НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

26. Неделно утринно слово: 18 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

26. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО:

държано на 18 януари 1942 г.Ако нямате Любов, мисълта ви няма от какво да черпи сила. Сега трябва да се върнем към онова положение, което носи щастие. Не мислете, че щастието е само за човека. Всички души са излезли от Бога и имат еднакви права.

Вие, ако искате да намерите щастието вън от Бога, вий се заблуждавате. Докато търсим щастието вън от Бога, никога няма да бъдем щастливи, то е невъзможно!

Най-първо бъдете доволни всички в себе си от онова, което Бог ви е дал сега. Ако едно разумно същество дойде в твоята колиба, веднага цялата ти колиба ще стане палат с всички удобства.

Казват: края на века. И кога ще престанат всички престъпления на хората, и хората нема да се гледат като врагове? И как лисицата гледа кокошката, и кокошката на лисицата? Края на века е край на престъпленията. Дрехата на любовта е силна. Като я облечеш, и вън и вътре ще се измениш. Съжаляване трябва да има, когато любовта не функционира правилно. Празнотата в нас Бог ще изпълни, а пък, когато сме пълни, винаги трябва да се изпразваме. Когато прояви доброто, което произтича от любовта, Бог се радва.

Под думата добро, аз разбирам работа направена по закона на любовта. А пък, когато работим без любов, това е зло. Злото в света е работа без любов, пък доброто е работа, извършена с любов.

Щом намерите човек без Господа, внесете в него любовта. Нека да стане Той проводник. Покажете му Бога чрез себе си. Да види той присъствието на Бога във вас.

Някои болести на какво се дължат? Някой е станал чрезмерно честолюбив. Тогава боледува, за да се освободи от честолюбието. Който е станал чрезмерно горделив, тогаз боледува, за да се освободи от гордостта.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ