НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

32. Общ окултен клас: 3 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

32. ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

държана на 3 април 1942 г.


Живота без музика е нещастие, а пък живота с музика е щастие. Щастлив е онзи, който знае да пее, да мисли, да чувствува и да постъпва добре.

Механическата музика е построена на чисто механически начала.

Човек който не мисли музикално и навежда главата си, главата му става тежка. Тук го боли, там го боли, кръста го боли, бъбреците, гръбнака те боли, главата те боли. Защо те боли? Пей му! И като пееш, и мислиш за него, той ще оздравее.

При музиката капилярните съдове се разширяват и кръвта тече правилно, и укрепява органите.

Който живее добре, е вътре в Господа, който не живее добре, е вън от Господа. Щом вий сте вън от Господа, вий заболявате.

Музиката е най-добрия проводник на Божествените сили, път по който ти можеш да възприемеш Божествените блага, е музиката. Ако не пееш, няма да бъдеш здрав, и беднотията ще дойде. Ако пееш, ще бъдеш здрав.

Най-първо човек трябва да знае как да използва това, с което природата го е дарила. Най-първо трябва да турите в живота това, за което сте изпълнени.

През целия си живот, трябва да пеете. Има два вида пеене: едно пеене, с което предаваш нещо хубаво, и друго пеене, с което искаш да възприемеш нещо хубаво.

Всеки човек на Земята, който обича и люби, той е млад и всеки, който е в света на безлюбието е стар, и тогаз живота се обезсмисля. Тогаз ви интересува света, тогаз ти си в пустинята.

Не се лъжете, че може да бъдете обичани, почитани, без да имате правата мисъл и постъпки, и без музика. Това прилича на вземане.

Музиката ще внесе в тебе нещо, което нищо друго не може да внесе. Щом ти си неразположен, това показва, че не пееш. Човек има дисхармония в мислите, чувствата и постъпките си.

Никога не пожелавай да те обичат. То не е твоя работа.

Ти пожелай да обичаш, а пък другите да обичат, това е тяхна работа.

Ти си свободен да любиш, пък дали те обичат или не, то е негова работа.

През вас трябва да мине Любовта, но ако вий не дадете място на Любовта, която минава през вас, пък искате да се всели във вас Любовта, думите.

Ти проявявай Любовта и тогаз Любовта на другите към вас, сама по себе си ще дойде.

Като пееш, Бог ще се отзове. Почти нито един от вас не е пял за Господа. Има Един, за Когото трябва да пеете - Бог. Пейте за Него!

Учителят изпя думите: „Ще пея за Господа!”

Във време на музикантите - класици: Бах, Бетховен, Моцарт, Хайдън и др., дойде една музикална вълна, за да смекчи грубата среда. Сега същата ще дойде наново. Музикалната вълна е в състояние да смекчи грубата среда.

Всички трябва да бъдем проводници на Божествената песен.

Всеки път ще пеете тези думи: „Господи, ще Ти служа с всичкия си ум, сърце и сила!” Ще станете всички проводници.

Защото някои от вас сте закъснели, и трябва един усилен курс, за да стигнете другите. Но пък, ако още закъснеете, ще останете за друга една епоха. Онези ще влезат в новата епоха, които знаят да пеят. Ще забравите, че сте стари. Искам да станете на 14, 15, 16 годишни.

Песента продължава живота, а немузикалността го съкращава.

Посрещайте всичко с пеене. Тялото се гради чрез музиката, ума, чувствата и волята също.

Всички хора, у които има музикалност в говоренето, мисленето, чувстването и постъпките, дълго живеят. Човек с немузикални чувства, има къс живот.

Всяка сутрин изпявайте една любовна песен по новия начин.

Как ме обичат и дали ме обичат другите, това е тяхна работа, пък аз как да обичам, това е моя работа. Щастието се постига само по пътя на Любовта.

Христос казва: „Прилагайте святото!” За кое свято говори Христос? - За святото на Любовта.

Ще ви дам едно правило: всяка сутрин, на обед и вечер да пеете по 15 минути.

Всякога за даровитите души има всичко. За някой души е оскъдно, триците се дават на тях.

Има един закон: природата ти дава нещо. Като си дадеш поръчката за новото, ще го употребиш. Искаш нещо от природата, природата ти казва: „Дай!” Проекта за какво ще го употребиш? Проекта е един залог.

Пази в себе си спомена за най-хубавите работи. Но най-мъчните в живота идат, когато не си спомваш хубавите работи. А пък, когато си спомвате хубавите работи, отколкото лошите, тогаз живота се подобрява.

Затова законът е: спомняй си хубавото в света. Четеш една книга, най-хубавото, което си прочел, запомни го в себе си и го спомняй.

Без Любовта, живота е непонятен и ти не можеш да бъдеш щастлив, да обичаш някого.

На гости отиваш - отивай в новолуние, т.е., когато Луната се пълни, не когато Луната се разсипва.

Ако в света има десет души праведници, работите ще се оправят.

Като възприемаш светлината, трябва чувства, мисълта тези напреднали същества, които я изпращат, да се радваш, че си в общение с тези същества. Има много хиляди същества, които са на много по-висока степен отколкото ти, и имат много по-голяма опитност, отколкото ти.

Всеки косъм, ако е свободен, по него се предават мислите, по него се приемат мислите. Те са отношения. Има закони. Когато космите са дълги, по тях текат магнетични сили, когато са къси, по тях текат електрически сили.

Като станете сутрин, като черпите, никакво вземане и даване за годината.

Човек да бъде свободен, като че не е нито майка, нито баща, да е като екскурзиант, който се разхожда.

Гледайте изгрева на Слънцето, гледайте цветята и се радвайте на всичко това. За постижението на хубавите работи, се изисква много дълъг период.

Природата дарува всички, които са прилежни. Които са дарени от нея, са били прилежни деца. А пък онези, които не са били прилежни и съответно на това, на прилежанието им е дала.

Та законът е: увеличавайте вашата прилежност, за да подобрите положението си. На едно обикновено приложение, ще ти дадат, ще ти бъдат приложени обикновени неща. Тогаз, когато и да спиш, работи! При всички хубави неща, които стават, човек да е на мястото си. Например, когато изгрява Слънцето, и когато цъфтят цветята, когато зреят плодовете, когато стане буря, когато се появяват облаците.

Ти като произнасяш думите: „Бог е Любов!”, да ти светне лицето, да бъдеш готов да дадеш всичко каквото имаш, да си готов на всички жертви, времето да стане ясно, да престане войната.

Пророците са имали три начина за разглеждане на Библията. Обикновено разглеждане като четете, разместване на буквите. Втория начин е бил само за посветените. Те са познавали.

Ще ви дам задача за един месец: да се откажете да се скарате, да живеете като, че нямате вземания и давания.

Важното е, аз за Бога имам само едно мнение, никакво раздвояване нямам за Бога. Каквото и да става в света, ни най-малко не се нарушава това мнение за Бога, което имам. Казвам: всичко е за добро и привидному. И вий за Бога да имате едно мнение. Казваш: „Защо Господ допусна това?” Не питай това. Радвай се, че е допуснато. Това, което Бог е допуснал, всякога е добро. В Бога нещата са съвършени. Несъвършенството произтича от нас. Божиите блага като преминат през нас, ние внасяме съвършенство.

Нещата без любов стават с пари, пък нещата с любов, стават без пари.

Ако изчезне насилието, ще изчезнат и болестите.

Аз говоря за тази любов, която носи безсмъртие и вечна младост, и вечно подмладяване.

Първият човек, когото Бог създаде по образ и подобие, той сега иде. Това е второто пришествие и възкресение.

Вий мислите, че Бог е най-великото същество, но аз Го виждам скрит зад най-дребните неща. Стоя с благоговение пред едно цветенце! Бог е скрит зад цветенцето. Не Му казвам на Бога, че Го познавам, и отвори се пред мен един разумен свят. Тогаз виждам ангелите, които са изложили своите картини. Всяко цвете е на картина, върху която един ангел е работил. Стоя там с благоговение.

Съвременните хора, светни ще станат. Сиромах си, приемай сиромашията с любов. Не те слуша жена ти, с любов я приемай. Ако ти обичаш жена си, когато тя те обича, това не е любов, но като не те обича, да я обичаш.

Любовта няма стимул отвън, тя самата е стимул за себе си. Докато не дойде любовта да бъде стимул в нас, ние не разбираме любовта. Тогаз и при най-лошите условия ще стават чудеса, които никога не са ставали в света.

Като помислиш само за Бога, да ти стане весело, да си готов всичко да направиш, всичко наоколо ти е мило. Когато искаш да постъпиш с любов, ще правите малки опити. Така само може да се подмладите. Аз ви казвам, че иде в света нещо много добро, всички ще станете в бъдеще талантливи и гениални.

Писанието казва: които се сподобят с бъдещия век, нито се женят, нито за мъже отиват.

Служете с любов! Нека се чете във вашите очи, във всяко движение, че любовта е подбудителната причина във вас, че служите на Бога.

Любовта дава красота на човека. Като служи с любов, човек става красив.

Големи изпити не искайте от другите, но правете опити и с най-малките работи. Като срещнеш един човек, кажи му една добра дума с любов, че да го помни той това. Така произнеси думата, че да те запомни.

Гениалните хора, са свързани с много същества. Едно голямо количество хора мислят за тях.

Ако искаш да развиеш умствените си способности, мисли за умните хора, ако искаш да развиеш чувствата си, мисли за добрите хора.

Ако искаш да развиеш силата си, мисли за силните хора, мисли за добрите хора, за силните хора, за умните хора.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ