НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. Общ окултен клас: 8 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

8. ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

държана на 8 октомври 1941 г.


Вие мислите, че като имате някоя добродетел, че тя ти е гарантирана.

Тази добродетел е, докато я употребяваш, тя има смисъл. Щом не я употребяваш, тя си заминава. И с мисълта е така. Ако тази Божествена мисъл я употребяваш, тя си остава, но ако не я употребяваш, тогава тя си заминава. Т.е. постоянно трябва да работиш. Дошла ти е една добра мисъл, тури я в действие, ако я отложиш, ще дойдат някои, които нямат смисъл. Вие някой път станете много твърд и тогаз изгубвате нещо хубаво, в което самия живот седи. Човек трябва да стане проводник на Божественото. Щом стане проводник на Божественото, той става съучастник на Божия живот.

Писанието казва: „Онези, които чакат Господа, ще се подмладят, а пък онези, които не Го чакат, ще остареят.” Щом остаряваш, не можеш да се подмладиш. Това показва, че не търсиш Господа. Щом Го търсиш, ще се подмладяваш.

Вечното подмладяване, това е стремеж към Бога. В света нема по-хубаво нещо от това, човек да търси Господа. Казваш: „Защо ще Го търся?” Чудно нещо, защо обичаш светлината?! При светлината всичко ще ти бъде отворено, нема да се спъваш. Светлината носи всички блага. Това, което носи живот в нас, това е Бог. Че като помислиш за Бога, в теб идва въодушевление. Това въодушевление в теб, това е Бог. Всяка една хубава мисъл, всяко едно хубаво чувство, това са лъчи, които идат от Този, Който ни дава живота.

Разчитайте на вашият ум и на вашето сърце, и на вашето тяло, което Бог ви е дал. И след като разчитате на онова, което Бог ви е дал, повече не разчитайте на онова, което хората са ти дали.

Ти казваш: „Няма кого да обичам и няма кой да ме обича!” - Не говориш истината. Като си дошъл на Земята, има Един, Който те обича и те е изпратил. Ще кажеш: „Искам най-първо да проявя любовта си към Този, Който е показал тази любов към мене.” Ние съвременните хора, трябва да покажем любов към Онзи, Който е проявил и любов към нас. Природата е осъдила ленивите старци на смърт. Ти като остаряваш, да не мислиш, че е дошло време да седиш на стола, и да не работиш. Господ казва: „Търсете Ме докато съм близо!”

Сутринта като изгрява Слънцето - не се обленявай, не се потривай под юргана, но преди да е изгряло Слънцето - стани и иди да го посрещнеш. Човек, който не посреща Слънцето, той не може да приеме благата от Слънцето. Ти казваш: „Човек нека да си поживее малко, и тогава да служи на Господа.”

Вий мислите, че да служи човек на Господа е тежка работа, и че тогаз трябва да се откаже от личния си живот. Наопаки, като служи на Бога, ще се ползва отличните блага на Господа. Опитайте светлината, топлината, всичко хубаво, инак ще опитате гнилите плодове, сухите дървета, твърдите камъни, най-лошите работи!

Пък ако търсиш Бога в младините си, ще имаш най-добрите постижения в света.

Божествения живот е най-правилния. Ако имаш Божествения живот, ще бъдеш млад, силен, ще пътуваш до Месечината и до Слънцето, и до звездите, ще имаш общение с ангелите, ще говориш с тях. Какво искаш повече от това? Затова трябват хора, които търсят Господа. И Господ като дойде в тях, и те като търсят Господа, ще станат други. Най-малкият подтик е Божествен.

Божественото е най-малкото, незабележимият подтик вътре, и който трябва да последва. Толкова трябва да бъдем досетливи, да доловим вътре в нас този най-малък Божествен подтик. Ние до сега не сме били в състояние да приложим Божията динамична Любов. Любовта ще внесе освежаване на нашата мисъл, ще ни подмлади. Хората като се влюбят, стават красиви, богати, здрави. Любовта като дойде, тя постига всичко. Тогава приемете Любовта, и тогаз с най-малки усилия, ще постигате всичко. Иначе цял живот човек изучава само една област, например геология. Един човек може да се занимава с геология, да изучава и много други отрасли в науката, с малките подтици.

Като отидем в онзи свят, ще ни дадат дрехи според красотата ни. Красиви трябва да бъдем. Очите ни, носът ни, устата ни, веждите ни, всичко трябва да бъде най-хубаво.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ