НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

18. Общ окултен клас: сряда, 3 дек. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

18. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

сряда, 3 декември 1941 г.


Дойде ти на гости някоя мисъл, или едно чувство. Понеже тя иде от далеч, странник е, не е запозната с пътя. Покажи пътя, най-близкия път.

Вий мислите, че мислите и чувствата са ваши собствени, не е така. Подаръци, които теоретично са ваши, но мислите и чувствата ще си вървят. Те посещават не само вас, но и милиони същества. Навсякъде разнасят своите подаръци.

Колкото по-бързо дишаш, толкова си по-сприхав, колкото по-малко, по-полека дишаш, толкова си по-кротък.

Някоя мома чака на прозореца да види някой момък, който минава. В училището се занимават с такава любов. Такива любовни работи отбягвайте!

Най-опасната работа е да мислиш само за едного. Допуща се да мислиш само за едного, само като мислиш за Бога. Иначе ще мислиш за мнозина.

Всичките ви неприятни работи произтичат все от мисленето за едного.

До известно време ти си свободен, но един ден се запознаеш с един момък и той ти казва: „Защо не ме последва?” Или той ще те последва. И си казваш: „Защо не ме последва?” Аз считам истинската любов, която никога не остарява. Щом един човек стане обикновен, ти не го обичаш. Всякога човек трябва да бъде необикновен за тебе, непознат за тебе. Докато хората са непознати за вас, вий ги обичате, щом се опознаете, свършва се работата. И при сегашните условия не ще намериш добрата му страна, а някой недостатък. В разумния свят, само като помислиш за печката, тя вече гори, макар да няма нищо в нея, пък като помислиш, че не гори, веднага изстива. Ти казваш: „Той не ме обича!” И веднага печката изгасва. Той не те обича. Казваш: „Той ме обича!” И той те обича. Ти казваш: „Той ме обича!”, пък той не те обича. Тогаз ти не го понасяш. Дружен акт трябва.

Щом кажеш, че той те обича, и той те обича, а щом кажеш: „Не те обича!”, той не те обича.

Без да обичаш музиката, не може да пееш.

За да говориш, трябва да обикнеш говоренето. Не можеш да говориш в събрания, не може да мислиш без основа.

И за да ядеш, пак трябва да имаш основа. Без основа, нищо в света не се свършва, без основа нищо в света не може да се направи.

Така думата „обичам” я спрягайте в разните числа: аз обичам, ти обичаш, той обича, ние обичаме, вие обичате, те обичат.

За да влезеш в един уреден свят, трябва да бъдеш чист, изящен, облечен, измит, и никакви петна не се допускат. Никой нищо няма да ти каже, но в разумния свят само еднъж можеш да влезеш нечист, втори път ще намериш вратата затворена. Първия път от голяма обич те приемат, ще ти създадат илюзията, ще влезеш в един свят на илюзии. Ще ти направят повод и воля, хората все илюзорни, и не можеш да виждаш в разумния свят. Щом си нечист, трябва да знаеш, че си в света на илюзиите, пък, ако искаш да бъдеш в истинският разумен свят, трябва да бъдеш чист. Затова се проповядва чистотата, любовта, обичта, за да влезеш в същинският онзи свят. Без тях ще влезеш в света на илюзиите.

Любовта към едного е опасна. До сега вие сте обичали все по един, и кой от вас е щастлив, като е обичал един?! Този, когото обичате, и той нищо не е създал, и ако искате нещо от него, той не може да го направи заради вас.

Като почнеш да се храниш с хубава храна, и почва подобрението ти. Нашите мисли, чувства и постъпки, то е храната, която поправя човека. Това да бъде астралната храна.

На разболелия се казва: „Търси причината!”

Питам: „В любовта ли е, или в обичта?” Намирам, че малко количество идва при вас от любовта или от обичта. Тогаз ще ви дават дажба. Сега ви трябва любов към Бога.

Първото нещо, което трябва да учите е любовта към Бога. Като останете сутрин, да се научите да любите Бога. Значи да дадеш нещо на Бога, да Му дадеш безкористно подарък и на Господа да Му стане мило. Това даване съществува. Да дадеш на Господа нещо малко, скъпоценно, с това да покажеш, че и той иска да люби, дал е нещо от себе си.

Как ще се оправи света? Ще ви кажа как. Когато всички почнем да любим Господа, света ще се оправи в един ден. Пък ако не Го възлюбим, за хиляди години няма да се оправи. Светът ще се оправи с любовта, като възлюбим Господа. И тогаз ще почувствате какво нещо е живота. Всичко в света се оправя, като възлюбим Господа. Тогаз най-малките неща ще ти станат любими: и цветята, и звездите, и вятъра и светлината. Да Го виждаш в малките работи. Като лъхне вятъра, ще се зарадваш - погалва те Господ. Като видиш светлината, ще се зарадваш, понеже чрез нея те милва Господ.

За онези, които не любят Господа, Бог е неволя, за онези, които Го любят, Бог е най-приятното нещо. Тази трябва да бъде основната мисъл.

Този живот, който имаме е много добър, но ние не го разбираме. Ние сме станали лоши, понеже не може да обичаме и да любим.

Любовта и обичта ще оправят света. Другите неща са хубави, но са палиативни.

Любовта към Бога, трябва да залегне в човешкият ум, сърце и тяло, също така и обичта.

Любовта е това, което оправя всичко, а обичта е това, което постига всичко. Това е за онези от вас, които искат да влезат в общия живот. За новия живот има две врати: вратата на любовта, през която ще влезеш и вратата на обичта, през която ще излезеш. Ако не знаеш как да влизаш и как да излизаш, ти в тази къща не можеш да живееш. Новия живот е къщата, в която човек трябва да влезе да живее, и има две врати: човек да влиза и да излиза.

Света е оправен, но ти не си оправен. Ние се заблуждаваме като мислим, че света не е оправен - ние не сме оправени. Ако намериш противоречие в живота, дръж се за любовта и обичта, и тогава целия свят ще бъде оправен за тебе. Според мен само онзи, който може да ражда е девствен. А пък онзи, който не ражда, не е девствен. Ето в какъв смисъл разбирам това. Всяка една Божествена мисъл и чувство, и постъпка, която дойде във вас, това е раждане. Това е вътре в тебе.

Онзи, който говори за своята чистота, не е чист и онзи, който не говори за своята чистота, е девствен и чист. В любовта и обичта има една голяма чистота, която тепърва трябва да развивате. Дойдете ли до обичта и любовта, там има абсолютна чистота. Любовта и обичта не могат да се опетнят. Тези двете да ги считате по-чисти от диаманта.

Това, което ви причинява радост е Бог.

Това, което ви причинява скръб, е от вас.

Това, което ви причинява радост е обичта и любовта, а пък това, което ви причинява скръб, е безлюбието, и липсата на обич. Ние всички сега се осигуряваме и казваме: „Да се осигурим, за да може да живеем.” То не е важно. То е цялата земя. За онзи свят, гдето трябва да бъдем щастливи, не трябва да се осигуряваме. Ти си осигурен. В Божествения порядък няма да имате заеми, в Божествения порядък плодовете идват на дървото и не опадват. Ти си гладен - ще си откъснеш един плод от хлябното дърво. В онзи свят изворите текат и всичко имаш на разположение: вода, хляб, въздух. На теб ти остава само едно: да обичаш и да любиш.

Любовта проявява всичко, обичта постига всичко.

Важно е да обичате Бога и да любите Бога, и да Му служите. До сега толкова хиляди години сте служили на хората и на себе си.

Новият порядък в света е да любиш и да обичаш, новият порядък в света е да бъдеш готов да помагаш на всички.

Новият порядък в света е да бъдеш здрав, да не мислиш, че си беден.

Новият порядък е да имаш всички възможности. Сега това е за онези от вас, които искате да влезете в Царството Божие.

Старото няма да хвърляте, докато не сте усвоили новото. Когато дойде любовта и обичта във вас, ще се радвате на всичко, даже и на вашите страдания, на вашите мъчнотии, но когато влезете в обичта и любовта. А пък сега ще страдате, за да се радвате в бъдеще. Как? Когато приемете любовта и обичта. Тази любов и сега иде, и ще направи нещо красиво.

От западните народи ще изучавате и проучавате обичта и любовта.

По закона на любовта и обичта може да подобрите здравето си, и силите си, и сърцето си, и общественото си положение, положението си в небето и навсякъде.

Имайте желание да обичате Едного - Бога.

Това да бъде свещена задача, да се изпълни сърдцето ви с радост, че имате Едного да обичате. Тогаз ще разберете какво нещо е любовта към всички. Като обикнете Бога, ще разберете какво нещо е любовта към всички. С любовта и с обичта има живот. Без любовта и без обичта, няма живот.

Когато един човек на любовта влезе в една бедна колиба, дето има студ, дето нема нищо за ядене и пр., навсякъде ще има колиба, печка запалена, захар, ориз, ядене, вода, дрехи. Дрехите са били ваши. Сега всички са хубаво облечени, стаята чиста. Немали сте ядене, сега има ядене, немали сте вода, сега има вода.

Ала щом си излезе от там човекът на любовта, пак е старата шатра, краката са кални, и нема нищо в колибата.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ