НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XV. ДОКАЗАТЕЛСТВА И ФАКТИ ЗА ПРОМЯНАТА, ПОДПРАВЯНЕТО И ПОДМЕНЯНЕТО СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

ПРИМЕР VI ТОМ 9
Алтернативен линк

ПРИМЕР VIЕдин пример как едно окултно знание дадено от Учителя върху въпроси, които изобщо не се знаят, се променят, за да станат още по-неясни. Тук Той споменава какво значи работа, защо трябва да се почива. И как днешния човек се концентрира чрез страданието, което трябва да обработи в себе си.

Фонд 1534, опис 1, архивна единица 386, 10 Школна лекция на Общия окултен клас „ТРИТЕ ТИПА ХОРА - ПОЛОЖИТЕЛЕН, ОТРИЦАТЕЛЕН И НЕУТРАЛЕН" от 23.XI.1932 год. /Сряда, 5 ч. сутринта/.

Лекцията е отпечатана в томчето „НОВАТА МИСЪЛ": Лекции от Учителя на Общия окултен клас; Год XII (1932-1933) т.1 - София, 1947 (София-Изгрев: печ. „Житно зърно) под заглавие „Три типа хора", стр. 204-235.

Прави впечатление:

1. Преразказана и редактирана от Паша Теодорова.

2. Отбелязаните с удивителна (!) места в ксерокс копието от Ефросина Пенкова, ЛИПСВАТ в отпечатаната лекция, поради което ги цитираме:

„Та когато Мойсей създаде закона, той казваше: Шест дни ще работите, на седмия ще почивате. Законът на Мойсей вече е отживял времето си. Ако аз създам един закон, ще дам три деня почивка, а четири деня работа. Ще дойде време, когато шест дни ще почиваме, а един ден ще работим. Та във времето на Мойсей хората на физическия свят трябваше да работят шест деня, а само един ден да почиват, за да асимилират физическата енергия в себе си. Положителни трябва да бъдат хората. Ще дойде ден, когато хората ще бъдат толкова положителни, че ще трябва шест деня да почиват, а един ден да работят. Ето защо, сега не ви препоръчвам много работа. Като казвам, че не ви препоръчвам много работа, имам предвид вашето състояние, вие често се оплаквате от много работа, оплаквате се, че сте уморени. Щом сте уморени, трябва да ви се даде почивка, да си починете. Ако чуете, че една сестра се оплаква от умора, тогава нека пет сестри от положителните отидат при нея и да и кажат няколко одобрителни думи. Тя ще се освежи. Вие не взимайте тези правила като незначителни и казвате, човек трябва да бъде сериозен, концентриран. Оставете тези неща настрана. Смешни стават индусите със своята концентрация. Когато човек иска да се концентрира, той не трябва да бъде между хора. Или пък така да се концентрира, че и между хора да е, пак да не го знаят те. Когато дойде страданието и природата даже се концентрира. Дойде ли до човека едно страдание, или нещастие, той се вглъби в себе си, ходи между хората, но нищо не вижда."

(Стр. 19-20 в оригинала и стр. 232-233 в томчето)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ