НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

33. Люби и обичай: 8 апр. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

33. ЛЮБИ И ОБИЧАЙ

лекция на Учителя, държана на 8 април 1942 г.


Не само външно трябва да пеем, но музиката трябва да съществува в нашият ум, сърце, душа и дух. Песента е най-добрата козметика. Ако пеете, лицето ви ще се преобрази, ще стане красиво. Щом не пеете, в мисълта и сърцето си ще имате тревоги. Щом пееш, ще имаш мир.

Казваш: „Тежко ми е на сърцето!” Тежко ти е на сърцето, защото не си пял. Когато пееш, невидимия свят обръща внимание на тебе, възвишените същества обръщат погледа си към тебе, и идват да ти помагат. А като не пееш, оставят те на собствените ти сили.

Любете и обичайте. Като любите, подобряват се условията на вашия живот, като обичате, проявяват се вашите вътрешни възможности. Те развиват дарбите и талантите, които Бог е вложил във вас.

Ти любиш, като даваш любов на другите. Казваш: „Като възприемам и оценявам любовта на другите към Тебе.” Та две неща носете в себе си: Любов и Обич. Бог никога не иска да срещне един човек, който е без любов. Единствената монета, която не спада в света, е любовта, единствената монета, която не спада в света, е обичта.

Човек трябва да започне с любовта, за да знае какво нещо е музика, само тогава можеш да пееш.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ