Братството навън. А Учителят скоро го помена в Школата и каза така: „Този брат имаше доброто желание да бъдете всички порядъчни и примерни за пред света, обаче той не подозираше, че взе всичките ви боклуци и отрицателни работи и се натовари с тях. Тези боклуци го отдалечиха и го накараха да се откаже от Братството. Не можа да се разтовари."
И затова Учителят пак каза: „Със слабостите на хората не се занимавайте! Когато аз изнеса някои слабости на някого, с желание да ви помогна, аз се опетнявам и след това трябва дълго време да се чистя. Но препоръката ми е: със слабостите на хората не се занимавайте!"


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ