НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XV. ДОКАЗАТЕЛСТВА И ФАКТИ ЗА ПРОМЯНАТА, ПОДПРАВЯНЕТО И ПОДМЕНЯНЕТО СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

ПРИМЕР V ТОМ 9
Алтернативен линк

ПРИМЕР V

Ето един пример на лекция с предоставено знание от Учителя за живата окултна математика, геометрия отнасящи се към линиите на човешкото лице. Тя е предназначена за онези, които познават физиката, математиката и геометрията. За другите е непонятна. Ето защо тя е преразказана, изхвърлени са много текстове, които са неразбрани, не са включени многобройните чертежи онагледяващи изнесеното от Учителя. Ще ви цитираме много малко от оригинала.

фонд 1534, опис 1, архивна единица 292-6 Школна лекция от Младежкия окултен клас „ЛИНИИ НА ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ. ЕДИНИЦАТА-ДОБРОТО".

Лекцията е отпечатана в томчето „ПЪТ КЪМ ЖИВОТА": Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас; Год. X (1930-1931), т.1 - София, 1941, 6 школна лекция от17.Х.1930 год./петък, 5 часа сутринта/под заглавие: „Единица мярка", стр. 75-90.

Тук срещаме:

1. Разлики в заглавието.

2. В оригинала има много фигури, които не са отпечатани, вероятно поради технически причини, т.е. невъзможността да се отпечатат тогава през 1941 год.

3. Редактирана, преразказана и то много.

„ЛИНИИ НА ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ. ЕДИНИЦАТА-ДОБРОТО"

„Та всичките твои дарби и способности, които сега имаш, се дължат на една добродетел, която си имал някога, а всичките глупави вярвания, които сега имаш, се дължат на лишението от тази добродетел. За мене човешкото лице е изменение на един квадрат. Когато погледна човешкото лице, аз виждам миналото. Всичките пермотации, които са станали в човека това са геометрически изменения. Там са означени всичките му престъпления и всичките му добродетели. Всичко това човек носи геометрически и математически като числа на себе си. Ама кой знае това? - Умният. Кой не го знае? - Глупавият. Какво трябва да правя? - Ще станеш умен. Как? - Ще напуснеш пътищата на глупостта? - А кои са пътищата на глупостта? - Ти искаш да станеш богат човек физически, това е път на глупостта; искаш да станеш силен човек, това е път на глупостта. Преди всичко стани добродетелен и тогава ставай и богат и силен, всичко ставай. Но изгубиш ли твоята добродетел, всички останали са само нули без никакво съдържание. Ама аз не трябва да бъде богат? - Можеш да бъдеш богат, но единица трябва да имаш. Не трябва ли да бъда силен? Единица трябва да имаш. Не трябва ли да бъда щастлив? Единица трябва да имаш. Всяко нещо е на мястото си, само щом имаш единицата. Изгубиш ли единицата, всички други неща не са на мястото."

(Стр.10-11 в оригинала и стр. 86 в томчето)

„Сега какво разбрахте? Много нещо разбрахте, но ви е страх да го приложите и аз виждам вашия страх. Оставете сега всичкия ваш еврейски страх. Някой казва: Ако тръгна по този път, ще изгубя всичко. Че ти нищо нямаш. Ама в този път никаква култура, никакво знание няма да добия. Че ти нямаш никакво знание. Няма по-хубаво нещо от това да имаш най-умните хора и най-учените хора на страната си. А пък няма по-голямо нещастие, когато никой не обръща внимание на тебе. Ако идеш при говедата и се оплачеш от твоето нещастие, кое говедо ще обърне внимание на тебе? Или, ако се оплачеш на дърветата, кое ще те чуе? Сега казвам: Вие сте окултни ученици. Не искам да станете едностранчиви. Вие казвате: Няма наука, това е празна работа. Помнете едно: Доброто за вас трябва да бъде на физическото поле един идеал. Дойдете ли до доброто две мнения да нямате. Доброто това е единицата, това е мярка за всяко знание. Като дойде до Божествения свят аз взимам любовта като мярка, която е най-достъпна. Казвам: Там тя е единицата. Имаш ли любовта, всичко имаш. А доброто е плод на любовта. Ако вие държите моята идея, ще опитате резултатите й."

(Стр.13-14 в оригинала и стр. 89 в томчето)

Тук ви показваме нещо необикновенно. Тук има два текста от една и съща лекция. Първото е разбира се стенограмата, която е дешифрирана от Паша Теодорова с нейния почерк и я записана на 26 страници. Това е оригинала. После прави нова редакция на машинописен текст на 6 страници, като я съкращава и променя. А в напечатаното томче е в трета редакция. Това означава, че оригиналната лекция е променена два пъти и напечатана в трети вариант. Ето защо някои се намесва, спира това опорочение и прибира всичко в Държавния архив. А кой е този Някой? Ще предоставим цитат накрая на ръкописа с почерка на Паша Теодорова. Тогава ще разберете кой е онзи, който управлява Небето и Земята.

Фонд 1534, опис 1, архивна единица 455 - 7 Лекция на Общия окултен клас „ПОЛЮСИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО. ДВОЕН ДЯЛ", XI година. Държана на 11.XI.1931 год. на Изгрева.

Ръкопис с почерка на Паша Теодорова от 26 страници.

фонд 1534, опис 1, архивна единица 454.

Без заглавие, същата лекция от 6 страници е съкратена и изменена. Машинопис, а на заглавната страница стои почерка на Паша Теодорова „Печатана", но с друго заглавие - „ПЪТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО".

Двете архивни единици са 7 лекция на Общия окултен клас, държана на 11.XI.1931 г., Изгрев (2 варианта - машинопис и ръкопис).

Лекцията е отпечатана (като трети вариант) в томчето „СЪБУЖДАНЕ": Лекции на Учителя на Общия окултен клас; Год. XI (1931-1932), т.1 - София, 1944 г. под заглавие: „ДВОЕН ДЯЛ", стр. 125-148.

„ПОЛЮСИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО"

„Докато Бог се изявява в живота, животът е приятен, когато Бог не се изявява в живота, животът е неприятен. Когато човек иска да живее повече отколкото трябва, Господ се от теглюва. Поддържа те баща ти десет, дванадесет години в университета те праща, най-после казва: Не те поддържам синко, върни се. Ако ти не идеш той престане да ти праща, сам трябва да работиш. От невидимия свят, когато не работим, веднага бюджета прекъсват. Казва много лошо е. Сега докато Бог живее с вас, използувайте. Аз ви казвам идеята. Бог мисли за сина ви, докато Бог мисли за вас, вие се радвайте на тая мисъл. Не се радвайте, дали Бог е вътре във вас. Дали Бог е вътре във вас или не, то е равносилно. Бог не може да мисли за някого. Щом Бог мисли заради вас, то е достатъчно, Бог, който е съвършен. Не се спирайте да търсите Господа във вас, на кое място ще турите Господа, я ми кажете! Вътре в гърдите ли? В съзнанието, в най-свещеното място, което имаме, там трябва да живее Бог. Ако го турите в туй тяло да живее, ти имаш смъртта предвид, ти създаваш едно зло. Винаги Бог е в твоето съзнание. Когато Той дойде спри се малко и мисли. Като се спреш, мисли, че Той е с тебе. Аз на мнозина съм виждал Господ дошъл на гости, вие него ден ще се скарате три пъти, казвате: Аз Господи, така ги хукам, така ги поправям. Господ казва: Много добре. Не се минат два-три дни, Той ще ти въздаде двоен дял. Ти хукаш и теб ще хукат, ти биеш и теб ще бият. Ще дойде отгоре ти същото."

Тайна молитва.

(Стр. 25-26 от оригинала)

Един невероятен пример. Заварих мнозина от възрастните приятели, които си бяха окачили по стените „Пентаграма", по стените в стъклени рамки. Разпитвах, но не можах да намеря човек, който да ми покаже как се работи с него. Показваха ми няколко машинописни страници написани от Боян Боев и толкоз. Намирах в някои напечатани томчета някои откъслечни неща казани от Учителя. Събирах ги с години. Вероятно ще дойде време да се изнесе този материал за работа с Пентаграмата. Но сега е още рано.

Ето защо те не можаха да работят с нея. Онова, което Учителят бе дал за Пентаграмата, то бе лекцията преразказана, редактирана и променена. Е, тогава как ще може да работи някой с нея? Това е изводът. А доказателството се намира в оригиналния текст, който комунистите спасиха чрез обиска на 6-7.XII.1957 год. прибраха и сега държавата го пази в своя архив. А последователите на Учителя промениха Словото Му и сега никой не знае как се работи с Пентаграмата. Тя вече не виси по стените, защото я смятат за ненужна. Тя за всички е непозната и чужда, защото Словото, чрез която тя е дадена, е променено и изопачено. Неоспорим факт!

Фонд 1534, опис 1, архивна единица 394 - 2 Лекция на Общия окултен клас „РАЗУМНИТЕ СИЛИ В ПРИРОДАТА" от 28.IX.1932 год. /Сряда, 5 ч. сутринта/.

Лекцията е отпечатана в томчето „НОВАТА МИСЪЛ": Лекции от Учителя на Общия окултен клас; Год. XII (1932-1933), т.1 - София, 1947 г. (София-Изгрев: печ. „Житно зърно") под заглавие „Разумните сили", стр. 28-42.

Какво е общото впечатление?

1. Редактирана и преразказана. Ще цитираме началото и краят.

2. Учителят говори за Пентаграмата. Начертан е Пентаграма по начина, по който се чертае последователно. Лекцията почва така: „Това е една емблема. Човек в движение. Определяне на разумните сили в човека. Как трябва да се започне?..."

(стр. 1 от оригинала)

.....Сега какво разбрахте? Вие можете да кажете това е наша работа.

Прави сте. Ако тази ваша работа я свършите, както аз ви казвам, глава няма да ви боли. Но, ако вашата работя а свършите, както вие я разбирате и двете глави ще ви болят. Или казано другояче: Трябва да свършим нещата, както Бог ги е създал. Има един разумен свят, към който се стремим. Има един красив свят. Ако си свързан с него, ще дойде една нова светлина в нас. Писанието казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим."

/Произнесохме следната формула три пъти/. „Само пътят на Вечната Светлина води към Истината".

(Стр. 8 от оригинала)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ