НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. Неделно утринно слово: 5 окт. 1941 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

6. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО

държано на 5 октомври 1941 г.


Когато дойде Божественото влияние в човека, то носи здраве. А пък човешките влияния, са всякога болезнени. Любовта трябва да раздава така: човек отива да търси гладни хора, ще има обаче хляб.

В сегашния живот, трябва да съзнаваме онзи Божествен порядък, който действа в нас. Човек трябва да дава простор на своите Божествени чувства и никога да не им въздейства, да не ги ограничава.

Тази любов, която причинява болки у човека, е кръчмарска любов.

Всяка мисъл, която причинява главоболие на човека, е кръчмарска мисъл. Божествените мисли, чувства, Божествената Любов, никога не причиняват никакви страдания на човека. Дето отива Божествената Любов, възкресява мъртвите от гробищата. Никой не може да научи човека как да обича. Единственият, Който може да научи човека как да обича е Бог. Понеже Бог е съвършен в любовта Си. Той казва: „Аз каквото правя, прави го и ти същото.” Дайте образец на любовта. Ако ние не противодействаме на Божественото, то влиза в нас както светлината влиза, и щом Божественото влезе в ума, той разрешава всички въпроси. Ние трябва да разрешим всички социални въпроси, чрез Божията Любов.

Новата Любов иде в света, за да запознае хората един с други. У всички ви трябва да има желание да учите Новото. Ако Любовта не се прояви в най-малките работи, не е истинска Любов. Някой път хората страдат от подпушване силите на любовта. Ти казваш: „Да обичаме всички.” Какво означава да обичаме всички? Ти си един извор и всички няма да търсят правото си да ги обичаш, но който дойде при този извор, той му дава свободно. Ние да бъдем като един извор, който дойде, ще му дадем. Пък вие подразбирате, че трябва да отидеш по целия свят и да раздаваш любовта си.

Като дойде любовта, тя никога не протяга ръката си. Ти ще хванеш първо ръката на любовта. И щом я хванеш, и тя те хваща, и не те пуща вече. За любовта ще отворите душите си и тя ще дойде, ще влезе. Ако чакате тя да дойде у вас, с години ще чакате. Тя е навсякъде, но отвори си душата само, не разправяй на любовта за своите страдания. Кажи й: „Дълго време те търсих, и сега те намерих.” Че си страдал, тези неща оставете настрана. Всяко едно растение, като го погледнеш, и те са деца на Бога - ябълката, крушата, сливата. Ние можем да бъдем носители на Божията Любов, и ако приемем Бога в себе си, ако не оставим Бога да се изяви в нас, пред Бога трябва да живеем.

Вие пък трябва да сте свежи, радостни, разумни. Ако отидете на онзи свят сами, ще ви изпъдят. Трябва да ви придружава един от Синовете Божии. Ако искате да отидете сами в онзи свят, кракът ви не може да влезе там. Казано е: „Ще изпратя Духът Си!” Ще почувствувате всеки ден.

Новото учение, е учение за подмладяване. Душите по двойки са слезли на Земята и са излезли от Бога. Всяка душа има своя дружка. Търсете дружката си! Това са сродните души. Тези две души се сливат. После, тези две души с други две души се сливат. Образува се по-голяма душа. После четиртях се сливат с други четири и става една още по-голяма душа, и т.н., докато дойдем до най-голямата душа - съборна душа - при Божествената Любов. И като минаваме покрай едно дърво, погледнеш го, това дърво му е приятно. Някой път минаваш покрай едно дърво, виждаш, че е нажалено, погледни го малко. Туря си гърба и му казвам: „Не бой се, и един ден ще си вдигнеш главата от земята!”

Срещна някой наскърбен, спри се и му кажи няколко думи. Кажи му: „Мога ли да Ви попитам откъде идете?” Ума ти днес, трябва да си свърши добре работата. Срещаш каруцар, кажи му: „Пожелавам ти добър път!” Срещаш някоя мома, кажи й: „Пожелавам ти добър път!” Поусмихни се малко, така се проповядва Новото учение.

И сега, аз ви пожелавам, онова, което желаете да го постигнете, и кой накъдето отива, да има добри срещи и добри постижения.

Сега да бъдем най-добрите слуги, такива каквито Господ иска от нас.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ