НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

18. МОЛИТВЕНИЯТ ВРЪХ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА(1899-1990 ) ТОМ 9
Алтернативен линк

18. МОЛИТВЕНИЯТ ВРЪХ


Първите две години посрещахме изгрева от дясната страна на пътя когато
се излиза от първото към второто езеро. Първите две години там беше и
палатката на Учителя, и целият лагер беше на този склон. Чак през 1932 год.
почнахме да излизаме на настоящия Молитвен връх. Там бяха от лявата страна
до езерото и палатките на лагера, както и палатката на Учителя. Тогава чакахме
изгрева горе на билото. Но една година се случи през август бяхме и вече
пречеше, не можехме да виждаме изгрева, защото самият Молитвен връх нали
пречеше на слънцето да го видим. И през 1931 год. бяхме от другата страна, а
на Учителят беше палатката Му до голямата канара, когато бяхме при езерото.
Тя беше ниско до самото езеро, тази палатка рилската. Той в нея беше доста
години, три-четири. После Му донесоха друга една палатка приятелите. Колю
Нанков Му даде, но тя беше с мушамян под, не беше така висока, стените
много високи, но хубава голяма палатка беше. В.К.: Как откривате новия
Молитвен връх? Е.А.: А, за новия Молитвен връх, приятелите отидоха. Аз не
ходих там, не съм участвала, щото тогава всичкото беше в клек обрасло и
беше много мъчно да се движиш, но мисля че те посочиха и Учителят и Той
мисля че от Иде и го одобри. Вижте, в първите години ние не ходехме по тая
пътека, дето е сега. Ние ходехме от тази страна, малко по-наляво. Там имаше
една пътека доста стръмничка и по нея се качваха, но беше малко по-пряка. А
тази пътека я направиха през 1936 год., когато Учителят не беше много добре
и когато не можеше да се движи, тогава направиха тая пътека. Те се качиха,
изсякоха клек и направиха път. Направиха там където било дупки, камъни
наредиха, ако си спомняте. Пътеката има и камъни наредени, имаше и дърва и
там под самото качване, там е много стръмно. Не знам стъпала ли имаше,
нещо имаше и там да може да се качи. Там имаше едно място, което беше за
Учителя. Той сядаше там. Всички отидат сутрин по-рано да посрещат изгрева.
И всеки си взема място. Обикновено всеки си избираше някое място, което
му харесваше. И сядахме близко до Учителя, стенографите и там вече си бяхме
запазили места, не ни ги взимаха. И сядахме, защото нали трябва да пишеме.
Често пъти пеехме, ако дойдем по-рано, пеехме, свирят музикантите и когато
почне да изгрява слънцето, ставахме и Учителят казваше молитвата и песните
които ще изпеем и след туй сядаше на мястото и говореше. Някога си носеше
Библията, ще прочете нещо, както беше в града и говореше, да. След като
свърши да говори отиваме на гимнастика или на закуска. Когато правехме
гимнастика при второто езеро, преди закуска правехме Паневритмията. А
когато ходехме на третото или на четвъртото, или на петото, тогава беше след
закуска, защото далечно е и докато отидем и се върнем, а само когато правехме
Паневритмията на второто езеро става така. В.К.: Сега обикновено правехте
Паневритмията на второто езеро, след това горе на петото езеро -„Бъбрека".
Е.А.: И на четвъртото и на първото, когато слизахме за дърва, тогава там
правехме гимнастиките, да. Трябваше да ви покажа на снимка, къде е бил
първият Молитвен връх, защото снимки за втория Молитвен връх има не малко.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ