НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

20. Неделна беседа: 30 ноем. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

20. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 30 ноември 1941 г.


Всички науки в света, каквито и да са: художество, поезия, музика, театър и пр., всичко това е път за любовта. Те спомагат да се домогне човек до Божествената любов. От друга страна, човек не може да има успех в тези области, ако няма любов. Как ще знаеш другите науки, ако не знаеш любовта? Някой ангел като дойде да се въплоти на Земята, ще се смали. И някой човек от Земята като иска да се роди в невидимия свят, и там ще се смали. За да се оправи стомаха ти, духът ти трябва да вземе участие. Как ще те лекува една отрова? Всички церове са отрови. Някой казва: „Не ме обичат!” Не те обичат, защото ти не обичаш. Казваш: „Нямат добро мнение за мен!” Нямат добро мнение, понеже и ти нямаш добро мнение за хората.

Иде една епоха, когато въздухът ще стане по-рядък на Земята. Всички хора, които са навикнали да дишат гъстия въздух, ще се задушат. После и светлината, топлината, ще се усилят, и ако човешките очи и твоето сърце не се приспособят, как ще ги понесат?

Вие, които искате да работите върху себе си, и като художник, трябва да изберете най-хубавото време. Погрешно е цял ден да ходиш и да не можеш да видиш нито един красив човек, нито един топъл човек, нито една отлична, права постъпка. Всеки ден не е най-хубав, но кое е онова, което може да бъде на прегради, което може да ни прегради нашите мисли, чувства и постъпки? Това, което обичаш, от него имаш нужда. Това, което имаш в изобилие, от него трябва да даваш.

Казано е: от вода и въздух ще се родите. Духът е същественото, пък водата е материала, от който Духът създава живота. Водата е носителка на живота, през нея минава живота. После и въздуха е носител на живота, но Духът е, който работи и във въздуха. Духът работи и в светлината и в топлината.

В човешката кръв, в един кубически милиметър има пет милиона червени кръвни телца. Ако не живеете добре, те могат да се намалят на четири милиона, или на три милиона, или на два милиона. Това е вредно за човека. А пък в хората, които живеят във високите планински места, имат осем милиона червени кръвни телца в един кубически милиметър.

Три неща има, които хората не могат да излъжат: природата, себе си и Бога.

Като направиш една постъпка, те виждат.

Плачът е едно благословение. Човек да плаче и никой да не го знае, да има свещена кърпичка за тези сълзи, и никой да не го види. В затворена стая ще плачеш, и ако падат сълзите ти на земята, на нечисти места, и очите се повреждат.

Има връзка между сълзите ви и вас, и от която връзка не може да се освободите. Не само между сълзите и вас има връзка, но и между думите и вас има връзка, също така и между постъпките ви, и вас. Казал си една дума, или си направил една постъпка, ти си се свързал с тази дума, или с тази постъпка.

Забележете, човек, който внася Божествената мисъл в ума си и ангелите се интересуват, интересуват се те и от човек, който внася Божествената топлина в сърцето си. Пък щом те се интересуват, всичко ще ти тръгне напред. Казвам: ние съвременните хора, без да възприемаме Божията любов, Божите знание и Божествената сила, искаме да бъдем щастливи в света. Без любовта не могат да се придобият живота, красотата и свободата.

Казвам: ще поставите любовта като път за постижение на всичко онова, което човешката душа желае. Всеки ден ще вървите в този път, и ще имаш всичките постижения.

Та казвам: любовта е път за постижение на всичко онова, което човек желае, и което Бог е определил. И цялата Вселена е създадена като едно предметно учение. В цялата вечност има какво да се учи.

След молитвата: На Земята трябва да зачитаме и сенките на онези велики хора в света, които са достигнали своето съвършенство. Някой човек само като дойде в сянката им, оздравява.

Всъщност Земята, целият свят е създаден само от сенките на съвършените същества. Ние като дойдем в съприкосновение само със сенките им, пак ще се повдигнем.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ