НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XI. КАКВО ИМА В ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ?

Вергилий Кръстев ТОМ 9
Алтернативен линк

XI. КАКВО ИМА В ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ?


15. През пролетта на 1996 год. съпругата на моя пръв помощник Вихър Пенков, на име Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова, работеща като библиограф-експерт в Народната библиотека „Кирил и Методий", по моя идея и указание започна да работи в Държавния архив, където се намираше онзи архив на оригиналните беседи на Учителя Дънов, които бяха взети от властите при обиска на Изгрева на 6-7.XII.1957 год. Архивът от Народната библиотека е преместен в Държавен архив към 1977 год., където е бил направен опис и на всяка една беседа или лекция е сложен като архивна единица с номера. Общо в този архив в опис №-l има 784 архивни единици или това са 784 лекции и беседи на Учителя Дънов. В опис N41 са отпечатаните томчета на Петър Дънов, за които казахме, че е променено и подменено Слово на Учителя.

Тя поръчваше по 20-30 архивни единици, преглеждаше ги, после ме извикваше, аз сядах до нея, разглеждах ги и давах своите бележки и указания. Ефросина си ги записваше. Само аз познавах какво представлява този архив. Никой не можеше да се ориентира в него без предварителна подготовка и без да е запознат с всички етапи в Школата на Учителя, както и с историята на отпечатването на Словото Му. Затова бях извикан да дам необходимите напътствия. Преди нас бяха минали 2-3 човека. Разгледали, огледали нищо не разбрали и си заминали. Учителят бе взел мерки да се съхрани оригинала чрез властите и бе си осигурил хората, които ще работят с него. Ефросина работи 2 години, направи целия опис, включи го в компютър и днес можем да правим справки за минути. Какви и кому справки? Справки за оногова, който е изпратен да работи с оригиналното Слово на Учителя. За другите това е безпредметно, ненужно и неразбрано. Така в разстояние надве години аз отивах, разглеждах събраните 20-30 архивни единици и диктувах на Ефросина свойте забележки и напътствия. Тя си записваше всичко. Без тези бележки никой не може да работи с този архив.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ