НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

30. Неделна беседа: 2 [т.е. 1] март 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

30. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 2 [т.е. 1 ] март 1942 г.


Сега, аз съм за онова учение, което казва: „Господ ще промисли!” То е тъй по човешки. Бог е промислил. Дал е да кажем на едно дете един ларинкс, да може да пее. Това дете разчита на това благо, което Бог му е дал да пее на хората, да може чрез ларинкса да внесе най-хубавите трептения. То се занимава с други работи и после се оплаква, че не му върви напред. Че как ще му върви? В света Бог ни дава благата, да ни опита доколко ние ще изпълним онова, което сме длъжни. Много пъти Господ посещава бедните души, паднали, когато са изгубили всяка надежда, живеят в мрак и тъмнина. Той слиза в Ада, и от дъното на Ада ги изважда. Има Един в света, Който не трябва да забравяме.

Човек който не говори истината е слаб човек, независимо, който и да е.

Ти щом кажеш и най-малката лъжа, губиш своята сила.

Божественото е това, което внася в нас светлина и събужда в нас онова състояние на обновление. Като помислиш за него, веднага тази светлина разпуща всичките ти тъги навсякъде, в каквото и да е направление.

Дето няма любов, няма бъдеще. Този закон е неумолим.

Ако всички народи бяха ме попитали, може да направим един опит. Ако бяха послушали моя съвет, биха станали велики.

Германци, англичани, руси и други славяни имат велико предназначение, но не по пътя, по който вървят.

Не мислете кой ще победи. Аз ще ви кажа кой ще победи. Победата е свършена. Светлината която иде, ще победи в света. Любовта иде да въдвори своето царство на Земята. Това е 101% без съмнение. Бъдещото царство ще бъде царство на Любовта, царство на Мъдростта, царство на Истината.

Ако искаш да знаеш дали работите в Божествения свят вървят добре, пипни челото си.

Ако искаш да знаеш дали работите вървят в духовния свят добре, пипни носа си.

Ако искаш да знаеш дали работите във физическия свят вървят добре, пипни устата си.

Казано е: „Това е живот вечен да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, това е живот вечен да възприемам любовта в сърцето си.”

Писанието казва: „Ако онези дни не се съкратяха, нито една плът не би се спасила, но заради избраните, онези дни ще се съкратят.” Следователно и за тези избрани, тези дни ще се съкратят.

Това, което Христос е предвидил преди две хиляди години, то е за нашите времена. Ако тези дни не се съкратяха, ако Бог не дойде на помощ, никой няма да се спаси. Той като дойде, всичко това ще се проектира и ще се превърне в едно благо. Отворете сърцата си за Бога, призовете Го да дойде на помощ, и не само вий, но всички да изпълнят Неговата воля, да въдворят Неговото Царство, да прославят Неговото Име. Тогаз Господ ще Се прослави и всички хора ще се прославят на Земята.

Съвременните хора имат едно много извратено понятие за Земята, затова се бият. Те мислят, че Земята е много малка.

Мирът който очаквате, скоро ще дойде. На войната часовете са преброени. Мирът ще дойде за хиляди години. Такъв мир, какъвто никога не е слизал на Земята, ще дойде сега!

Всички вий се безпокоите. Господ ще отвори съзнанието на съвременните хора да видят, че Земята е сто пъти по-голяма отколкото те я виждат. Тогава може да има място за всичките, няма защо да се бият. Тези синове обичат да бъдат преводачи, да дойдат в света.

В бъдеще ще се раждат само онези, които обичат. Любовта е най-мощното проявление на Божествения Дух в света. Сега е най-хубавото време за постижение на най-добрите работи.

Няма същество в света, което като усети любовта, да не почне да пее. Като пеете, представете си висшата реалност, висшият ум и песента ще бъде като среда за лесно постижение.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ