НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

V.IV.Скрижалите на Духа Беинса Дуно Формули за учениците на Всемирното Велико Бяло Братство ОТ Учителят Петър Дънов -Духът Беинса Дун

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

Скрижалите


на


Духа Беинса Дуно


Формули


за


учениците на Всемирното Велико Бяло Братство


ОТ


Учителят Петър Дънов -Духът Беинса Дуно


Част IVУчителят Петър Дънов
„формулите трябва да се употребяват с дълбоко и свято чувство". „Едно нещо трябва да знаете: вие не можете да приложите една формула на Бялото Братство, вътре в живата природа, ако имате прегрешения и неразположение.
Не се ли свържете със законите на Бога, с тия велики сили на Природата, тия формули не струват нищо; тия формули тогава ще имат обратни резултати върху вас.Туй добре да го знаете!"
II
Заповедта на Учителя
Обичай съвършения път на Истината и Живота. Постави Доброто за основа на домът си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.
III
формулите са законите на Духът Божий
1. Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде името Му благословено.
2. Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.
3. В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа.
4. „Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш". Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот -съвършената Любов изпъжда всеки страх и внася мир и веселие на Духа.
5. „Бог на Любовта не е Бог на мъртвите".
Аз съм жив и този Бог е в мене. С Него мога да направя всичко. Нашата воля е по-силна от всички мъчнотии.
6. Ученик съм. Служител на Бога. Ученик съм, живея с Бога, в Бога и за Бога.
7. Любов преизобилна, Любов светла, Любов свята; Господи влей в сърцето ми да любя всичко, да любя всички, да любя с всички.
8. Господи, душата ми желае да дойде Мирът във всичката си пълнота.
9. Господи, искам Твоята Любов, Твоята Мъдрост, Твоята Истина, Твоята Правда и доброта да пребъдват винаги в мене.
10. Божията Любов носи изобилния и пълен живот, (формула преди и след хранене).
11. Аз съм човек, служител на доброто. Аз съм частица от Великото Божествено съзнание. Аз съм крепък като диаманта и светъл като слънцето. Аз раста и ще раста за да видя лицето на Бога.
12. „Господи, чистота в сърцето, чистота в ума, чистота в душата си прося!
Господи, светлина в сърцето, светлина в ума, светлина в душата си прося.
Господи, дай сила на Духа ми за да Ти служа през целия си живот в Дух и Истина".
Размишлявайте, съзерцавайте върху силите, които са образували тези думи.
Дух и Истина - те са ключове.
13. „Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини".
Верен в Любовта, Истината и Мъдростта, чист в Истината, благ в Правдата.
14. Господи, Ти всичко можеш! Твоят Дух, който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може. Аз чрез Твоя Дух, всичко мога.
15. Всеблаги Отче на всичката пълнота, в името на Твоята Любов, озари ме с благия си Дух и изпълни сърцето ми с Твоя Мир.
16. Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни волята Божия, да се изпълни Божия план.
Каквото Бог е намислил за мене, да бъде волята Божия. Аз ще работя да стане каквото Бог е наредил.
17. Умът, който Бог ми е дал, може да се поддържа само с Божествени мисли.
Сърцето, което Бог ми е дал, може да се поддържа само с Божествени чувства.
Душата, която Бог ми е дал, може да се развива само с красивото, с хубавото, което излиза от Бога.
18. Желая Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост, да възрастнат в мене добродетелите, които отначало още си вложил в моята душа.
Аз ще приложа всичките си сили на Твоето лозе за изпълнение на Твоята Воля.
19. Милостиви, святи и благи Господи, изяви светлината на Твоето лице, да сторя Твоята воля.
20. „Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Аз съм добро, аз съм Истина!" Дойде ли злото върху вас, не го нападайте, но само се отбранявайте. Дойде ли ви някакво изкушение, изговорете тихо в себе си: „Бог е Любов, Бог е мъдрост, аз съм добро, аз съм Истина". Тази формула е мощно оръжие против злото.
Дайте път на Бога в себе си да прояви своята Любов и Мъдрост. Щом се намерите в известно противоречие, произнесете тази формула и мислете върху съдържанието и смисъла й. Произнасяйте я с всичкото уважение и почитание.
21. В проявената, изявена и осъществена Божия Любов Доброто никне, Правдата расте, Истината цъфти, Любовта зрее.
22. Да царува Любовта в сърцата ни, да се слави Мъдростта в духовете ни и да осияе Истината в душите ни".
23. Ученикът неизбежно ще мине през вътрешни борби и противоречия, но той не бива да се обезсърчава. Произнасяйте следната формула:
„Душо моя, с тебе е Бог, ти ще победиш! Аз вярвам в един Бог на Любовта. Аз вярвам в един Бог на Мъдростта. Аз вярвам в един Бог на Истината".
24. Аз познавам един Бог на Любовта, един Учител на Мъдростта и един Дух на Истината, които призовавам да дойдат и с животворната си сила да разпръснат всички зли влияния".
25. Аз желая да дойде Царството Божие на земята и да бъда носител на Неговата светлина.
26. „ИХРИШ БЕН РУТ" - Господи, където ме зовеш, там отивам.
27. Господи, нека Твоят мир и Твоята радост, бъдат винаги с нас за да могат сърцата и умовете ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила.
28. Люби, Учи, Мълчи, прощавай и пътя си продължавай!"
.30. В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост, в които живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички вражи сили". (С духане).
31. Да се възцари Любовта, Мъдростта и Истината във всичката своя пълнота в нашите души!"
32. Когато духовният човек иска да измени някое свое състояние, достатъчно е да се обърне към Господа с думите:
„Господи, кажи само реч. Кажи само реч Господи, да оздравее нашият ум, нашето сърце. Кажи само реч, Господи, да просветне ума ни, да оздравее сърцето ни и да се всели Твоята Любов в нас, да вършим Твоята свята воля. Кажи само реч."
33. „Господи, ние искаме да възприемем Духа на Любовта (три пъти). Господи, ние искаме да възприемем Духа на Мъдростта (три пъти). Господи, ние искаме да възприемем Духа на Истината (три пъти). Да бъде, Господи, благословено Твоето име сега и всякога. Амин".
34. Животът се осмисля само при Любовта, Мъдростта и Истината.
За невежия Бог е огън всепояждащ. За мъдрия Бог е светлина. За любящия Бог е мекота. За човека на истината - свобода.
35. Благодарим Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. '
Ние Те познаваме, че си Всемилостив, Всеистинен, Всемъдър и Всеблаг.
36. Да се прослави Господ тъй, както е писал в своята книга. И като се прослави Господ, тъй както е писал в своята свещена книга, да се прояви Неговата Любов в моята душа и в душите на всички мои братя.
(Тази формула се произнася само сутрин).
37. „Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето Божествено растене.
В Божествения план е - аз да раста в добродетелта. В Божествения план е - аз да възраствам в Божията Правда. В Божествения план е - аз да цъфтя в Божията Мъдрост, да изгрея в Божията Любов.
Туй право никой не може да ми го отнеме. Дето е Господ, там съм и аз."
Кажете ли така, вие се ограждате с една могъща аура и всички бели братя са на ваша страна.
38. Упражнение:
Издигат се бавно двете ръце високо над главата и с допрени пръсти произнасяме: „И това е живот вечен да позная Тебе, Единаго Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил". Поставяме двете ръце на главата и казваме: „Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец ми ще дойдем, ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя". Бавно спущаме ръцете от главата надолу към гърдите, произнасяйки: „Аз съм Пътя, Истината и Живота".
Ти си Господи пътя - ще ходя Господи в тоя. път заедно с Тебе. (Всичко се повтаря три пъти).
39. Когато се приближавате към някого, не бързайте да отидете изведнаж към него, а направете следното от далече. Дигнете ръцете си и кажете:
„В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне" (духане).
Ходете разумно и употребявайте това оръжие спрямо когото и да е. Ще погледнете нагоре и ще направите упражнението. Това е само един начин да се фиксира вашия ум, за да можете да противодействувате. Упражнението може да се направи и мислено, но когато е с ръцете, действува по-силно, едновременно вземат участие нашият ум и нашето сърце.
40. Господи, да възрастне в мен онова Божественото, което си вложил в моята душа преди създанието мира.
41. Любовта е най-високия връх в света. Мъдростта е най-великата сила в живота. Истината съдържа най-красивия живот в себе си.
42. Сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената. Дух мощен като Бога и едно с Бога.
43. Аз искам да се изпълни волята Божия, да се изпълни Божия план. Каквото Бог е намислил за мене, да бъде волята Божия. Аз ще работя да стане каквото Бог е наредил.
44. Дойде ли някакво изкушение, говорете тихо в себе си: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, аз съм добро, аз съм Истина".
Тази формула е мощно оръжие против злото. Дайте път на Бога в себе си, Той да прояви Своята Любов и Мъдрост. Щом се намерите в известно противоречие, произнесете тази формула и мислете за съдържанието и силата й.
45. Само проявената Божия Любов, само проявената Божия Мъдрост, само проявената Божия Истина носят пълния живот, (три пъти).
46. Бог е Любов и само Божията Любов носи живот, (три пъти). Бог е Мъдрост и само Божията Мъдрост носи знание, (три пъти). Бог е Истина и само Божията Истина носи свобода, (три пъти).
47. Само светлия път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.
48. Като правите упражнение с дишане, добре е да произнасяте следните формули:
При вдишване:
„Да се прослави Името Божие в мен".
При задържане:
„Да се въдвори Царството Божие в мен".
При издишване:
„Да бъде волята Божия".
Ако тези формули се произнасят редовно сутрин, на обед и вечер, а и през друго време, човек ще може да реализира 75% от плановете си в живота.
49. Вечния и необятен Бог е Пътя, Истината и Живота. Мир на всички, които ходят в пътя Христов!
Бог е Любов. Той е единствената връзка в живота. Благословени са всички, които следват Неговия път.
50. „Любовта ражда доброто". - Доброто носи за нас живот, светлина и свобода.
51. „Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, носят пълния живот на Бога, на Единният, Вечен Бог на Живота".
52. „Бог е Любов и които Го познават, да Му служат с Дух и Истина".
53. Когато някой ви каже, че сте заблуден, отговорете му: Аз ходя в пътя на Любовта, която е подкрепена с Мъдростта; озарена от светлината на Истината, измерена с мярката на Правдата и основана върху добродетелта.
54. Напишете в ума си, в сърцето и във волята си следните мисли: „Искам да изпълня Божията воля за да бъда здрав и полезен на себе си.
Искам да намеря Божието Царство и Неговата Правда за да бъда полезен на ближните си.
Искам да осветя Името на Бога на земята за да свърже всички добри, разумни и възвишени души по целия свят".
55. Без Истината не можете да изпълните Божията воля.
Без Мъдростта не можете да намерите Божието царство и Неговата Правда.
Без Любовта не можете да осветите Името на Бога.
56. Аз съм мобилизиран! Аз имам работа. Аз служа на Бога. Аз искам да свърша работата си, за която съм изпратен на земята. Затова всички духове, които причиняват болестите и затрудненията ми, да си отидат.
57. Аз живея в Бога и Бог живее в мене. В Бога няма никаква болест и затова аз трябва да бъда здрав и съм здрав.
58. Когато застанете вечер прав и се свържете с Великата Светлина на Божия Дух, да кажете:
„В името на Абсолютната справедливост, признавам погрешките си и съм готов да ги изправя".
59. Щом не можеш да решиш една задача, кажи в себе си така: „Има Божий промисъл в света. Той ще се погрижи за това, което не ми е в силите да го направя. Амин."
60. „Нека вярата ми в Христа, да измени моето състояние". Ако не се измени, показва, че не си силен във вяра. Тогава ще застанеш пред Бога и ще кажеш:
„Господи имам нещо криво в себе си, някаква погрешка, която не мога да изправя, тя ми пречи и не мога да излезна от състоянието си. Нито любовта към приятеля, нито вярата ми към тебе Господи, са в сила да ми помогнат. Покажи ми път, по който да тръгна, да изменя състоянието си Господи мой".
61. Господи, дай ми силна и светла мисъл, силна воля, че като бъда на тяхно място да знам как да постъпвам.(Когато не постъпват добре някои хора към тебе.)
62. Господи, дай ми едно светло сърце да разбирам нещата. Дай ми един светъл ум да разбирам нещата. Дай ми една силна воля да бъда свободен.
63. Господи, прости ми за лошото използуване на мисли и желания. И помогни ми да ги приложа правилно Господи, аз те познавам. Ти си все любящ и ние пред Тебе да бъдем все любящи.
64. Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Аз съм добро. Аз съм Истина, Ние сме добро. Ние сме Истина.
65. Сърце чисто сътвори в мене Боже и дух прав обнови вътре в мене.
66. Щом дойдеш в едно противоречие вътре в себе си, до една невъзможност за тебе. Ще кажеш:
„У Бога всичко е възможно! Аз живея в Него и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна."
Щом туриш това, Бог, който живее в тебе ще почне да действува. Щом си в съгласие с Него, Бог работи с Тебе. Щом не си в съгласие с Него, Той не работи. Защото ние сме образ на Бога. Бог работи в нас за да се прояви. И щом ние работим с Него, ние сме в хармония с Него, и Той ще се прояви в нас. Този закон може да проверите само когато се намерите в едно безизходно положение.
67. „Господи Боже мой, който ръководиш и благославяш всяка копнееща за светлина и съвършенство душа, огради ме и запази ме от всяка нечиста сила, като пратиш Дух лъчезарен и верен да ми яви Истината по въпроса, за който жадува душата ми.
В името на разпятието, погребението и Възкресението, с които Ти се яви нам, открий ми Истината, за която ти се моля.
Амин.
68. Господи, огради ме с бронята на Любовта, която да ме пази от всички вражи сили, които враждуват около мен.
Нека изгонени далеч от моя хоризонт, да влезат в бездната и там да
се стопят.
69. Преблаги Господи. Изпрати ни благодатта на Твоя Святи Дух, който да ни даде способността да разбираме, да укрепим нашите душевни сили, за да можем като слушаме преподаването на учения на Учителя, да пораснем за слава на Тебе, нашия създател, за утешение на родителите ни, за полза на народа ни
и Отечеството ни.
Амин.
70. Да бъдем готови да приемем Словото Божие в нашите умове и в нашите сърца, и в нашите души и да го приложим в живота си.
Амин. Тъй да бъде.
71. Милостивий, Святий и Благи Господи, изяви ми светлината на Твоето лице, да сторя Твоята воля.
(Няма по-силни думи от „Милостивий, Святий и Благи Господи", ето защо това е свещена формула.)
72. Господи, да бъде Твоята Воля. Аз ще приема на драго сърце всичко това, което иде от Твоята ръка и ще изпълня Волята Ти, без никакво престъпване на Твоя закон.
73. Господи, просвети умът ми, благослови сърцето ми, усили волята ми, паметта ми, вярата ми, да оправдая своето съществуване и да реша задачата, за която съм дошъл.
74. Господи, благодаря Ти за свещената енергия на Божествения живот, която ни изпращаш, заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствувам, как те проникват във всичките ми органи и навсякъде внасят сила, живот и здраве.
75. Аз разполагам с неизчерпаемо богатство. Аз живея в изобилието на Божията Любов, дишам светлината на Божията Мъдрост, движа се във Великата Божия Истина, която носи свобода и простор за душите, като раздавам всичко, което Бог ми дава.
76.
А). - Аз съм създаден да бъда добър. Аз съм създаден да бъда красив. Аз съм създаден да бъда разумен. Б). - Аз искам да бъда честен.
Аз искам да бъда справедлив. Аз искам да бъда разумен. Аз искам да бъда благороден.
77. Затварям очите си за физическия свят. Отварям ги за духовния, ангелския и Божествен свят.
Затварям ума си за физическия свят. Отварям го за духовния,
ангелския и Божествен свят.
Затварям душата си за физическия свят. Отварям я за духовния, ангелския и Божествен свят.
78. Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Волята Божия, да се изпълни Божия план, какъвто Бог е намислил за мен. Да бъде волята Божия. Аз ще работя да стане както Бог е наредил.
79. Желая Господи, със Силата на Твоята Любов, да възрастнат в мене добродетелите, които в начало си вложил в моята душа. И аз ще приложа всичките си сили за изпълнение на Твоята Воля.
80. Господи, да възрастне в мене онова Божественото, което си вложил в моята душа преди създание Мира.
81. Съвършенството на Любовта, ще бъде смисъла на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх на душата и внася мир и веселие в душата.
82. Господи, моля Ти се изпрати ми един Ангел, да ме научи да направя най-малкото добро, да ме научи да правя най-малкият акт на Любовта, да ме научи на най-малкото знание, да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да правя най-малкото милосърдие.
83. Господи, благодаря Ти, че си ми дал един отличен ум, в който си вложил Твоята Мъдрост; едно отлично сърдце, в което си вложил твоята Любов. С тая Любов и Мъдрост аз искам да Ти служа.
84. Заради Тебе Господи, когото нося в моята душа от Вечността, аз ще се уча и да Ти служа.
85. Пази и закриляй ни Господи и възведи всичко в Славата си. (14 май 1913 година, П. К. Дънов.)
86. Няма Любов като Божията Любов. Божията Любов носи пълния живот. Божията Мъдрост носи пълната светлина. Божията Истина носи съвършената Свобода.
87. Само проявената Божия Любов, само проявената Божия Мъдрост, само проявената Божия Истина, носят пълния живот.
88. Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите.
89. Да дойде Бог чрез Духът си да живее в нас и ний да влезем да живеем в Бога.
90. Всеблагий Отче, на всичката пълнота, в името на Твоята Любов, озари ни с благия си Дух, изпълни сърдцата ни с Твоя мир.
91. Уповавай на Господа с всичкото си сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища познавай Него и Той ще оправи стъпките ти.
(При изгрев слънце.)
92. Да се съедини вярата, надеждата и Любовта в моето сърце и да се прослави Господ в моята душа.
93. Вярвам в Господа, който ми е говорил в миналото. Вярвам в Господа, който ми говори сега.
Вярвам във Великия и Вечен Дух, който съгражда велики и славни дела на бъдещето". (При изгрев слънце.)
94. Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа, носят пълния живот на Бога, на Единния и Вечен Бог на Живота.
Проявеният Дух в Любовта, проявеният Дух в Мъдростта, проявеният Дух в Истината, носят всички блага на живота, на Единния Вечния Бог, извор на всички блага, в който всичко се обединява!
95. Запази ме Господи с Твоята бяла светлина и огради ме с Твоята диамантена стена. Духът Божий, възлюбленият на моята душа ще извърши всичко за нас!
96. формула от Учителя: по песента от Учителя „Химн на великата душа". Тая формула трябва да се произнася всред природата, на отворено, на двора, в гората, на полето, като се гледа природата.
Велик си Ти Господи! Велики са Твоите дела! Велико е Името Ти над всичко! Изпращам към Тебе своята любов! Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе! Ще Ти служа през цялата вечност! Като погледне на небето, слънцето, облаците, простора, дърветата, цветята, тревите и пр. човек да преживее величието на Бога, да се изпълни с благоговение към Бога за красотата, реда и хармонията, които царуват в природата и трогнат да произнесе тая формула с всичкото си сърдце и душа.
Хубаво е тая формула да се произнася всеки ден.
* 115 *
Забележка на редактора: формулите са извадени от тефтерчетата на първите ученици в Школата на Учителя Дънов. Беше ползуван и ръкопис съставен от Цанка Якимова, което бе ми го връчила още през 1972 година.
Всички формули бяха проверявани от различни тефтерчета и оригинални ръкописи. Бяха взети само една малка част по преценка
на съставителя Вергилий Кръстев.
формула за ограждане
1. Господи, огради ме с Благия си Дух да мога да изпълня Твоята свята Воля.
2. Господи, огради ме с Благия си Дух, да освети Твоето име на земята.
3. Господи, огради ме с Благия си Дух,
да работя за идването на Твоето Царство на земята.
4. Да бъде Благословен Господ Бог мой.
Амин.
(4 март 1939 година.)
* * *
Свещена формула на ученика
Милостивий, Святий и Благий Господи,
Изяви ми светлината на Твоето лице, да сторя Твоята воля.
(26 август 1925 година, сряда, Велико Търново.)
* * *
В горницата
Лозинкаката за през цяла година да ви бъде: Да се всели Любовта в сърцата ви, Мъдростта в умовете ви и Истината в душите ви. Истината да ви донесе Свобода. Мъдростта да ви донесе светлина и знание,
Любовта да ви донесе Чистота и Сила.
* * *
В горницата:
Размишление. Пренасяне с мисълта си в горницата в лозето на гр.
Търново.
Молитва:
1. Господи, ние отправяме своя ум към Тебе,
да изпълниш сърцата ни и душите ни с твоята Любов и Светлина!
Забележка: Всяка душа ще се моли за себе си и за домът си.
2. Господи, въдвори мир и хармония в живота ни, да се даде здраве за всички ни, да се премахнат препятствията материални
и всички други.
„Заради Него, заради Този, който ми е дал всичките блага в света,
ще се постарая да изпълня всичко".
Когато имаш някое страдание кажи в себе си:
„Велик човек е този, който е свързан с Бога".
„Господи, помогни ми да изпълня най-малката милост,
която изисква твоя Велик закон".
(Това е формула за седем дни.)
* * *
Аз като същество разумно, същество разумно създадено от Бога, ще изпълня Волята Божия.
* * *
От Учителя
Аз желая да има: Светлина в ума ви, Топлина в сърцето ви, Живот в душата ви, Свобода във Волята ви.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ