НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2.34. Съобразителност

Борис Николов ТОМ 32
Алтернативен линк

2.34. СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ


В Рила има две езера, свързани с приток. Наричат ги „Близнаците”. Вътрешното езеро е обградено /обкръжено/ с отвесни скали. Тук царува строго, тържествено мълчание. В него човек може да долови говора на безсловестниците! - Говорят скалите, водите и небето. От тук се излъчва нещо, което се предава на човека. Пред тебе се разтваря голямата книга, прелиства се страница след страница. Човек разбира този език: странни мисли го посещават - може да види картини от далечното минало, от времето на великото заледяване.

Тук царува мир! Човек може да седи с часове - не му се напуша този чист, изпълнен с достойнство свят!

Другото езеро е открито, слънчево. Наоколо скалите са обрасли със смрика и въздухът има уханието на балсам. Протокът, който свързва двете езера е дълбок, водите му са бързотечни.

Седя върху хвойновия храст между двете езера и вкусвах чудния живот тук. Край мене мина голямо овчарско куче. То искаше да отиде на отсрещната страна, където беше стадото. Известно време то изследва течението на протока. Като дойде до едно място, то се спря, после се обърна към мене, като че искаше да каже: „Сега гледай какво ще направя!” Смело нагази във водата и премина. Водата стигна едва до корема му. Като излезе на другия бряг, то се отърси, обърна се тържествуващо: „А, какво ще кажеш, намерих ли бродчето?”

И у животните има самочувствие и достойнство.

Какви чудни съчетания ни представя Природата! Величие на обстановката, скалите, небето, водите - и едно малко същество минава. Само велики художници могат да съчетават нещата така!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ