НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. Слово: 24 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

17. СЛОВО

от 24 октомври 1941 г.


При неестествените желания, ти харчиш от капитала, пък при естествените желания, ти харчиш от изобилието. Ако харчиш от основния капитал, ти винаги ще осиромашаваш. Основния капитал е живота.

В какво седи вечната любов? Във вечното даване. Що е любов? Това което вечно дава, то е любов. Що е живот? Животът е резултат на вечното даване на любовта. Като влезете студент в Университета, не трябва да имате никакви дългове, това е здравословно състояние. Или имате дългове, ще дойде някой болнав с противоречия да ви безпокои. Природата е прекарала всяко едно живо същество през хиляди и хиляди страдания, за да се научат те да работят. Когато се казва „Бог създаде човека”, Той е избрал последната животинска форма, която е дошла до положение да стане човек. Та в нея е вдъхнал дихание на живот, за да стане жива душа.

Стремете се всякога да имате по възможност една малка представа за Рая. Имате приятел, който ви обича, това е Рай. Като го срещнете, усещате се разположен, и всичкия свят ви става приятен. Вий сте в Рая вече. Пък когато освен любовта, хората имат и мисъл, те са в Божествения свят. Когато хората имат хубави отношения в любовта и в мисълта, Раят е сърце.

Царството Божие е умът. Царството Божие е по-голямо от рая. Пък има състояния по-горе от Царството Божие. Това състояние се нарича „едно с Бога”.

Когато си в Рая, ти си в хармония с всички живи същества, с всичката окръжаваща среда, щом си в Царството Божие, ти си в хармония с хората и с всичко разумно.

Пък щом станеш едно с Бога, ти си в хармония с цялото Битие. Това последното съществувание ти го опитваш, то е най-трудното. Няма по-трудно отлично съзнание от това.

Под райско разбираме най-добрите условия, при които ума и сърцето могат да се проявят. Любовта е най-потребното нещо в света. Любовта е най-интимното приятелство, което никога не оставя човека. По-добро братство от нея няма в света. При всички условия можеш да разчиташ на нея, и каквото поискаш от нея, тя никога не отказва.

Всякога този, който мълчи, е по-силен от този, който говори.

Всякога този, който не се бие, съдържа повече сила в себе си отколкото онзи, който се бие.

Да проучаваш, значи да знаеш в дадения случай как да проучаваш. Да проучаваш, когато има по-способни хора да работят и ти да наблюдаваш, и да се учиш от тях. Те като се уморят, ти ще почнеш да работиш. В Рая Адам, който иде, няма да преодолява желанието, а възвишената мисъл.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ