НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

35. Общ окултен клас: 15 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

35. ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

държана на 15 април 1942 г.


Някой върви и гледа цветята и птичките, и въздуха, и чистото небе, и хубавото слънце грее, и въпреки това е недоволен. Защо? Казвам: той е един голям невежа. Недоволният е невежа. Ти минаваш край цветята и не им обръщаш внимание.

Растежа става, когато човек е доволен от малките блага. Сутрин като станеш, кажи: „Бог е Любов!” На Земята ние не сме дошли за себе си, а да изразим това, което Бог ни е дал.

Ако в живота си ти не можеш да родиш една гениална мисъл, едно гениално чувство, една гениална постъпка, ти нищо не си направил. Всеки от вас е пратен за една малка мисия.

В древността при един мъдрец отишъл един момък, за да му стане ученик. Мъдрецът му казал: „Ти имаш слабост към жените, към парите, към яденето и пиенето, ти си и мързелив, и ленив.” И момъка си отива, и се връща след пет години, след като е работил върху себе си и се е поправил. Мъдрецът му казва: „Сега можеш да бъдеш ученик!”

Във всяко проявление на любовта, Бог Се проявява. Смилил Се е и е дошъл.

Музиката е най-добрия проводник на здравето.

Голямо нещастие е като влезе човек в онзи свят и намери, че на Земята не е предал и възприел добре Божията Любов.

Напуснете вашето недоволство и кажете на себе си: „Щастлив съм!” Аз считам, че любовта ти е чиста, когато дисхармония не съществува в тебе. При силните трептения на Любовта, всички дисонанси се разтапят. Вий не може да се примирите направо с Бога, без Христа. Трябва да мине вашата мисъл през Христа. Ако нашата мисъл мине през Христа, тя може да отиде при Бога.

Като дойде Божествения живот в тебе, ангел ще станеш. Желая сега всички вий да станете на Земята не земни хора, а небесни човеци. А това се нарича да бъдете служители и да носите великата мисъл, която Бог е вложил във вас.

Като станете сутрин, кажи на Любовта: „Добре дошла! Какво ще заповядаш?” Същото кажи и на Мъдростта и на Истината.

Всички противоречия, които съществуват в света, които досега сте имали, са една велика възможност да познаете величието на Божията Любов и Божията Обич.

Някои мисли от разговора след тази лекция:

Външният свят е едно условие за постиженията ви.

Най-лесния път и път с най-малки противоречия, е музиката. Най-хубавите работи в природата са създадени чрез музиката.

Музиката е най-добрия път за внасяне на живота. Като погледнеш цветята, ще видиш каква музикална хармония излиза от тях, и ще забравиш себе си.

Целият днешен ден, е един велик концерт. И ако при всичко това ти си недоволен, това показва, че не си взел най-хубавото място, и не си слушал добре.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ