НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

25. Неделно утринно слово: 11 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

25. УТРИННО СЛОВО

държано на 11 януари 1942 г.


Един ден такива трябва да станем, че в нас да няма [.......] Как ще се постигне това? Има известни закони. Ние, съвременните хора не възприемаме една храна, която е предназначена за нас.

Казваш, че като страда, човек губи, но като страда - той печели. Няма същество, което като страда, да не печели. Ние трябва да отидем и да търсим добрите хора, да видим как те живеят, и от тях да се научим. Трябва да ги намерите, където и да са.

Мислите ли, че една лоза не е лимон, че няма който живее и се развива в лозата? Дърветата са спяща армия. Те са дошли на Земята, за да дадат пример на саможертва. Като вярвате в Любовта, ще приемете живота, като вярвате в Мъдростта, ще приемете знанието, като вярвате в Истината, ще приемете свободата.

Любовта е нещо недосегаемо! Хората има още хиляди години да живеят, за да я разберат. Това което наричат днес любов, то не е още любов. Ти като влезеш в Божествения свят на любовта, ще бъдеш щастлив, ще забравиш всички смущения, и ще имаш всички възможности да помагаш на себе си и на другите.

Единственото нещо, в което трябва да вярваме е Бог.

Слънцето е служащ на Бога. Това, което внася в нас живот, благородни чувства, мисъл, това Евангелие, там трябва да държим постоянно. Докато ние се държим за Бога, ще разберем Неговата воля. Най-достъпното същество в света, Което прониква в душите ни, е Бог. В света на любовта, ума не помага.

Ума помага за външните неща, Любовта помага за вътрешните неща.

Не че ума не е потребен, но е потребен за външните неща. Без Любовта, ние не може да разберем отношенията, които съществуват между ума и сърцето, и тялото. Любовта е единствената, която образува тази връзка, съединителна брънка тя е на нещата.

След като намерите Любовта, може да намерим Мъдростта и Истината. Който е намерил Любовта, не може да не намери Мъдростта и Истината. Знанието без Любовта, е неприложимо. Свободата без Любовта, е неприложима. Ние искаме днес свобода, знание и култура в света, без любов. Това е невъзможно.

В новия свят, който иде при новия порядък, който иде, започва от Любовта. Нали е казано в Евангелието: „Ако Ме любите, ще упазите това, което съм казал, и аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и аз ще ви се изявя.”

Без Любовта, живота е Ад!

И мнозина разумни същества има в Ада, които се мъчат и искат да намерят път за небето, гонят любовта. В Ада е слязъл един богат човек, моли се на Бога, и Господ казва: „Вижте в книгата на живота дали е направил някое добро, и ако е направил някое добро, може да го изведете от Ада.” И той само еднъж направи едно добро - дал на един човек един морков. - „Е, казва Бог, нека да се хване за моркова и го изведете от Ада!” Той се хванал за моркова и всички се хванали за краката му, а той рита и вика: „Този морков е мой! Какво сте се хванали за него?” И скъсал се моркова. Това е човекът на крайното користолюбие. Нека всички да излезат от Ада, захванати за неговия морков. Ако с вас излязат и няколко хиляди хора от Ада, заловени за неговият морков, приемайте. Това е закон за безкористието в света.

Единственото нещо, което носи живот, е Любовта.

Духом сте една духовна проказа. Проказата е безлюбието. Първото нещо е да се освободите от всяка проказа. Пък единствената сила, която освобождава, е Любовта. Христос лекуваше проказата с Любовта. Проказата е един нисш живот, и само висшият живот може да измени съществуванието на проказата. Ние живеем в Бога, пък сега оставяме Бог да Се всели в нас по закона на свободата, и в това е изявлението на човека - когато той допусне доброволно Господ да се меси в неговия живот. В момента, когато допуснем Бог да Се меси в нашия живот, цялото Битие ще се отвори за нас. Като допуснем Бог да Се меси в нашия живот, ще ни обичат и хората, и растенията, и камъните, и животните. Инак ще бъдем като чужденци, както блудния син, който ядеше рошкови.

Дайте свобода на Любовта във вас. Като дойде Любовта във вас, тя ще изчисти нечистотата във вас и няма да се мине дълго време след това, ще почне да тече бистра, чиста, кристална вода през вас. И вий ще бъдете здрави, красиви, и ще се радвате, и ще имате всичко каквото искате. Всичко за каквото копнее вашата душа, ще го имате. Щом допуснем Любовта да живее в нас, тя ще внесе в нас всички блага. Христос казва: „Истина ви казвам, Аз съм вратата.” Любовта е врата за онези блага, които ние очакваме. И за физическия, и за духовния, и за Божествения свят, Любовта е живот. С Любовта ще бъдем щастливи на Земята. В духовния свят и в Божествения свят, и в човешкия свят, ще бъдем щастливи. Това което може да ни направи щастливи навсякъде, това е Божията Любов.

Ценете Любовта на онези, които ви обичат.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ