НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15.Словото му и музиката му еднакво ни завладяваха

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

Словото му и музиката му еднакво ни завладяваха, но различно беше действието им. Словото му носеше светлина, разкриваше простори и светове. Чрез въздействието на музиката човек навлизаше в себе си и там изживяваше нещо непознато и ново. Музиката обхващаше не само емоционалната страна на човека, но и цялото човешко същество. В човека действуват много сили, всяка сила има особени трептения. Трептенията на силите могат да се допълват, да се усилват.

Един от методите за смяна са състоянията, които Учителят ни даде е музиката, песните. Той ни съветваше, когато сме неразположени да изпеем някоя песен и така, чрез влиянието й да сменим състоянието си. Всяка песен има свой ритъм, свои трептения, които въздействат пряко на сърцето. Музиката оказва тониращо въздействие. Човек може да се лекува с музиката, ако знае как. Съветваше ни да правим опити, за да видим какво въздействие може да има една песен. Ние трябва да пеем не само когато сме здрави, но и когато сме болни. Ще пеем, за да се тонираме.

Да настроим сърцето и ума си така, че да могат силите и енергиите от природата да проникнат в нас и да се възстанови нарушеното равновесие. Чрез музиката ние можем да се хармонираме със силите на разумния свят. Може не всякога да успяваме да направим това, но трябва да правим опити, докато успеем. Каквато работа да вършим, каквито препятствия има да преодоляваме, можем да разчитаме на ума и на сърцето си, да намерим методи, чрез които можем да си помогнем. Ще мислим какво трябва да направим, за да излезем от неблагоприятните състояния, в които сме попаднали. Като мислим, ще преценяваме кой е най-добрият път за да възстановим вътрешния си мир, да придобием вътрешна светлина и здраве. Мисълта е един от най-главните фактори за смяна на състоянията. Ако някога сме оскърбени, като започнем да мислим ще видим, колко е безсмислено, дори глупаво да се оскърбява човек, че някой е казал нещо за него, па каквото и да е то. Учителят казваше: „Ако това, което ни е казано е вярно, значи трябва ние да се коригираме, пък ако не е вярно, то не се отнася до нас. Ако казаното е злонамерено, то е лошо за този, който го е казал. Ние това не трябва да правим, защото виждаме колко е грозно да се постъпва така". Трансформирането на енергиите е един важен фактор в самовъзпитанието. Този метод не зависи от външни фактори, но само от нашата добра воля и старание. Пречките да си послужим с него са само вътрешни - в нас самите. От друга гледна точка е лесно достъпен. Нужно е само будно съзнание и вътрешен контрол. Затова, при прилагането на този
метод нужна е вътрешна подвижност на ума и на сърцето. Да имаме готовност да се съпротивляваме на всяка вътрешна вкостенялост. В ръцете ни разумния метод за смяната на състоянията е силно средство за повдигане и запазване на вътрешния мир и равновесие. Човек може сам да си помага. Това дава свобода. Човек трябва да отбягва всяко потискащо състояние като разрушително. Отрицателните състояния, в които понякога изпадаме с всичка сила трябва да се преборим с тях, за запазване действието на добрите сили в нас, за запазване на здравето си.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ