НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V.III.V Господният Дух се проявява

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

V Господният Дух се проявява1. Истината изключва всяко удоволствие. Мъдростта изключва всяка шега. Любовта изключва всяка леност. Учителят.
(8 октомври 1923 година.)
***
2. Размишление през целия ден:
1. Любов за работата на Духът Христов.
2. Любов за приложение, Любов за изпълнение..
3 .Любов за възрастване на всичко добро в нашите сърдца. ***
3. Да бъдем като Бога;
Да бъдем като Любовта му;
Да бъдем без страх и без тъмнина;
Да бъдем с обич и със светлина.
Светлина, която носи новия ден на живота;
Ден на вечната Божия радост;
Ден на вечното Божие веселие;
Ден, който слънцето никога не залязва;
Ден, който обгръща и запълня всичко в себе си. ***
4. Любовта ще ви даде Чистота; Мъдростта ще ви даде Светлина; Истината ще ви даде Свободата.
(23 септември 1923 година, София.)
5. Новия живот в себе си носи нови форми.
Възлюбил ви е вас Христос и започва първия разговор:
Вложи Истината в душата си и Свободата,
която търсиш ще я придобиеш.
Вложи Мъдростта в ума си, Светлината ще дойде
и знанието ще даде своята помощ.
Вложи Чистотата в сърдцето си,
Любовта ще дойде и истинският живот започва. ***
6. Благодатта е обща за всички,
а благословението е идването на Божия Дух. Доброто носи за нас живот, Светлина.
Любовта ражда Доброто и свобода. ***
7. Духът - то е първото проявление. Душата - това са възможностите на Духът. Умът - това са възможностите на душата. Сърдцето - това са възможностите на умът.
8. Следователно във всяка една постъпка ние трябва да бъдем абсолютно справедливи.
Любовта почива на абсолютна справедливост в проявлението на Духа.
Всякога се стремете да изнесете правдата, справедливостта на вашия живот.
Любовта без справедливост не може да се проявява.
Първото нещо: Тази абсолютна справедливост трябва да бъде идеал
в живота.
Първото нещо: Справедливостта не говори излишни работи. Не мисли излишни работи. Не чувствува излишни работи. Не действува излишни работи.
Ходи в Пътят на моята Истина и ще освежа твоята душа.
Вергилий Кръстев

Мотото от Словото на Учителя Дънов
Мотото, представлява програмата на човешката душа, написана от Духът на Словото на Учителя Дънов.
Тези мота бяха извадени от мен от оригиналните тефтерчета на първите ученици, както от Словото на Учителя, така и от неговите оригинали.
Представени са една малка част, но напълно достатъчно за работа на ученика. Те са избрани от мен. Търсено е, между многото, да подбера онези, чиито принцип е диктуван от Духът.
Кой може да работи с тях? - Само онзи в когото е Молитвения Дух от молитвите и Скрижалите на Учителя Дънов.
Кога се работи с тях? - След произнасяне и работа с молитвите. Молитвата е работа на Духът върху човешката душа.
Какво се постига чрез тях? - Чрез тях човешката душа получава от Духът програмата на собствения си человечески дух, за което е дошла на земята.
А това е първото посвещение на ученика!
Да осъзнае себе си като човешка душа и човешки дух!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ