НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

29. Неделна беседа: 25 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

29. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 25 януари 1942 г.Що е втората смърт? Сега хората се раждат и умират. Пък що е втората смърт, за която говори Откровението? Втората смърт е, когато човек не може да си направи пашкула, и тогава ще изгуби условията. И втори път ще имате един начин да напуснем пашкула, и в пашкула претърпяваме цял вътрешен процес, променяме формата си.

Всички хора сега уповават един на други. Не е лошо да уповаваме един на други, но трябва да излезем от това заблуждение. Докато не се научим да обичаме Господа - Този, Който ни е дал първоначално живота, ще ходите в това голямо противоречие.

Хората мислят любовта като излишна. Казват: „Увлякъл се е той в тази мома!” Това не е увличане, това е предметно учение. Господ дал на този момък да се влюби в тази мома, и му казва: „Ти готов ли си да ме слушаш, както слушаш тази мома, ти готов ли си да ме обичаш, готов ли си да се жертваш за Мен така, както се жертваш за тази мома?”

По два начина Бог ни изпитва. Бог казва: „Готов ли си каквото ти дам, да го приемаш и да си доволен от това, което ти давам - по любов да го приемеш? И готов ли си в себе си да направиш най-малката работа за мен на Земята?”

Онзи, който обича, обичай го. Ти трябва да му дадеш нещо от себе си, това е любов, и да го накараш да оцени това, което си му дал. И когато хората оценяват това, което им е дадено, това наричаме обич.

Това което Бог ни е дал, не го оценяваме, нямаме добро разбиране. Дарби, сила, чувства, тези братя, които имаме, не ги ценим. Ти обичаш някого, и ако с близките ти в другия свят и любовта ти не влезе в другия свят с тебе, и остане тук на Земята, ти нищо не си разбрал.

Казано е: Събирайте си съкровища! Пък съкровищата се събират само чрез любовта. Без любовта човек отива в другия свят съвсем бедняк, нема нищо. Какво ще прави?

По отношение на любовта, никакви авторитети не вземайте. В любовта никой не може да бъде авторитет. Единственият, който е авторитет за себе си, е любовта. Щом дойдете до любовта, разбирайте я без авторитет. Когато любовта те посети, ти ще усещаш, че целият свят е твой, и като даваш, няма да мислиш, че ще осиромашееш. Няма да бъдеш скържав. Когато даваш по любов, ти забогатяваш.

Законът в любовта е: В любовта няма осиромашаване. Ако някой насилва да му покажеш, че го обичаш, това е насилие.

Според мен, който не обича Бога, не може да обича и другите.

Ние нямаме още едно истинско въплощение, какво нещо е Божествената любов.

Човешката любов е научила хората само да се обичат, ангелската любов е научила хората да мислят, пък Божествената любов е научила хората да се обичат и да се любят.

Ние навлизаме в една епоха, в която чрез човека трябва да стане нещо, и тогаз и ангелите ще научат нещо, което не знаят.

И ангелите не знаят как да се обичат. Като се срещнат черните и белите, ни най-малко не се обичат, изваждат си саблите и започват да воюват.

Ако не бяха ангелите съвършени, какво ще стане причина да се разделят и да дойде спор? Някой от тях не изпълниха волята Божия, и хванаха други направления. Същото нещо е и у хората.

Някои хора изпълняват волята Божия по закона на доброто, а пък други хора изпълняват волята Божия по закона на злото.

Любовта е научила хората как да влизат Царството Божие. В Царството Божие ще имаме онези истински отношения между хората. На нас ни трябва една наука за любовта, за да можем да изглаждаме онези противоречия, които се намират в нашият ум. Единствената ревност, която може да помогне на хората е ревността, която произлиза от любовта. Тя е единствената ревност, която няма користни намерения. При любовта, всичко каквото правиш, прави го безкористно, за доброто на този, когото обичаш. Неговият прогрес е твоята радост.

По повод на думите на майката на Якова и на Йоанна към Христа, да седнат отляво и отдясно на Христа, Учителят каза: „Избрания народ е този, който служи на Бога. Избран човек е онзи, който служи на Бога с любов. Само онзи, който обича Бога и служи на Бога с любов, на тях ще се даде да седнат отляво и дясно на Христа.”

Това може да стане, когато пристъпват към любовта без страх. Не питай някой дали ще те обича или не. Има нещо, по което ще познаеш онзи, който те обича. Като дойде в домът ти, ще станеш здрав, и вашето положение ще се измени. Ако крушите ти, лозата ти, ябълките ти родят изобилно плод, трябва ли да питаш дали те обича, или не?

Ако изучите съвременния свят от гледището на любовта, ще разберем какво отношение имат Слънцето, Луната, звездите, растенията и въздуха, цялата Земя към нас. Това са отношения на любовта.

Когато ти дадат един порядък, един скъпоценен камък, диамант, ти му се радваш. Невидимия свят иска да ти каже: „Ти готов ли си да ми служиш с тази чистота, както този камък ми служи?” Не се изменя той. Всякога верен, вярно пречупва слънчевите лъчи. Скъпоценният камък изразява любовта на светлината. Светлината си има своя любов. Виждаш едно червено цвете. Какво ти казва то? То казва: „Аз мисля за тебе, аз те обичам!” Щом видиш жълто цвете, то ти казва: „Аз мисля за тебе, обичам те!” Щом видиш бяло цвете, то ти казва: „Аз за теб се облякох, обичам те, трябва да бъдеш чист!”

Някой път казваш: „Тъмно ми е.” Опасна е тъмнината. Тъмнотата може да се оправи само с любовта към Бога.

Единственият авторитет, Който имаме засега за Любовта, е Христос.

Той пострада, без да разправя на хората. Той казва: „Имам чаша да пия и я пия. Както Отец ме е възлюбил, така и аз ви възлюбих. И не моята воля да бъде Отче, но Твоята. Както Ти Си определил, така ще направя.”

Единственият авторитет, е Христос. Всеки който постъпва така, има любов. Христос казва: „Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и аз ще ви се изявя.” Това изявяване не може да дойде по друг начин, освен по закона на любовта. Бог е дал хиляди начини, чрез които е показал, че Той има любов към нас и вий се съмнявате дали Той ви обича и дали се грижи за вас, или е един и същ, или е едно и също нещо.

Вий казвате: „Как трябва да обичам хората?” Ако обикнеш една мома, която е княжеска дъщеря или която е пианистка, или която е красива и здрава, мислите ли, че вашата любов е чиста? Не че е лошо, то е хубаво. Но в какво седи Божията любов? Другояче седи тази, Божествената любов. Тази мома е захвърлена, грешна, има проказа, една душа страждаща. Тази душа ти я обикваш и я излекуваш, пратиш я на училище да се учи, и не се плашиш къде ще отиде.

Божията любов е абсолютно безкористна.

В Божествената любов, изисква се абсолютна чистота. Абсолютна, значи това, което не се мени. Всичко около него се мени, но то остава неизменно.

Единственото нещо, което създава живота, е любовта. Любовта ще ни освободи от онези вътрешни ограничения. Има едно вътрешно ограничение, да ни е приятно, когато другите хора се обичат по Бога, да ни е приятно, че хората се обичат, да ни е приятно, когато един човек отиде при друг и го подкрепи, и едно куче, каквото и да е, защото любовта е неизменна.

Човек, който може да отиде на война, може да обича.

Божественото седи в новото схващане на любовта. Само по този начин може да се обновите.

В какво седи подмладяването? Подмладяването седи в Божествения принцип. Когато почнем да обичаме както Бог обича, и ние ще се подмладим.

В Писанието е казано: „Онези които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови.” Аз го превеждам така: „Онзи който обича Господа, и Го вижда навсякъде, неговата сила ще се обнови.” Онзи. който е писал този стих в Писанието, е от посветените. Скритата му мисъл е тази: „Който обича Господа във всичко, неговата сила ще се обнови.”

Пожелавам на всички ви, да обикнете всичко така както Господ иска. В човешката любов има две неща: чистота и смирение. Ангелската любов е готовност за служение. Когато Божията любов е, да раздадем всичко, което Бог ни е дал.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ