НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

31. Празникът на Пролетта: 22 март 1942 г. и неделно утринно слово и неделна беседа, държани през този ден.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

31. ПРАЗНИКЪТ НА ПРОЛЕТТА

22 март 1942 година и две беседи на Учителя,

държани през този ден, в 5 часа и в 10 часа, преди обед


Ние дотолкова сме радостни, доколкото разбираме пътя на Божията Любов.

Божията Любов се изявява на всяка една душа, и на това изявление на Бога в нас ние се радваме.

Най-хармоничното, най-важното в живота е човек да развие онези дарби, онези сили, които Бог е вложил в човешката душа.

Онзи, който живее порочен живот, не може да види Бога. Трябва да се очисти. Ако ние в живота си се спираме върху обикновените работи, на тях обръщаме внимание, тогаз изгубваме смисъла на живота. Щом някой отрече реалността на живота, смъртта идва. Това, което носи живота е Истината, това което носи смъртта, е лъжата. Този, който носи живот, е Любовта. Това което носи смърт, е безлюбието.

Всеки човек, щом наруши един Божествен закон, усеща едно помрачение. Без любовта живота е непонятен, и човек не може да бъде щастлив.

Щастие без любов не съществува, и разумност без любов не съществува. Тогаз се явява насилието. Да обичаш някого, е най-лесната работа. Какво ти коства да имаш едно добро чувство към някой човек?

Любовта не позволява никакви отстъпления! - Или ще умреш, или ще победиш!

Ако се уплашите, вий не сте постъпили по Любовта.

Страхливите няма да наследят Царството Божие.

Хората на безлюбието няма да наследят Царството Божие, а хората на Любовта. Бог има отношение към хората, понеже всички живеят в Него. От онези добри мисли и чувства, които похлопат в нас, и от тях зависи здравето ни.

Когато отиваш на гости някому, за предпочитане е да отидеш, когато се пълни Луната, а не при разсип.

Ако в света има 10 души праведници, ще се оправи света.

Светът ще се оправи, защото в света идат на Земята възвишени, напреднали души, в които вие ще се вселите. И като се вселите в тях, и света ще се оправи. Тези напреднали същества ще похлопат на вашето сърце, тези Велики души на Любовта ще похлопат на вашето сърце, и ще бъде благословен този човек, на когото те похлопат.

Божията Любов не прилича на човешката. Бог всичко вижда, и помага. У Него е будно съзнанието.

По-добре без злато в дома на Бога, отколкото със злато без Бога.

Човек като говори за самоотричане, подразбира се да внесе капитал в Божествената банка. Бог спазва най-вече правилото, Той винаги възнаграждава онзи, който изпълнява закона.

Всички трябва да се пазите от наклонените площи в природата.

Под думата Любов, ние разбираме онова Божествено течение, което произтича от Бога, и цялата природа трябва да му даде ход. Любовта изисква герои по ум, сърце и воля. Ние страдаме от задържане на любовта. Всякога когато ти трябва да любиш и не любиш, ще се роди едно болезнено състояние. И всякога, когато трябва да обичаш, и не обичаш, ще дойде едно болезнено състояние.

Ако искате да въздействате на един човек, каквито лоши черти и да има, дръжте една добра негова черта в умът си. Тогава вий ще му помогнете много по-добре, отколкото, ако го морализирате.

Човек който може да познае Бога и Христа, той е силен. Градете върху смелото и хубавото във вас и не бойте се, благословението ще дойде.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ