НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

X. РАЗВРЪЗКАТА

Вергилий Кръстев ТОМ 9
Алтернативен линк

X. РАЗВРЪЗКАТА


14. След като научих, че Мариета Бертоли е написала писмо до семейство Гобо да не се предава архива на никой българин, аз й написах писмо и го изпратих препоръчано. Тя го е получила, но мълчи. А защо мълчи? Ами защото всички от семейство Бертоли се провалиха и не си издържаха изпита. Виж „Изгревът", т. Ill, стр. 210-212.

Бащата Бертоли се провали. Тук всяка седмица 100 души мозайкаджии отделя своя десятък и парите се предаваха на Лучия - на жена му да преживява семейството им. За тези пари той трябваше да издаде книгата „Учителят" във Франция с парите, които му бяха осигурени оттук. Тези пари се харчеха от жена му, а онези там пари предоставени за издаване на книгата Учителя се похарчиха от него. Освен това той бе подведен от противниците на Борис Николов. Пълен провал и с копията на не издаваните беседи, които той изнесе от България. Това е пълно цяло течение на беседите на Учителя. Това е така нареченото четвърто копие.

Анина Бертоли. Тя също се провали. Словото, което й се изпращаше да се превежда на френски тя го променяше и редактираше. И това вече не беше Слово на Учителя. Текста на Паневритмията, която й изпраща Елена Андреева бе също променена от нея. Издаваше „Житно зърно" на френски една малка брошура с редактираното Слово на Учителя и накрая се провали с архива си и с това, че не ми предаде всичко, както бяхме се разбрали.

Пиетро Бертоли, братът на Анина Бертоли. Отначало обеща да ми се предаде архива на Анина, но по-късно се отметна.

Мариета Бертоли. Тя също се провали с писмото, което изпрати на семейство Гобо. А моя милост ги остави в историята.

Помествам писмото до Мариета Бертоли.

19.06.1998 г. София

Уважаема Мариета Бертоли,

С настоящето писмо Вергилий Кръстев Ви уведомява следното:

1. Изпраща Ви едно съобщение, за да проверите развоя на едни събития, за които вероятно сте запознати.

2. Преди три години, заедно с Марийка Марашлиева Ви посетихме и аз Ви пуснах магнетофонния запис на Анина Бертоли и Вие чухте нейното желание, че архивът на Анина трябва да се върне в България и да се предаде лично на мен. Вие изобщо не възразихте, а дори ме улеснихте като казахте, че архива от Италия е бил прехвърлен във франция при Анина, а след нейното заминаване, той отива при семейство Гобо. Аз направих постъпки при семейство Гобо с помощта на Величка Няголова, които изобщо не знаеха какво се намира в куфарите освен моя милост. Аз имах опис оставен ми от Борис Николов за онова, което се намира при Анина Бертоли и той ме бе упълномощил да го прибера от Франция, за да се издаде. Семейство Гобо отначало се съгласяват да го предадат, както и Вашият рожден брат, но по-късно по чуждо вмешателство те се отказват. Научих, че Вие също сте написали писмо с Ваше мнение, да не се връща нищо в България и да не ми се предава нищо.

Ами магнетофонния запис, който чухте? Та аз оставих в историята имената на Бертоли, Анина и Вашето, някой друг да е сторил това освен мен? В момента аз съм този, който организира отпечатването на не печатаното Слово по оригинал. Всеки месец излизат по 2-3 томчета от печат.

Аз съм напълно убеден, че Вие сте подведени и то умишлено. Затова Ви пиша това писмо. Вашият ход е напълно погрешен и ще донесе своите последици.

На времето беше подведен Вашият баща Бертоли, бяха му осигурени средства в Париж да издаде книгата „Учителят" на френски, но той не го издаде. През това време мозайкаджийската бригада на Борис Николов всяка седмица отделяха пари, които се предаваха на Вашата майка за издръжка. Бертоли нищо не направи. А по-късно Анина трябваше да коригира грешката на баща си.

По време на процеса 1957/58 год. майка Ви беше подведена и при своите показания на процеса се обяви срещу онези, които отделяха своя десятък, за да я издържат. Всички бяха възмутени. Документите са запазени.

Сега Вие също сте подведена. Затова коригирайте се и напишете им писмо, на семейство Гобо и на брат Ви, да направят постъпки и да ми се предаде архива на Анина. По този начин ще изпълните волята на Анина и на Борис Николов. Ако не го направите, ще остане в историята Вашето деяние като пример на отклонение. Не забравяйте, че работата на Вашият род аз съм я свършил и Вие чрез мене имате историческа проекция, а не чрез някой друг!

С уважение: Вергилий Кръстев

Бележка на Редактора:

На 12.XI.1998 год. изпратих отново с препоръчано писмо на Мариета Бертоли съобщение със списък на отпечатаните досега оригинални годишнини от Словото на Учителя с 28 заглавия, като през 1998 год. са издадени 20 заглавия. Обърнах и внимание, че това е доказателство, че аз организирам и ръководя отпечатването на оригиналните беседи на Учителя. Настоявах да се коригира, като напише писмо до семейство Гобо, за да ми предадат оригиналните текстове на пишуща машина.

Научаваме, че били докарани ксерокс копия на беседите от архива на Анина Бертоли. Който е направил това, попада в още по-голяма клопка. Тя е за невежите и наивниците. А защо? Не се знае дали при Анина са оригинали или преписи на пишуща машина, които са правени тогава. При преписа машинописките не са записвали дословно и са променяли текста. Доказателства. Притежавам оригинали и преписи на пишуща машина от 1947 год., в които се вижда, че преписите са редактирани. А по оригинала може да се види шрифта на пишущата машина, листа, мастилото и още много други неща, които само моя милост знае и може да установи, защото аз съм този, който е запознат с всички етапи на записването Словото на Учителя Дънов.

И още нещо важно. Ако решат да ги печатат дословно, и ако са преписани и редактирани, ще извършат престъпление към Словото на Учителя.

И понеже досега всеки се опитва да редактира, то изкушението е голямо и те ще бъдат редактирани и променени. И още едно вече двойно престъпление.

Това са примери как действува Духът на Заблуждението, който управлява Черната ложа, която има своите слуги между последователите на Учителя Дънов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

И така бе пленен, обсебен още един архив по вина на Анина Бертоли, която включи в този сценарий и семейство Гобо. И след това се задействува цялата верига от предатели и накрая дойде и финала от Мариета Бертоли, като им забрани да не се дават на никой българин. А междувременно Павел Желязков има ксерокопие и сега променя и отпечатва редактирано Слово на Учителя Дънов. Доказателства? При проверка на отпечатаните книги от него с оригинала се вижда умишлено променяне Словото на Учителя Дънов.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ