НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

36. Младежки окултен клас: 17 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

36. ЛЕКЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

държана на 17 април 1942 г.


Човек докато не знае как да се справи със своето недоволство, никога не може да прогресира в живота, защото недоволството е първата спънка, която го спира в неговия път. Трябва да знаеш как да се справиш.

Вий сте видели как децата връзват някой бръмбар. Вий обяснявате всичко това с това, че имало някаква съдба. Съдбата е, че сте вързани.

Радостта в живота седи в постоянното реализиране, в постоянното проявяване на реалността в нас. Човек трябва да бъде доволен дето се проявява реалността. Докато се прояви реалността в нас, ние живеем, като престане да се проявява реалността, ние умираме.

Любовта трябва да се прояви чрез вас. Защо трябва да любите? Обичаш, за да проявиш реалността, пък щом се прояви реалността, ти приемаш живота.

Реалността се проявява, чрез теб като живот. Проявената любов, е живот.

Музиката представя също така и гама на цветовете, както спектъра на цветовете. Възвишена музика на ангелите я схващаме тук като краска.

Каква е музиката?

По-неестествено от сегашното възпитание, няма. Човекът е гладен. Ти му даваш захар, бонбони. Захар и бонбони е забавление, хляб иска човека. И с пари, и с обещания, не става. Когато човек е гладен, хляб трябва да му се даде.

Основно нещо в света е Любовта. Дойде ли Любовта, всичко ще дойде, не дойде ли, всичко друго е безпредметно.

Съзнание, истина, живот, изкуство са безпредметни без любовта.

Основният тон, това е Божественото. То е основа на всичко. Проговорите ли името Божие, от Него зависят всички блага. Ако не мислите заради Бога, нищо не става от вас, а пък щом мислите за Бога, от тебе всичко ще стане.

Ще бъдеш учен, това е празна работа. Като произнесеш името на Бога, от Неговото присъствие в теб всичко може да стане с тебе. Ако не присъства, нищо не става. Това е новото схващане за Бога.

Тогаз ще опиташ вярата. Гладен си, като помислиш за Бога и дойде хляба, ти реално си мислил. Жаден си, като помислиш за Бога и водата дойде, тогаз право си мислил. Не можеш да мислиш, като помислиш за Бога, прояснява се съзнанието ти. Тогаз права е мисълта ти. Или неразположен си, като помислиш за Бога, ставаш разположен. Само като помислиш за Бога, всичко в тебе се обновява. Тогаз твоята вяра ще се прояви. Зъб те боли - като помислиш за Бога, болката изчезва, права е била твоята мисъл.

Разположението в живота не седи дълго време. То е един малък момент. Може да бъде една хилядна от секундата, една стохилядна, една милионна част от секундата.

Ти не можеш да бъдеш учен човек, ако Любовта не те е подбудила, ако Мъдростта не внесе в тебе светлина, и ако Истината не внесе в тебе свобода.

Любовта е основния тон, семката, която е посята, Мъдростта е живота, който е започнал, Истината е плода, който е узрял. И ти този плод, трябва да го опиташ. Това е изобилието сега, което опитваме.

Та има три фази: семето трябва да се посее, да цъфне, да даде плод и плода да се опита. Тази идея е изказана със следните думи: „Опитайте ме, да видите, че Бог е благ.” Ако една ваша мисъл или чувство не може да се посади, не цъфне и не узрее, и не се опита, тя не е вярна. Ако създадеш храна на Бога, разумното живее в теб, ти ще живееш. Ако не му създадеш храна, и ти ще умреш.

Ти като работиш за Господа, Той ще работи за тебе.

Ти отвън ще работиш за Господа, а пък Той отвътре ща работи за тебе. И като работиш ти отвън за Него и Той отвътре за тебе, тогаз всичко се постига.

Като вземаш вън и вътре, тогава ще се прояви безсмъртието в живота.

Сега направете за една седмица опита да си спомняте за името Божие. Неразположен си - като си помислиш за Бога, да станеш разположен. Като си помислиш за Бога, като любиш Бога, Който е създал всичко, да смениш твоето състояние. За Него да си готов да направиш всички жертви. Да обичаш Бога, значи да направиш всички жертви за Него. Разгневил си се, направи жертва да не се гневиш, и да не се сърдиш. Любовта трябва да бъде проста. Посей любовта в душата си, ще дойде изобилието и водите ще потекат.

Имайте идея вътре, която да сменява вашето състояние. В този смисъл, трябва да разбирате думите: „Щом дойде Любовта, да сте готови да направите за нея всички жертви.” Да обичаш Бога, значи да направиш всички жертви за Него. Разгневил си се, направи жертва да не се гневиш и да не се сърдиш. Любовта трябва да бъде проста. Посей любовта в душата си, ще дойде изобилието и водите ще потекат. Имайте идея вътре, която да сменява вашето състояние. В този смисъл, трябва да разбирате думите: „Щом дойде Любовта, да сте готови да правите за нея всички жертви.” Какво аз разбирам?

Когато дойде Божията Любов, да й станете слуга, и каквото иска от тебе да направите, и никога да не отказваш на онова, което тя иска от тебе.

Сега вие мислите, че тя иска къщата ви. Къщата ви няма да поиска, ще поиска толкова малки работи, че ще ви се вижда смешно да се занимавате с това.

В какво седи гениалната певица? Ако чрез пеенето на гениалната певица не е дошла любовта, никаква гениалност няма. И ако чрез свиренето на гениалния свирец, любовта не е дошла, никаква гениалност няма той. И ако някой е поет, и ако чрез неговата поезия не е дошла любовта, никаква гениалност няма той. Гениалните хора са проводници на великите блага в живота.

Аз сега ви дадох малката мярка, аз ви дадох само първата буква на любовта - „А”. Ако кажете думите, ще се забъркате. Като се научите да пеете само „А” на любовта, тогаз може да изпълнявате отлично всяка пиеса в света, без да сте свършили някаква Консерватория.

Здравословното състояние на човека зависи от това, дали е гениален, талантлив или е обичан. Най-важното е обичан на физическото поле, талантлив в духовния свят, гениален - в Божествения.

В Южна Америка двама парализирани лежат в една стая. Влязла една голяма змия в болницата, болните забравили, че са парализирани и избягали навън. Та човек, трябва да забрави своето нещастие, да забрави, че е болен. Като види любовта, човек да забрави всички свои нещастия и да стане щастлив.

Всяка идея, която може да ни възвърне естественото положение, положението, което трябва да имаме, тя е от Бога. Всяка идея, която не може да ни възвърне естественото положение, тя не е права.

Ако само един от вас приложи това, което днес ви говорих, света ще стане щастлив.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ