НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

7. Неделна беседа: 5 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

7. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 5 октомври 1941 г.


Всички трябва да бъдем смели в Доброто, което се прави.

Всички болести, от които страдаме, говорят против нас. Нечистотата, кривите и мътни очи, жълтия цвят, говорят против нас. Първото нещо: трябва да създадем в нас една идейна, безкористна Любов към Бога. Новото учение е, че болестите ще изчезнат!

Щом дойдем при Бога, ще се разцъфтят всички цветя, които Бог е вложил във вас.

Щом тръгнеш към Бога, ако имаш болка, тя ще престане, Слънцето ще изгрее, плодовете ще узреят, цветята ще цъфтят, снеговете ще се стопят и ще чуеш най-после, и ще кажеш: „Той е, Който иде, Господ иде!” Всичко около тебе, е в тебе. А пък ти сега се сърдиш на устата си, на носа си, на ръцете си и на краката си, на очите си, на веждите си и не ги благославяш.

Ядеш ли, пиеш ли, мислиш ли, чувстваш ли, всичко върши за Слава Божия! Трябва да вършиш всяко нещо на време.

Някой казва: „Аз знам нещата.” Няма по-страшно от това, когато някой каже, че знае нещо. Той си е решил съдбата. Ти винаги трябва да учиш. Любовта Божия и Мъдростта, които се явяват сега в света, произвеждат едно особено учение, идат и се проявяват. Този е начина да разбираме сега.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ