НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

28. Неделно утринно слово : 25 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

28. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО:

държано 25 януари 1942 г.Реалните неща са тези, които човек сам знае. Речеш ли да ги споделиш с други, те изгубват своята реалност.

Божията Любов прави човека здрав, силен и добър. Като работници, трябва да имате истинска любов, но за да направите това, трябва да имате истинско отношение към Бога. Ако си болен и чуваш хубава музика, ще оздравееш. Всеки който се занимава с любовта, той нищо няма да изгуби. Щом се роди съмнението, вие ще имате болки в краката си, или ще имате болки в гръбначния стълб, или в бъбреците, или в стомаха. Всички тези болки, са любовни работи.

Една криво разбрана любов, ражда всичките болести в света.

От това гледище, ако всички почнем да живеем по закона на любовта, всички болести ще изчезнат. От това гледище, всяка болест можем да я премахнем.

Всички тия страдания се дължат на лошите хора, на лошото разположение на хората. Войната е, която създава този студ. Ледената епоха се дължи на човешки същества, които са били много лоши хора, и трябва да дойде ледената епоха да ликвидира с тях. Важното за нас е да бъдем в съгласие с онези от тях, които в Бога са повярвали. Ако живеем по Божиите закони, ще дойде помощта. Онези които съзнават, може да направят следният опит: един човек, който кряска на сцената, може да го направим да пее хубаво. Мога да му пратя едно течение от мен, и да го направя да пее хубаво. Той ще каже: „Вдъхновение!” Ако му поправя гласа, ползвам и себе си. Така всеки от вас може да усили, може да подобри любовта на другите, но не по механически начин.

Нищо не може да подобри света, освен любовта. Само любовта е единствената сила, която може да поправи сега човечеството. Ако остане вън от любовта да дойде, хората ще се изпотрепят. И ако не дойде любовта, цялата тази култура ще се заличи. Ще трябва да минат няколко хиляди години, за да дойде нов порядък. Ала, ако дойде любовта ще се обнови, както някой, който е боледувал и се съвзема.

Ние сме вече пред прага на онзи свят. Любовта именно, ще ни въведе в Божествения свят. Щом ние обичаме, ние сме в Божествения свят, щом не обичаме, ние сме извън Божествения свят. Щом обичаме, ние сме в духовния свят и в човешкия свят, ала щом не обичаме, ние сме вън от духовния и човешкия свят.

Има хора, които не са и в Божествения и в духовния, и в човешкия свят, но са в животинския свят. А има хора, които не са още и в животинския свят, и са в камъните още.

Любовта е единственият път. Тази мисъл, трябва да залегне във вас и да живеете с нея. Всяко нещо, което прави човек, да го прави с любов.

Вие можете да бъдете представители на новото в следния смисъл: ако във вас любовта не се изяви, не може да привлечете света. Ние трябва да заставим света да дойде, и трябва да привлечем света чрез любовта. Трябва да привлечем човешките мисли, чувства и постъпки, чрез любовта. Желая ви сега да дойде любовта, чрез която да привлечете света.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ