НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.35. Юйий, юйий, юйий!

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2.35. ЮЙИЙ, ЮЙИЙ, ЮЙИЙ!


Едно лято прекарахме на чудната поляна Шакирица. Това е голяма поляна в Рила, на височина 1 600 метра. От нея се откриваха хубави гледки към Рупите. Въздухът иде от снежните Рилски върхове, свеж и прохладен. Поляните са запазени за коситба, на тях не пускат добитък.

Никъде не бях виждал толкова много цветя! Трицветни теменужки застилаха поляната, тревите бяха сочни и буйни, овчарските свещи достигаха човешки ръст, ветрецът носеше сладостен дъх на мащерика, бор и смрика. Въздуха беше изпълнен със сила и целебен. Край гората чешмичката с дървено чучурче пееше денонощно.

Който иска да бъде здрав, да пие вода, която не се затваря с кран.

Животинският мир беше също богат. Чучулигите пееха от сутрин до вечер. Черните косчета и дроздовете - също, те бяха първокласни артисти - даваха своите концерти, имаха слушатели. Буйните кълвачи винаги забързани, подвикваха на всички. Тук можете да видите не само големия пъстър кълвач, но и рядко срещаните пернати обитатели - черния и зеления кълвач. Понякога яребица пръпне шумно с криле, пъдпъдък се обади надалеч, от време на време плахо премине сърничка. Може да срещнете и глиган, те ровят за сладки корени и не са много страхливи. И мечката се навърта наоколо. Предпазливата лисица има наблизо леговище някъде, но много рядко можете да я видите. Соколи подвикват от висините, сойките шумно разнасят новините.

Прекрасен свят, чуден език! Кой би могъл да го разчете!

Към стихналият вечерен хор, плахо и свенливо се присъединява и зеленото жабче: „Юййй, юййй, юййй!” Песенчицата е малка - една думичка от два тона, но какво чувство влага малкото същество! Това е сърдечен зов, който иде от вековете, най-старата песенчица. Може би тъй е звучала тя преди милиони години във влажните и тъмни карбонски лесове. Как е достигнала тя до нас? Да би могъл човек да разложи този сложен акорд, би разчел историята на живота и на Земята. Това е древен запис.

Големият живот може да се скрие в малкия и пак да излезе от него, както дървото излиза от семенцето.

Юййй, Юййй, Юййй!...

Това е песенчицата на малкото зелено жабче. То живее сред хиляди опасности, но казва: „Не се отчайвайте! Бъдете смели - животът е наш, животът е вечен!”

Юййй, Юййй, Юййй!...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ