НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.36. Живите барометри

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2.36. ЖИВИТЕ БАРОМЕТРИ


Безброй лъчи изпълват пространството. Те идат от всички краища на Всемира - от близко и далеч. Ние сме потопени в жива среда - това е живот безграничен. От него долавяме малка част. Ако се ограничим само с нашите пет сетива, ние ще се движим в един тесен кръг. Но човек разполага с още много други сетива, дарби и способности. Неговият мозък е най-сложният и съвършен орган. С него той възприема и Големия Космичен живот.

Правили сме много опити, много наблюдения и знаем, че животните долавят мислите и чувствата на човека. Между всички живи същества има връзка, става обмяна, те взаимно си влияят. Следователно, не е безразлично в каква среда ще се движи човек, и какви отношения ще има към нея.

Много от животните имат сетива, които човек още не е развил или ги е изгубил. Промените в природата се подготвят, изпращат се сигнали. Много от животните долавят тези лъчи и вземат мерки.

Цветята предусещат бурята и свиват своите чашки, пчелите и мравките се прибират един-два часа преди да се разрази бурята.

Седях веднаж през лятото на топлите камъни и се греех на слънце. Небето беше ясно, времето тихо. Изведнаж една малка земна пчеличка се втурна в шепата ми и се свря в най-тъмното кътче. В устрема и движението й се чувствуваше паника. Казах си: „Да видим какво предсказва малката пчеличка?”

След малко от запад връхлетя вятър, облаци покриха небето, загърмя, затрещя и се изля пороен дъжд. Малката земна пчеличка знаеше какво иде.

Ако през зимата видите, че прясно е ровила къртица, това е сигурен признак, че времето ще се затопли. Всъщност тук синоптици са лаврите на майския бръмбар - когато времето ще се затопли, те излизат към повърхността, а след тях вървят къртиците.

Петелът е добър барометър. Неговото кукуригане предвещава различни промени. Общо взето, ако пее на земята, очаква се лошо време, ако пее кацнал на високо, времето ще се подобри.

Когато свинята събира клечки и играе с тях, като се върти из двора, времето ще се влоши.

Явленията в природата са източник на лъчи. Те действуват върху човека и върху животните. Чудно е как водното славейче, което си прави всяка година гнездото над потоците, знае отнапред докъде ще се изкачи водата през годината при най-голямото наводнение и на такава височина преви гнездото си.

Паякът е особено добър синоптик. Неговата паяжина е като чувствителен радарен апарат. Той долавя отдалеч промените, които ще настанат.

Наблюдавайте природата с любов, не критично. Това е големият живот, с който човек е интимно свързан.

Движете се всред природата като стопани - грижливи, внимателни, отзивчиви и справедливи. Всяко живо същество иска да му се отдаде правото - и растенията и животните.

Радвайте се и благодарете за хубавите условия, които Бог ни е дал. Смисълът на живота седи в това: Да любим Бога и да вършим Неговата воля.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ