НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

19. Из неделни беседи: от 23 до 28 ноем. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

19. ИЗ НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

държани през 1941 г. от 23 ноември до 28 ноември включително


От очите трябва да излиза най-приятната светлина. Всички хора са пратени, за да изпращат на хората светлина, която съществува в света.

Аз по някой път виждам очите, които пращат много ярка червена светлина и войнствени, но много прекрасни, която е емблема на живота. Някои очи изпращат най-хубавия портокален цвят, зелен цвят - най-хубавия, или жълт цвят, или ясно син, или тъмно син, или виолетов и още други с него.

В Русия за 20 години Господа Го нямаше там. Да отрекат съществуванието на Бога, ако ти само 20 години не ядеш, какво ще стане с тебе?

Един народ, който не е в контакт с Бога, той изгубва своята права мисъл, той изгубва правите си чувства и постъпки, изгубва своята смелост, своята предвидливост.

Това, което става днес в света, то е един повик за хармония. Всички хора трябва да възстановим онази Истина, която съществува. Живота в положителен и отрицателен, не може да се прояви. Живота не може да се прояви, ако няма любов, която да дава и любов, която да взема.

Положителната любов е, която дава, отрицателната любов е, която взема.

Животът е проява на любовта. Страдате, защото не сте дали толкоз, колкото любовта. И да даваш, колкото не сте взели, толкова, колкото любовта изисква да вземеш.

Човек, който не мисли правилно, не може да диша правилно.

Човек, който не чувствува правилно, не може да се храни правилно.

Човек, който не постъпва правилно, не може да бъде здрав. Здравето е основано на човешката мисъл, на човешките чувства и на човешките постъпки.

Човек със своите криви мисли, криви чувства и криви постъпки, разрушава плазмата на своята кръв и идат болестите.

Името на Бога трябва да произнасяте рядко, и то с всичкото уважение и любов. Аз виждам Господа във вас. Той ме слуша как аз ще говоря. Всеки ден Слънцето носи Божиите благословения.

Когато имате някое неразположение в душата си, то може да не е ваше. Често ние приемаме мрачните мисли на някои други хора. Някой други страда, и понеже сме в симпатия с него, във връзка с него, и ние ставаме тъжни. Ние може да му помогнем, ако седим много по-високо, ще му изпратим една несърдчителна мисъл.

Писанието казва: „Никой не живее за себе си, а всеки живее за общото, за цялото в света.”

Щом не любиш и не обичаш правилно, ще имаш изопачени понятия за света, и болестите ще дойдат. Щом не любиш и не обичаш правилно, тогаз фокуса ти не е на място, и затова не възприемаш правилно нещата. Затова именно ще имаш изопачени понятия за света, и болестите ще дойдат.

Какъвто е човек, такъв е и външния свят спрямо него. Дето животните са лоши, мухите хапливи, дето тигрите и змийте са лоши, причината сме ние. Ако станете светия, мухите нема да ви хапят. Мухите никога не хапят един светия.

Космите не може да ги хвърляш, където и да е. Майката да вземе косъм от дъщеря си и сина, или от слугинята, или от учителя, или от свещеника.

Характера на човека се познава по космите. Не е хубаво да падат космите от главата ти. Един човек, който не обичате или не ви обича, вземете косъма му и го пазете, и го погладете, един ден ще се отнася добре с вас.

Колкото косми падат от главата ти, събирайте ги и не ги горете, защото аз съм горил моите косми, и зная какви са резултатите. Хвърлял съм космите си и зная какви са резултатите. И казвам ви: събирайте си вашите косми и ги проучавайте. Ако ги пипаш, ако пипаш един косъм и имаш приятно чувство, той е паднал от добра глава, пък ако го пипаш и имаш неприятно чувство, той е паднал от лоша глава, от зла глава.

Някои търсят безсмъртие, но безсмъртието произтича от три фактора: от правите мисли, правите чувства и правите постъпки.

Всяка храна, която приемаш, ако трепти в хармония с трептенията на твоето тяло, тя е здравословна, инак не е.

Трябва да се научите да любите и да обичате. Ти не може да любиш, ако не даваш нещо от себе си.

Любовта започва сдаването. А когато при обичта, ще научим закона за вземането. И ще вземаш това, което е потребно за тебе. Ако човек се научи правилно да люби и правилно да обича, може да се подмлади.

Лекуванието със закона на обичта. Боли те крака - като помислиш за Бога и повярваш в Него, няма да мине много и болката на крака ще престане. Или заболи те стомаха - трябва да пиеш топла вода, но да не е чай. Нямаш никаква топла вода, тогаз тури си ръцете върху стомаха и помисли за Бога, болките ще преминат. Също и, когато те боли кръста, и когато имаш ревматизъм, или каквато и да е друга болка, това е лечение за вас. Няма да лекувате така другите хора. На себе си може да помогнете така.

Човек трябва да бъде лекар на себе си. Трябва да бъдете най-първо самостоятелни. Самостоятелността произтича най-първо от любовта и обичта. Ако знаеш как да любиш и да обичаш, ти си самостоятелен човек.

Единственото свободно нещо е да обичаш и да те обичат, да приемаш и да даваш. Тази любов, която ти се дава, която без да я търсиш идва при тебе, тази любов, която сама идва при тебе, ако ти я приемеш, ти си я разбрал. И ако ти от тази любов, която си приел, не можеш да даваш на другите хора, ти не си разбрал любовта. Любовта и обичта в тебе, ако се приложат, те са разбрани, ако не се приложат, не са разбрани.

Има едно пеене на Божественото пеене и на Божествената обич. Има една песен на Божественото пеене и на Божествената обич.

В човешкото тяло има две големи жлези. Къде - няма да ви ги кажа. Като ви говоря за любовта, аз говоря за една любов, която премахва всички противоречия у човека. Противоречия тогаз остават само като едно спомагателно средство, да ти бъде приятно тогаз да имаш мъчнотии.

Не можеш да срещнеш един човек и да го обичаш, ако не те е обичал, и не може да го любиш, ако не те е любил.

Когато приемаш храна, ти приемаш Бога заедно с храната. Трябва да знаеш как да посрещнеш Господа в яденето.

Земята е пробния камък на любовта. Онези, които имат обич, ще слезат до центъра на Земята, и ако имат любов, ще може да излезат от центъра на Земята.

Щом можеш да слезеш до центъра на Земята, ти си научил обичта! Щом можеш да излезеш от центъра на Земята, научил си любовта. Онзи, който не е слизал до центъра на Земята и не е излизал от там, той не разбира любовта. Това са малките мистерий.

Пък Слънцето носи големите истини. Има друга любов - още по-голяма. Тя е любовта на Слънцето.

Сега трябва да излезем от обикновения живот и да влезнем в необикновения. Обикновеният живот е живот на съмнения, обезсърдчения и прочие, а любовта е на необикновения живот.

Всяка мъчнотия, която ти се явява, всеки човек, когото срещнеш, те са една ценност за тебе. Когато някой обича някого, то в това се проявява Бог.

Бог в ангела се проявява като дава, а пък в демона се проявява като взема.

Най-първо ще вземаш, после ще даваш.

Какво по-хубаво от това, човек да стане рано! Сутринта като станеш рано, всички Божий благословения протичат в ума ти. Имаш затворен ум, сърце, тяло и минаваш за нещастен човек, а пък то всяка мисъл, която не се е родила от обичта и не е отгледана от любовта, не е Божествена.

Всяка мисъл и всяко чувство, трябва да се родят от обичта и да се отгледат от любовта. Тази любов, в която вий живейте е Божествена, но тя е ваша любов. Вие сте слуга някъде, важни, а пък щом влезете в обичта и любовта, вие ще бъдете един от постоянните работници, ще бъдете и учители и ученици. Дето минете, ще се учите и ще предавате това, което даваш от себе си. С това ти си учител, пък който приема, става ти ученик.

Сега ще ви дам три неща, но това ще го пазите само за вас. Ще направим един опит: бутнете брадата си в точката А, под трапчинката, която е от дясната устна, но не е на самия връх на брадата, малко по-горе, дето има издадено малко място. После бутнете дясното крило на носа, после външната страна на дясната вежда и горе с двете ръце, с единия си пръст ще се допрете до хилядолистника в горния център на главата. Горе е Божественото, което всичко разрешава. Това място е център на хилядолистника, това място на умствения свят. Господ Си има стаичка там. Ако ти нямаш стаичка дето Господ да идва на гости. И долу под лъжичката, и там Господ Си има стаичка. Долу е за обичта, а горе е за любовта. Две стаички има Господ в човека, те са свещени места. В бъдеще всеки трябва да има две стаички. То е Божествения храм. Това трябва да го пазите само за вас.

Закони за здравето:

Когато възприемете мисъл, че обичате и я предадете чрез любовта, тогаз плазмата в човека се обновява, инак плазмата на човека се разрушава, изтощава се и човек остарява. Живота не може да се подобри без любов и без обич. Когато един тон има влияние на ума, сърцето и волята, тогава тона има друго значение.

Всички лоши хора са напуснали Бога. Бог е изобилие. Щом напуснеш Бога, лоша е работата. Щом идеш при Бога, с лошото веднага се справяш.

Новото в света е любовта, която трябва да дойде. Значи трябва да направиш връзка с любовта.

Няма по-хубаво нещо от доволството. Всеки ден носи в себе си някои блага. Постави основата, връзка с Бога. Ако ти не си свързан с Него, със своето съзнание, ти най-първо няма да имаш достатъчно енергия, за да зреят мислите ти.

Като станеш сутрин, почни да пееш. Музикалните сили в невидимия свят, всички обръщат внимание и слушат. Доста голяма публика има да те слуша. А пък ти речеш да пееш и казваш: „То е празна работа!” Ще отправиш умът си към Бога, ще Му отправиш най-хубавите си мисли, тогаз ще дойде Божието благословение. Всичкото щастие, което търсиш, ще дойде оттам, от Бога. Ако ти отправиш ума си както трябва към Бога, ще получиш благословение.

Един ден направете опит да се отнесете много добре с когото и да е, и ще видите, че всякога, когато се отнасяте много добре с някого, и с теб ще се отнесат много добре, няма да мине много време. Ако се отнасяш зле с някого, ще се отнесат зле и с тебе.

Както мислиш за другите, така и другите ще мислят за тебе. В невидимия свят всичко хубаво, което създадем, се възвръща към нас. Нас ни препоръчват в духовния свят нашите мисли, чувства и постъпки. Ти казваш, че мисълта е тайна, но тази тайна мисъл те препоръчва вече. Тук никой не знае, но в духовния свят знаят мислите ти. Ако мисълта ти не е права, възвръщат я назад, така ние сами се спъваме в живота. Мисълта, чувствата и постъпките ти, ти отварят път. Тук на Земята не знаят, но оттатък знаят мислите ти.

Човек, който не знае как да мисли, чувствува и постъпва, той се дави в света.

Ще мислиш добре, то е главното. Това са три неща, от които зависи нашето бъдеще, това е магическата тояжка. Хубави мисли в ума, хубави чувства в сърцето, хубави постъпки на волята, това е магическата тояжка.

Сега вас ви е страх, да не би някой да каже нещо лошо заради вас. Ако хората говорят за вас хубаво, но вие не го заслужавате, тогаз какво ще ви ползва?

Та казвам: новото в света е: човек да се радва на ума си, на сърцето си и на волята си, да се радва на онези богатства, които са вложени от хиляди години в тялото, сърцето и умът ви, и да ги разработвате, да станете една отлична градина. Музиката е хубава, когато има светлина, топлина и сила. Тонът трябва да носи светлина, топлина и сила.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ